Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής
Γιατί να μας επιλέξετε;

Το Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» αποτελείται από εξειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτές. Η καθημερινότητα του έμπειρου προσωπικού της Κλινικής  περιλαμβάνει όλο το φάσμα των πλαστικών επεμβάσεων. Επεμβάσεις σε πρόσωπο, στήθος και σώμα διενεργούνται με απόλυτη επιτυχία, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικής. Για οποιονδήποτε λόγο και αν επιθυμεί κάποιος να προχωρήσει σε μια πλαστική επέμβαση, πρέπει να γνωρίζει πως στον “Άγιο Λουκά” θα βρει ανταπόκριση στις προσδοκίες του. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος
+30 2310 380 000 | +30 2310 390 766

Πλαστική χειρουργική είναι η ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της λειτουργίας μιας σειράς ιατρικών προβλημάτων, τα οποία είτε υπάρχουν εκ γενετής είτε είναι επίκτητα, ως αποτέλεσμα τραύματος, εκφύλισης, ασθένειας ή ηλικιακής φθοράς. Σκοπός κάθε πλαστικής χειρουργικής επέμβασης είναι η λειτουργική και αισθητική αρμονία. Οι πλαστικοί χειρουργοί μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων και κυρίως να ενισχύσουν σημαντικά την αυτοπεποίθησή τους.

Η Πλαστική Χειρουργική χωρίζεται στην επανορθωτική και στην αισθητική πλαστική χειρουργική. Στόχος της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής είναι η αποκατάσταση συγγενών ή άλλων ανωμαλιών που οφείλονται σε τραύματα, εκτομές όγκων, εγκαύματα κλπ. Στόχος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής είναι η δημιουργία αρμονίας στις αναλογίες του προσώπου ή του σώματος, καθώς και η βελτίωση ή εξάλειψη των ατελειών. 

Υπηρεσίες

Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Οι αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: τις επεμβάσεις προσώπου, στήθους και σώματος.

Α. Επεμβάσεις προσώπου


Β. Επεμβάσεις στήθους

Γ. Επεμβάσεις σώματος


Οι γιατροί του τμήματος:

Οι γιατροί του τμήματος:

Χρήσιμες συμβουλές για τη νοσηλεία σας

Featured
Super Cool App

This app consider itself as a crayon, it might not be your favorite color but one day you'll need it to complete your picture.

Create Your Account Today!
Άρθρα

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα μας. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με διάφορες παθήσεις αλλά και συμβουλές για την υγεία σας.