-Το περιοδικο μασ-

Τεύχος 48

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» εκδίδει σε τετραμηνιαία βάση το περιοδικό Τα Νέα μας, το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις, πρωτοποριακές τεχνικές, στιγμές από την καθημερινότητα στην Κλινική, νέα, ανακοινώσεις κ.α.

kbsu