Τιμοκατάλογος

Εξετάσεις & Επεμβάσεις

Παρακάτω θα βρείτε, ενδεικτικές τιμές των υπηρεσιών μας
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
80
SARS-CoV-2 ΤΑΧΕΙΑ (rapid) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
10
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
60
ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ
8
Ψηφιακή αγγειογραφία οφθαλμού
180
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
7
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)
20
ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ GRAM
8
ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ GIEMSA
8
ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΟ
5
ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΟΚΟΚΚΟ (ΧΡΩΣΗ GRAM)
5
ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ B.KOCH (ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ) Ziehl - Neelsen
8
ΧΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΑΝΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ
5
ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
50
ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ
8
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ PT
10
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ APTT
10
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΘΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ MRI
50
ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ/ΑΛΑΤΑ
15
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
4
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
4
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ
5
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
5
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
5
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
10
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΝΕΟΓΝΟΥ
5
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΝΥ
5
ΧΟΛΕΡΥΘΡ.ΔΙΑΧΩΡ
5
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
50
ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
5
ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
5
ΧΛΩΡΙΟ ΟΡΟΥ
5
ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ
14
ΧΛΑΜΥΔΙΑ trachomatis IgM
17
ΧΛΑΜΥΔΙΑ trachomatis IgG
17
ΧΛΑΜΥΔΙΑ trachomatis IgA
17
Χλαμύδια psittaci IgM
30
Χλαμύδια psittaci IgG
30
ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ
16
ΧΑΡΤ.ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
33.62
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) ΟΥΡΩΝ 24h
25
ΧΑΛΚΟΣ (CU)
25
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24h
5
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
5
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
5
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
10
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ EDTA (ΓΙΑ ΛΗΨΗ PRP)
10
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΜΙΑΣ
40
Φλουοροαγγειογραφία οφθαλμού
150
Φλουοροαγγειογραφία και O.C.T.
200
ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ
130
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
12
ΥΨΗΛΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ
50
ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
120
ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ
90
ΥΠΟΤΑΞΗ IgG4
45
ΥΠΟΤΑΞΗ IgG3
45
ΥΠΟΤΑΞΗ IgG2
45
ΥΠΟΤΑΞΗ IgG1
45
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ IL 2
150
ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΛΕΦΑΡΟ
20
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
40
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
65
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
10
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
65
ΥΔΡΟΞΥΠ.ΟΥΡ.24h
15
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
75
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΟΥ
65
ΥΓΡΟΥ ΟΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΝ)
17
ΥΓΡΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ)
16
Υ/Η ΩΜΟΥ
65
Υ/Η ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ
40
Υ/Η ΤΡΑΧΗΛΟΥ
65
Υ/Η ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ
65
Υ/Η ΟΦΘΑΛΜΩΝ
65
Υ/Η ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ
65
Υ/Η ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΔΡΑΣ
65
Υ/Η ΟΣΧΕΟΥ
65
Υ/Η ΜΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
70
Υ/Η ΜΑΣΤΩΝ
65
Υ/Η ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
65
Υ/Η ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ
15
Υ/Η ΚΡΑΝΙΟΥ
65
Υ/Η ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
65
Υ/Η ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
65
Υ/Η ΙΣΧΙΟΥ
65
Υ/Η ΘΩΡΑΚΟΣ
65
Υ/Η ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
65
Υ/Η ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ)
50
Υ/Η ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
25
Υ/Η ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
25
Υ/Η ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
25
Υ/Η ΕΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
25
Υ/Η ΕΜΒΡΥΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
50
Υ/Η ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
95
Υ/Η ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
95
Υ/Η ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
95
Υ/Η ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
95
Υ/Η ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
95
Υ/Η ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
95