Τιμοκατάλογος

Εξετάσεις & Επεμβάσεις

Παρακάτω θα βρείτε, ενδεικτικές τιμές των υπηρεσιών μας
ΤΑΧΕΙΑ PoC PCR SARS-CoV-2 με δειγματοληψία
47
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
47
Αντισώματα Εναντι Τϊλιου (Τ27)
11
Αντισώματα Εναντι Καλλιεργούμενου Σιταριού (G15)
11
Αντισώματα Εναντι Καλλιεργούμενης Σικάλης (G21)
11
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΙΤΤΑΚΩΣΗ
80
Αντισώματα για Λεπτοσπείρωση IgM
25
Αντισώματα για Λεπτοσπείρωση IgG
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ για ΓΡΙΠΗ τύπου Α και Β IgG
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ για ΓΡΙΠΗ τύπου Α και Β IgM
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ για ΓΡΙΠΗ τύπου Β IgM
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ για ΓΡΙΠΗ τύπου Β IgG
25
CA 19-9
18
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ για ΓΡΙΠΗ τύπου Α IgM
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ για ΓΡΙΠΗ τύπου Α IgG
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgΜ
17
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG
17
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟ IgM
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟ IgG
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟ IgA
25
Αντισώματα για Ασκαρίδες
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ YERSINIA
100
Αντισώματα για Toxocara
100
CA 15-3 (ΥΓΡΟΥ)
30
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LISTERIA IgM ΕΝΥ
25