Εργαστηριακά Τμήματα

Πολλοί ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, απευθύνονται στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» με σκοπό να έχουν την καλύτερη δυνατή διάγνωση του προβλήματός τους. Η επιτυχής θεραπεία ξεκινά από τη σωστή διάγνωση του προβλήματος.

Μικροβιολογικό τμήμα

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από 4 Ιατρούς Μικροβιολόγους-Βιοπαθολόγους, 2 Βιολόγους και 20 παρασκευαστές και τεχνολόγους, όλοι τους με μεγάλη εργαστηριακή εμπειρία για τη διαχείριση ακόμη και των πιο απαιτητικών περιστατικών. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται επαρκώς, τόσο στη χρήση των Αναλυτών, όσο και σε όλες τις καινούριες εργαστηριακές πρακτικές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσωπική φροντίδα που παρέχεται στον κάθε ασθενή.

Περισσότερα

Ακτινολογικό τμήμα

Με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και σε συνεργασία με τους Ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων, γίνεται η επιλογή της καταλληλότερης απεικονιστικής τεχνικής σε συνδυασμό με ενδεδειγμένα πρωτόκολλα, τηρώντας όλους τους κανόνες ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Περισσότερα