Νευροχειρουργικό
Γιατί να μας επιλέξετε;

Οι εξειδικευμένοι νευροχειρουργοί μας πραγματοποιούν χιλιάδες υψηλής ακρίβειας χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και πολλών απαιτητικών και δύσκολων περιστατικών.

Η ανθρωποκεντρική φροντίδα σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία του ιατρικού προσωπικού καθιστά το τμήμα και τους ανθρώπους του ειδικούς στον τομέα της Νευροχειρουργικής σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Με μικρές τομές υψηλής ακρίβειας και υπερσύγχρονες τεχνικές, προσφέρουμε στον ασθενή καλύτερη ποιότητα ζωής και γρηγορότερη ανάρρωση.  


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Το τμήμα Νευροχειρουργικής της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» προσφέρει εμπεριστατωμένες νευροχειρουργικές θεραπείες σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, επανδρωμένο με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι έμπειροι νευροχειρουργοί του τμήματος πραγματοποιούν χιλιάδες επεμβάσεις ετησίως, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νευροχειρουργικών παθήσεων. 


Το τμήμα Νευροχειρουργικής εξειδικεύεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με τις υποομάδες των νευροχειρουργικών παθήσεων, την παθοφυσιολογία και την τοπογραφία τους. Έτσι, προκύπτουν οι εξής κατευθύνσεις με τις αντίστοιχες παθήσεις του νευρικού συστήματος:Νευροχειρουργική ΕγκεφάλουΝευροχειρουργική Σπονδυλικής Στήλης
Νευροχειρουργική Κρανιακών και Περιφερικών Νεύρων


Νευροχειρουργικές τεχνικές και τεχνολογία

Κάθε κατεύθυνση της Νευροχειρουργικής εξειδικεύεται σε διαφορετικές τεχνικές. Παρακάτω είναι μερικές από αυτές που πραγματοποιούμε, ανάλογα με την εντόπιση του προβλήματος:


Χειρουργική Εγκεφάλου


Χειρουργική Σπονδυλικής ΣτήληςΧειρουργική Κρανιακών και Περιφερικών ΝεύρωνΧρήση χειρουργικού μικροσκοπίου

Η ειδικότητα της νευροχειρουργικής έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας ήταν ταχύτερη εν συγκρίσει με άλλες χειρουργικές ειδικότητες και αυτό γιατί η άσκησή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική πρόοδο. 


Το μεγαλύτερο επίτευγμα που έδωσε μεγάλη ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη ήταν η γενίκευση της εφαρμογής του χειρουργικού μικροσκοπίου. Με την πάροδο των ετών, υπήρξε εξέλιξη και βελτίωση των μικροσκοπίων, στα οποία τελειοποιήθηκε η οπτική, εξελίχθηκε η μηχανική τους κίνηση με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο και προστέθηκαν στοιχεία της ψηφιακής τεχνολογίας.


Με τη βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου, πραγματοποιούμε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και εξασφαλίζουμε τρισδιάστατη όραση και μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου. Η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητα.


Σύστημα νευροπλοήγησης

Ένας ακόμη θεμέλιος λίθος στη βελτίωση των χειρουργικών συνθηκών στον εγκέφαλο είναι η εισαγωγή και η σταδιακή βελτίωση της νευροπλοήγησης. Ο νευροχειρουργός έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα βοήθημα για τον προσανατολισμό του και τον καλύτερο εντοπισμό των βλαβών που πρέπει να προσπελάσει, με αρχές ανάλογες με αυτές του GPS. 


Με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνουμε τη μέγιστη ακρίβεια σε προσπελάσεις του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης. Η ενσωματωμένη κάμερα επιτρέπει την προσεκτική και μέγιστης ποιότητας πλοήγηση που απογειώνει τις δεξιότητες του νευροχειρουργού και χαρίζει στον ασθενή καλύτερη μετεγχειρητική πορεία.


Συνεχής διεγχειρητικός νευροφυσιολογικός έλεγχος

Η εφαρμογή του συνεχούς διεγχειρητικού νευροφυσιολογικού ελέγχου μας δίνει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων παρακολούθησης της λειτουργίας των πυρήνων του στελέχους του εγκεφάλου και των κινητικών και αισθητικών οδών ή της οπτικής οδού. 


Διεγχειρητική φλοιογραφία

Συμπληρωματικά στις προαναφερθείσες τεχνικές νευροπαρακολούθησης, η διεγχειρητική φλοιογραφία (κυρίως στα χειρουργεία επιληψίας) ή και επεμβάσεις εγκεφάλου με τον ασθενή σε εγρήγορση έδωσαν τη δυνατότητα να γίνονται επεμβάσεις κοντά σε ευγενείς περιοχές του εγκεφάλου, όπως στο κέντρο του λόγου, στις κινητικές περιοχές, στη βάση του κρανίου, ακόμα και στο εγκεφαλικό στέλεχος. Περιοχές που μέχρι πρότινος αποτελούσαν - και ενδεχόμενα ακόμη και σήμερα για μεγάλη μερίδα νευροχειρουργών αποτελούν - τα «άβατα» του εγκεφάλου. Εντοπίσεις όγκων ή άλλων βλαβών στις περιοχές αυτές χαρακτηρίζονταν ως ανεγχείρητες περιπτώσεις. Ανθρώπινο δυναμικό

Η δυνατότητα παρουσίας, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, καθώς και εργασίας των νευροχειρουργών μας σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, οδήγησαν σε χειρουργούς εγκεφάλου με μεγαλύτερη εμπειρία. Επίσης, το νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό του τμήματος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φροντίδας του ασθενούς, απαραίτητο τόσο για τους θεραπευόμενους όσο και για τους γιατρούς.


Οι γιατροί του τμήματος:

Οι γιατροί του τμήματος:

Χρήσιμες συμβουλές για τη νοσηλεία σας

Featured
Super Cool App

This app consider itself as a crayon, it might not be your favorite color but one day you'll need it to complete your picture.

Create Your Account Today!
Άρθρα

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα μας. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με διάφορες παθήσεις αλλά και συμβουλές για την υγεία σας.