Επιληψίας (Κέντρο)
Γιατί να μας επιλέξετε;

Το Πρόγραμμα Επιληψίας του Κέντρου της Κλινικής πληροί τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου τριτοβάθμιου Επιληπτολογικού Προγράμματος. Οι δυνατότητές του ξεχωρίζουν στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, θέτοντας τον πήχη ψηλά όσον αφορά τη φροντίδα ασθενών με επιληψία. Κάνουμε περίπου 100-110 εκτιμήσεις περιστατικών ανά έτος, εκ των οποίων το 35% σε παιδιά. Στο σύνολο των εκτιμήσεων, το 75% είναι διαγνωστικές και το 25% προεγχειρητικές. Από τις προεγχειρητικες εκτιμήσεις προκύπτουν περί τα 10-12 χειρουργεία ανά έτος, νούμερο υψηλό αν λάβει κανείς υπόψη τη συχνότητα της νόσου και τον αριθμό των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

Τα στατιστικά μας, η υλικοτεχνική υποδομή και το έμψυχο δυναμικό είναι συμβατά με τις προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες και τις οδηγίες που έχουν προταθεί από τη Διεθνή Ένωση Κατά της Επιληψίας (ILAE) για τη λειτουργία τριτοβάθμιων Κέντρων Επιληψίας – και έχει σημασία να είναι κανείς ενήμερος αυτών των προϋποθέσεων, προκειμένου να επιλέξει το Κέντρο στο οποίο θα αποτανθεί. Από τη δουλειά μας, επίσης, τα τελευταία χρόνια, έχουν προκύψει σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κέντρου
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» λειτουργεί Πρόγραμμα Επιληψίας και Ειδική Μονάδα Καταγραφής Κρίσεων, που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με επιληψία και άλλα παρόμοια προβλήματα. Οι παραπάνω υπηρεσίες ανήκουν στις δραστηριότητες του Κέντρου Επιληψίας, το οποίο διαμορφώθηκε στα μέσα του 2002 και αποτελεί μέρος του Νευρολογικού τμήματος της Κλινικής.


Υπηρεσίες που προσφέρονται


Το σύγχρονο Πρόγραμμα Επιληψίας της Κέντρου Επιληψίας απευθύνεται σε ανθρώπους που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις (ή κρίσεις που μοιάζουν με επιληπτικές) και ο στόχος του είναι να δώσει σ' αυτούς τους ανθρώπους την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Για την επιτυχία του στόχου αυτού, απαιτείται:Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Επιληψίας;

Οι κατηγορίες των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Κέντρου Επιληψίας είναι οι κυρίως οι παρακάτω:Πρόγραμμα Επιληψίας

Τι περιλαμβάνει;


Η έκταση και το είδος των εξετάσεων, στις οποίες υποβάλλεται κάθε ασθενής, εξατομικεύονται ανάλογα με το είδος του προβλήματος. Οι βασικότερες εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

Μακροχρόνιες Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές

Οι Μακροχρόνιες Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές γίνονται στο Κέντρο Επιληψίας, σε ειδικά διαμορφωμένη Μονάδα και κάτω από στενή παρακολούθηση του ασθενή από ιατρικό, τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη διάρκεια της εξέτασης, ο ασθενής μπορεί να κάνει όλες τις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητές του. Με τις καταγραφές αυτές πετυχαίνουμε:Μακροχρόνιες Ενδοκρανιακές Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές

Σε ορισμένους από τους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ειδικές καταγραφές, τις ενδοκρανιακές, που γίνονται με ειδικά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται με επέμβαση στον εγκέφαλο. 


Μαγνητική Τομογραφία (MRI) Εγκεφάλου

Η εξέταση αυτή μας δίνει ειδικότερες πληροφορίες για βλάβες στον εγκέφαλο, που δεν αποκλείεται να είναι υπεύθυνες για τις επιληπτικές κρίσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η γνώση της αιτιολογίας της επιληψίας, ειδικά όταν εξετάζουμε το ενδεχόμενο χειρουργικής αντιμετώπισης του προβλήματος.


Νευροψυχολογικά Tests

Αυτά δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις νοητικές λειτουργίες του ασθενή και τις ενδεχόμενες διαταραχές τους εξαιτίας εγκεφαλικών βλαβών και συνεχιζόμενων επιληπτικών κρίσεων ή και ανεπιθύμητων ενεργειών από τα φάρμακα. Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όταν σχεδιάζουμε χειρουργική επέμβαση και θέλουμε να εκτιμήσουμε τις νοητικές δυνατότητες και αδυναμίες κάποιου ασθενή, προκειμένου να τον συμβουλεύσουμε για την πορεία του στο σχολείο ή την επαγγελματική του απασχόληση και το είδος της βοήθειας που πιθανόν χρειάζεται.


Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) κίνησης και λόγου 

Η εξέταση αυτή γίνεται για τον προσδιορισμό στον εγκέφαλο περιοχών σημαντικών στη διενέργεια κινήσεων και κατανόησης-παραγωγής λόγου, έτσι ώστε ο νευροχειρουργός να σχεδιάσει την επέμβαση με τρόπο τέτοιο που να αποφύγει αυτές τις περιοχές και τους συνακόλουθους κινδύνους για μετεγχειρητικά ελλείμματα στις συγκεκριμένες λειτουργίες. 


ΗΕΓ και Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (EEG-fMRI)

Ειδικότερα για την εντόπιση επιληπτογόνων εστιών, εφαρμόζουμε επίσης και τον συνδυασμό ΗΕΓ και Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (EEG-fMRI), μια καινούργια εξέλιξη στον χώρο της προεγχειρητικής εκτίμησης της επιληψίας, που κερδίζει συνεχώς έδαφος στα μεγάλα κέντρα Επιληψίας. Το Κέντρο μας είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και τη Βαλκανική που διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, ενώ και στην Ευρώπη δεν υπάρχουν περισσότερα από 15 άλλα κέντρα με αυτή τη δυνατότητα. Συνεχής φροντίδα και παρακολούθηση

Το αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας

Το Πρόγραμμα Επιληψίας λειτουργεί με την ευθύνη ομάδος ειδικά εκπαιδευμένων νευρολόγων, νευροχειρουργών, νευροακτινολόγων, νευροψυχολόγων και με τη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση έμπειρου τεχνικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 


Πρωτοποριακές μέθοδοι για τη θεραπεία ασθενών με επιληψία

Διακοπή των κρίσεων επιληψίας ή σημαντική βελτίωση του ελέγχου τους


Η Ομάδα Επιληψίας της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», με επικεφαλής τον κ. Γαργάνη, Νευρολόγο - Επιληπτολόγο, Διδάκτορα Ιατρικής ΑΠΘ, εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους για τη θεραπεία ασθενών με επιληψία. Οι πρακτικές αυτές αφορούν ασθενείς με επιληψία, ανθεκτικούς στις σχετικές φαρμακευτικές αγωγές. Το κλειδί της επιτυχίας των πρακτικών αυτών έγκειται στα εξής:


Ελεύθερο κρίσεων μετά την επέμβαση το 75% των ασθενών. Σε ένα 15-20% υπάρχει σημαντική βελτίωση του ελέγχου των κρίσεων, ενώ μόνο σε 5-7% η κατάσταση παραμένει χωρίς βελτίωση.

Οι γιατροί του τμήματος:

No Doctors found.
Οι γιατροί του τμήματος:

Χρήσιμες συμβουλές για τη νοσηλεία σας

Featured
Super Cool App

This app consider itself as a crayon, it might not be your favorite color but one day you'll need it to complete your picture.

Create Your Account Today!
Άρθρα

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα μας. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με διάφορες παθήσεις αλλά και συμβουλές για την υγεία σας.