Βαλιούλης

Ιωάννης, MD, PhD.
Χειρουργός Παίδων

Βαλιούλης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Χειρουργός Παίδων
Παιδοχειρουργικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Ειδικότητα:
Χειρουργός Παίδων
Παιδοχειρουργικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο καθηγητής χειρουργικής παίδων Ιωάννης Α. Βαλιούλης χειρουργεί στην κλινική «Άγιος Λουκάς» από το 2000.  Έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με παθήσεις του πεπτικού και του ουροποιογεννητικού συστήματος που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.  
Αφού αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ειδικεύτηκε, αρχικά στην Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Θεαγένειο» και στην συνέχεια στην κλινική Χειρουργικής Παίδων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στο τότε «Κεντρικό» Νοσοκομείο.
Μετά το τέλος της ειδικότητας  μετέβη για μετεκπαίδευση στο Παρίσι επί ένα έτος, στην κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου René Descartes, στο Νοσοκομείο Necker-Enfants Malades.
Ακολούθως επέστρεψε στην Ελλάδα και διετέλεσε για δύο χρόνια επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, συμμετέχοντας σε ανοικτή πανευρωπαϊκή προκήρυξη, κατέλαβε μια θέση Chef de Clinique des Universités (θέση αντίστοιχη του λέκτορα) και ακολούθως εργάσθηκε επί διετία (1997-1998) στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου της Besançon και στη συνέχεια επί ένα έτος (1999), πάλι ως Chef de Clinique des Universités, στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου του Poitiers, στη Γαλλία. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στη Γαλλία είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με ορισμένους από τους πλέον γνωστούς παγκοσμίως χειρουργούς παίδων (C.N. FEKETE, P. MITROFANOFF, J. CENDRON,  H. LOTTMANN,  D. AUBERT), να αποκομίσει σημαντική κλινική και ερευνητική εμπειρία και να επιτελέσει ουσιαστικό επιστημονικό και διδακτικό έργο.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, άρχισε να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και να χειρουργεί στην κλινική «Άγιος Λουκάς» και στη συνέχεια εξελέγη αρχικά λέκτορας και ακολούθως αναπληρωτής καθηγητής της Χειρουργικής Παίδων στην Ιατρική Σχολή του Α. Π. Θ.
Ο καθηγητής Ι. Α. Βαλιούλης έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από εκατό ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις στον ελληνικό και διεθνή ιατρικό τύπο.
Οι  επιστημονικές γνώσεις, που απέκτησε με την έντονη ενασχόλησή του με την Χειρουργική Παίδων, εφαρμόζονται στην πράξη προς όφελος των μικρών ασθενών. Πρωτοπόρησε στην χρησιμοποίηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την θεραπεία χειρουργικών παθήσεων των παιδιών, η οποία βελτίωσε πολύ την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών προς τα παιδιά και φροντίζει να μεταδίδει τις γνώσεις του στους νεώτερους συναδέλφους. Η πρώτη λαπαροσκοπική επέμβαση σε νεογνό στην Ελλάδα, έγινε από τον ίδιο στην κλινική «Άγιος Λουκάς» το 2002.
Στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει ιστορία και λογοτεχνία. Οι περίπατοι στη φύση, το κολύμπι και τα ταξίδια είναι επίσης αγαπημένες του ασχολίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο καθηγητής χειρουργικής παίδων Ιωάννης Α. Βαλιούλης χειρουργεί στην κλινική «Άγιος Λουκάς» από το 2000.  Έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με παθήσεις του πεπτικού και του ουροποιογεννητικού συστήματος που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.  
Αφού αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ειδικεύτηκε, αρχικά στην Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Θεαγένειο» και στην συνέχεια στην κλινική Χειρουργικής Παίδων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στο τότε «Κεντρικό» Νοσοκομείο.
Μετά το τέλος της ειδικότητας  μετέβη για μετεκπαίδευση στο Παρίσι επί ένα έτος, στην κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου René Descartes, στο Νοσοκομείο Necker-Enfants Malades.
Ακολούθως επέστρεψε στην Ελλάδα και διετέλεσε για δύο χρόνια επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, συμμετέχοντας σε ανοικτή πανευρωπαϊκή προκήρυξη, κατέλαβε μια θέση Chef de Clinique des Universités (θέση αντίστοιχη του λέκτορα) και ακολούθως εργάσθηκε επί διετία (1997-1998) στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου της Besançon και στη συνέχεια επί ένα έτος (1999), πάλι ως Chef de Clinique des Universités, στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου του Poitiers, στη Γαλλία. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στη Γαλλία είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με ορισμένους από τους πλέον γνωστούς παγκοσμίως χειρουργούς παίδων (C.N. FEKETE, P. MITROFANOFF, J. CENDRON,  H. LOTTMANN,  D. AUBERT), να αποκομίσει σημαντική κλινική και ερευνητική εμπειρία και να επιτελέσει ουσιαστικό επιστημονικό και διδακτικό έργο.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, άρχισε να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και να χειρουργεί στην κλινική «Άγιος Λουκάς» και στη συνέχεια εξελέγη αρχικά λέκτορας και ακολούθως αναπληρωτής καθηγητής της Χειρουργικής Παίδων στην Ιατρική Σχολή του Α. Π. Θ.
Ο καθηγητής Ι. Α. Βαλιούλης έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από εκατό ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις στον ελληνικό και διεθνή ιατρικό τύπο.
Οι  επιστημονικές γνώσεις, που απέκτησε με την έντονη ενασχόλησή του με την Χειρουργική Παίδων, εφαρμόζονται στην πράξη προς όφελος των μικρών ασθενών. Πρωτοπόρησε στην χρησιμοποίηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την θεραπεία χειρουργικών παθήσεων των παιδιών, η οποία βελτίωσε πολύ την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών προς τα παιδιά και φροντίζει να μεταδίδει τις γνώσεις του στους νεώτερους συναδέλφους. Η πρώτη λαπαροσκοπική επέμβαση σε νεογνό στην Ελλάδα, έγινε από τον ίδιο στην κλινική «Άγιος Λουκάς» το 2002.
Στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει ιστορία και λογοτεχνία. Οι περίπατοι στη φύση, το κολύμπι και τα ταξίδια είναι επίσης αγαπημένες του ασχολίες.

Ειδικότητα


Γ΄ Χειρουργική Κλινική Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α. Π. Θ.
Μετεκπαίδευση:
Κλινική Χειρουργικής Παίδων Πανεπιστημίου René Descartes, Νοσοκομείο Necker-Enfants Malades, στο Παρίσι επί ένα έτος (1994)
Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α. Π. Θ. επί διετία (1995-1996)

Επιπλέον εξειδίκευση


Συμμετέχοντας σε ανοικτή πανευρωπαϊκή προκήρυξη, κατέλαβε μια θέση Chef de Clinique des Universités (θέση αντίστοιχη του λέκτορα) και ακολούθως εργάσθηκε επί διετία (1997-1998) στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου της Besançon και στη συνέχεια επί ένα έτος (1999), πάλι ως Chef de Clinique des Universités στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου του Poitiers στη Γαλλία. Εκεί εξειδικεύθηκε στην Παιδο-ουρολογία και στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική σε παιδιά.

Πιστοποιήσεις


Στην Χειρουργική Παίδων από το European Board in Paediatric Surgery (1997)
Στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική από την Société Française de Chirurgie Digestive (1997) και από το Πανεπιστήμιο Louis Pasteur Strasbourg I,  Diplôme de Chirurgie Viscérale Laparoscopique (1998).
Στην Παιδο-ουρολογία από την The Society for Pediatric Urology (2010)

Διακρίσεις


Διδακτορική διατριβή με θέμα  «Συμβολή στη μελέτη των ανωμαλιών της περιστροφής και προσφύσεως του μέσου εντέρου του εμβρύου» από  την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (1995).
Μονογραφία στο Collège Français de Chirurgie Pédiatrique με θέμα “Aspects génétiques de la maladie de Hirschsprung” (Paris, 1997).
Τίτλος Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de France.
Μέλος του Δ. Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (2000-2002)

*Ο καθηγητής  επινόησε μία πρωτότυπη τεχνική λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής σε παιδιά ( Laparoscope assisted appendectomy in children: the two trocar technique. I. Valioulis et al., European Journal of Pediatric Surgery, 11: 391-394, 2001).  Η τεχνική  αυτή προτάθηκε ως  βάση  ενός  διεθνούς πρωτοκόλλου για την θεραπεία της σκωληκοειδίτιδας στα παιδιά  (European Journal of Pediatric Surgery, 11: 391-394, 2001 Letter to the Editors, Prof. Ng).  H χρήση της μεθόδου αυτής επεκτάθηκε και στους ενήλικες (Laparoscope-assisted appendectomy in adults: the two-trocar technique. F.M. Fazili, et al. Saudi Med, 26(2): 100-104, 2006)

1. Reversed midgut rotation in a neonate. I. Valioulis, D. Anagnostopoulos, D. Sfougaris. Journal of Pediatric Surgery, 32(4): 643-645, 1997
2. Αspects génétiques de la maladie de Hirschsprung. I.Valioulis. Mémoire du Collège Français de Chirurgie Pédiatrique, Paris, 1997.
3. Intra pericardial teratoma diagnosed prenatally in a twin fetus. I. Valioulis, D. Aubert, F. Lassauge, M.A.A. Slimane. Pediatric Surgery International, 15: 284-286, 1999
4. Cricopharyngeal achalasia. A cause of major dysphagia in a newborn. S.A. Salib, D. Aubert, I.Valioulis, B. de Billy. European Journal of Pediatric Surgery, 9: 406-408, 1999
5. Enterocystoplasty complications in children. A study of 30 cases. C. Bertschy, F. Bawab, A. Liard, I. Valioulis, P. Mitrofanoff. European Journal of Pediatric Surgery, 10: 30-34, 2000
6. Α complex chromosomal rearrangement associated with Hirschsprung’s disease. I. Valioulis, D. Aubert, B. de Billy, F. Bawab, R. Karam. European Journal of Pediatric Surgery, 10: 207-211, 2000

7. A rare complex bladder exstrophy variant. I. Valioulis, G. Levard, H. Lottmann, F. Hameury,  J. Cendron.  British Journal of Urology International, 86: 398-400, 2000

8. Laparoscope assisted appendectomy in children: the two trocar technique.
I. Valioulis, F. Hameury, L. Dahmani, G. Levard. European Journal of Pediatric Surgery, 11: 391-394, 2001

9. Primary torsion of the greater omentum in children. A neglected cause of acute abdomen? I. Valioulis, D. Tzallas, N. Kallintzis. European Journal of Pediatric Surgery, 13: 341-343, 2003

10.  Actual practice of laparoscopy and thoracoscopy in neonates: a GECI study over 10 years. N. Kalfa, H. Allal, H. Lardy, M. Robert, F. Varlet, O. Reinberg, G. Podevin, Y. Heloury, F. Becmeur, I. Talon, L. Harper, P. Vergnes, I. Valioulis, M. Lopez, R.B. Galifer. 14th Annual Congress for Endosurgery in Children, Venice, Ιούνιος 2005
11. Evaluation multicentrique de la sécurité de la vidéochirurgie chez le nouveau-né. N. Kalfa, H. Allal, O. Raux, H. Lardy, M. Robert, F. Varlet, O. Reinberg, G. Podevin, Y. Heloury, F. Becmeur, I. Talon, L. Harper, P. Vergnes, I. Valioulis, D. Forgues, M. Lopez, M.P. Guibal, R.B. Galifer. Congrès des Sociétés de Pédiatrie, Lyon, France, Ιούνιος 2006
12. Indications for laparoscopy in the management of intussusception. A multicentric retrospective study conducted by the French Study Group for Pediatric Laparoscopy (GECI). A. Bonnard, M. Demarsche, C. Dimitriou, G. Podevin, F. Varlet, M. François, I. Valioulis, H. Allal. Journal of Pediatric Surgery, 43: 1249-1253, 2008
13. Outcome of alimentary tract duplications operated on by minimally invasive surgery: a retrospective multicenter study by the GECI (Groupe d’ Etude en Celiochirurgie Infantile) F. Guérin, G. Podevin, T. Petit, M. Lopez, P. de Lagausie, H. Lardy, A. Bonnard, F. Becmeur, P. Philippe, M. Larroquet, E. Sapin, J. Y. Kurzenne, A. le Mandat,  C. Fracois-Fiquet, J. Gaudin, I. Valioulis, G. Morisson-Lacombe, P. Montoupet, M. Demarche. Surgical Endoscopy 26 : 2848-2855, 2012
14. Correction of concealed penis with preservation of the prepuce. I. Valioulis, I. Kallergis, D. Ioannidou. J Pediatr Urol 11(5): 259. e1-4, 2015
15. Laparoscopically assisted treatment of transverse testicular ectopia with persistent Muellerian duct syndrome: a case report and review of the literature. Valioulis I, Simaioforidis V, Syllas K. HIPPOKRATIA, 20, 1: 88-89, 2016

16. Laparoscopic Treatment of Vermiform Appendix Torsion. Valioulis I, Papageorgiou I, Simaioforidis V, Sfougaris D. APSP J Case Rep; 8:36, 2017

17. A Boy with a Congenital Sagittal Fissure of the Glans Penis Representing an Abortive Isolated Urethral Duplication. D. Sfoungaris, I.  Valioulis, M. Mitroudi, I. Patoulias, Ch. Panteli. Journal of Clinical and Diagnostic Research. Vol-11(9): PJ01-PJ02, 2017

18. Υγρά, ηλεκτρολύτες και θρέψη στον παιδοχειρουργικό ασθενή. Πρακτικός οδηγός. Ι. Βαλιούλης, Μ. Μητρούδη. Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη, 2017

19. Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income, middle-income, and low-income countries: a prospective, international, multicentre cohort study. www.thelancet.com/infection Published online February 13, 2018, http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30101-4

20. The clinical significance of an incidentally detected open internal inguinal ring
I. Valioulis, I. Papageorgiou, D. Ioannidou. Journal of Pediatric Urology (2019) 15, 185.e1e185.e5

• Νεογνική χειρουργική
• Λαπαροσκοπική χειρουργική σε παιδιά
• Ουρολογία παιδιών