Διαταραχών Ισορροπίας (Ιατρείο)
Γιατί να μας επιλέξετε;

Στο Ιατρείο Διαταραχών Ισορροπίας της Κλινικής προσπαθούμε να βρούμε δυσλειτουργίες και να τις αντιμετωπίσουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα. Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι τόσο σημαντική, όσο ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων και επανεκπαίδευσης της ισορροπίας. Με ειδικό εξοπλισμό, είμαστε σε θέση να κάνουμε αξιολόγηση πολλών παραμέτρων της στάσης του σώματος. Ακούμε όλους τους ασθενείς που έχουν δυσκολίες στην ισορροπία και σε παλαιότερες εξετάσεις δεν έχει εντοπιστεί κάτι το ιδιαίτερο. Η ιδιοδεκτικότητα πρέπει να ενισχυθεί και ο ασθενής να κερδίσει τους χαμένους αυτοματισμούς ισορροπίας και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του. Με αυτόν τον τρόπο, ελαττώνουμε και τον κίνδυνο πτώσης σε μεγάλες ηλικίες, με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ιατρείου
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Σε ποιους απευθύνεται το Ιατρείο Διαταραχών Ισορροπίας;

Στην Κλινική “ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ” λειτουργεί Ιατρείο Διαταραχών Ισορροπίας, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς που υποφέρουν από ζάλη, ίλιγγο, αστάθεια. Ο σκοπός του είναι να εξετάσει χωριστά όλα τα υποσυστήματα που συμβάλλουν στη διατήρηση της σωστής και λειτουργικής ισορροπίας και να διαπιστώσει τυχόν ελλείμματα. Φυσιολογία της ισορροπίας

Για την ισορροπία, χρειάζεται η σωστή λειτουργία αρκετών επιμέρους συστημάτων: 


Ζάλη και ίλιγγος

Συμπτώματα που φανερώνουν διαταραχή ισορροπίας, όπως η ζάλη και ο ίλιγγος, είναι από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης σε ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων.
Αίτια διαταραχών ισορροπίας

Η απώλεια της ισορροπίας μπορεί να οφείλεται σε πλειάδα αιτιών, όπως:
Φιλοσοφία του Ιατρείου

Σκοπός μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που ταλαιπωρούνται για μεγάλο διάστημα, αλλά και η άμεση θεραπευτική παρέμβαση στα οξέα επεισόδια.


Θεραπευτική προσέγγιση

Η θεραπευτική προσέγγιση ξεκινά από την απλή συμβουλευτική και φαρμακευτική αγωγή μέχρι τους απελευθερωτικούς χειρισμούς και τα εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης της λειτουργίας του λαβυρίνθου και ενίσχυσης της ιδιοδεκτικότητας. Η θεραπεία ξεκινά από τη διάγνωση. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σε ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα, αλλά σίγουρα μπορούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές για αποθεραπεία.


Λόγω της πολυπλοκότητας της διαταραχής της ισορροπίας, η επιτυχής προσέγγισή της απαιτεί: Διαγνωστικά τεστ

Τα τεστ είναι πολυάριθμα και πραγματοποιούνται ανάλογα με την κλινική εικόνα και το ιστορικό του ασθενούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον υπολογισμό του κινδύνου πτώσης στους ηλικιωμένους και χρόνια πάσχοντες. Τα τεστ μας βοηθάνε να εξακριβώσουμε τη γενεσιουργό αιτία και να προτείνουμε τη βέλτιστη θεραπευτική παρέμβαση.  

Ο ίλιγγος κρύβει μέσα του πάντα αίσθημα περιστροφής και οφείλεται συνήθως σε προβλήματα του λαβυρίνθου. Η ζάλη είναι μια δυσάρεστη εμπειρία που προκαλεί φόβο και ανασφάλεια σε όλους τους ανθρώπους που έχει τύχει να την βιώσουν.


Λαβύρινθος

Όσον αφορά τον λαβύρινθο, εξετάζουμε και τα πέντε τελικά αισθητηριακά όργανα (3 ημικύκλιοι σωλήνες και 2 κυστίδια). Με το head impulse test μπορούμε να υπολογίσουμε τη βλάβη κάθε ημικύκλιου σωλήνα ξεχωριστά. Το τεστ χρησιμοποιείται τόσο στην οξεία φάση, όσο και για την παρακολούθηση της αποκατάστασης της πάθησης. 

Με ειδικό εξοπλισμό, είμαστε σε θέση να κάνουμε αξιολόγηση πολλών παραμέτρων της στάσης του σώματος.


Προσδιορισμός της οπτικής κατακόρυφου

Με τον προσδιορισμό της οπτικής κατακόρυφου βλέπουμε αν ο ασθενής αισθάνεται σωστά την κάθετο στο περιβάλλον, ώστε να μπορεί να εναρμονιστεί με τη βαρύτητα. Όταν όλο το σώμα μας είναι σε κλίση, καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολη είναι η ισορροπία και κατά συνέπεια πιο έντονη και η επιβάρυνση των μυών και των αρθρώσεων.


Έλεγχος οφθαλμοκινητικότητας

Σε ένα επόμενο βήμα, και ειδικά σε ασθενείς με συνοδά νευρολογικά νοσήματα, ελέγχουμε την οφθαλμοκινητικότητα, αναζητώντας βλάβες πιο κεντρικά στον εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα που μπορεί να σχετίζονται με τα συμπτώματα. Για τη σωστή ισορροπία, χρειάζεται σταθερό οπτικό πεδίο.


Τα εργαλεία που διαθέτουμε σήμερα είναι πολλά. Παραπάνω αναφέραμε επιγραμματικά μόνο μερικά από αυτά. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, προχωρούμε σε εκείνες τις εξετάσεις-τεστ που χρειάζονται, ώστε να ρίξουμε φως σε κάθε μικρή λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για τη σωστή ισορροπία.

Τι είναι η Αιθουσαία Αποκατάσταση;

Η Αιθουσαία Θεραπεία Αποκατάστασης (VRT) είναι μια εξειδικευμένη μορφή θεραπείας για τη βελτίωση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από διαταραχές του αιθουσαίου συστήματος. Συχνά περιλαμβάνει ασκήσεις - χειρισμούς θέσης κεφαλής και/ή ένα προοδευτικό πρόγραμμα ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση του ιλίγγου και της ζάλης, των οπτικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ισορροπίας γενικότερα, αποσκοπώντας τελικά και στην ελάττωση κινδύνου πτώσεων. Μετά από διαταραχή του αιθουσαίου συστήματος, το κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να αντισταθμίσει τη μειωμένη λειτουργία του έσω ωτός. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος αντισταθμίζει τη λάθος πληροφορία απο τον λαβύρινθο που έχει τη διαταραχή αξιοποιώντας περισσότερο εναλλακτικά σήματα που προέρχονται από άλλα συστήματα του σώματος, ώστε να διατηρείται η συνολική ισορροπία.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων στρατηγικών άσκησης, οι οποίες εφαρμόνται στο εξειδικευμένο τμήμα ζάλης - ιλίγγου και διαταραχών ισορροπίας στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Όταν συμβεί αυτή η κεντρική (ή εγκεφαλική) αντιρρόπηση που προσπαθούμε να επιτύχουμε με το προτεινόμενο πρόγραμμα αιθουσαίας αποκατάστασης, τα συμπτώματα του ασθενούς μπορούν να αμβλυνθούν και να του επιτρέψουν να επιστρέψει στην καθημερινότητα πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ποιους αφορά αυτή η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών ισορροπίας;

Αφορά όσους υποφέρουν χρόνια από ίλιγγο λόγω αιθουσαίας νευρίτιδας, λαβυνθίτιδας και νόσου Meniere. Επίσης και σε κεντρικής αιτιολογίας ίλιγγο έχουν θέση ειδικά πρωτόκολλα, που έχουν σκοπό να εξισορροπήσουν τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, ώστε να μη διαταράσεται η ισορροπία του ασθενούς από έντονα οπτικά ερεθίσματα και στρεσογόνες καταστάσεις.

Σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας με υποκείμενα νευρολογικά ή ορθοπαιδικά προβλήματα είμαστε σε θέση, στο τμήμα της αποκατάστασης, με τη συνεργασία των φυσιοθεραπευτών, να επαναπρογραμματίσουμε τη συνολική νευροκινητική συμπεριφορά του ασθενή, ώστε να πετύχουμε καλύτερη ισορροπιστική συμπεριφορά και να μειώσουμε τον κίνδυνο πτώσης.Οι γιατροί του τμήματος:

No Doctors found.
Οι γιατροί του τμήματος:

Χρήσιμες συμβουλές για τη νοσηλεία σας

Featured
Super Cool App

This app consider itself as a crayon, it might not be your favorite color but one day you'll need it to complete your picture.

Create Your Account Today!
Άρθρα

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα μας. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με διάφορες παθήσεις αλλά και συμβουλές για την υγεία σας.