Ρέππας

Ευάγγελος
Επεμβατικός Καρδιολόγος

Ρέππας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Είμαι  εξειδικευμένος στην επεμβατική καρδιολογία καθώς και στην εμφύτευση καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών και απινιδιστών). Εργάζομαι στο αιμοδυναμικό εργαστήριο της Κλινικής ''Άγιος Λουκάς''. Ασχολούμαι με τους ασθενείς μου τόσο στην Κλινική ''Άγιος Λουκάς'' όσο και στο ιδιωτικό μου ιατρείο στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 112 στη  Θεσσαλονίκη.
Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία  σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό επιτυχημένων στεφανιογραφιών και αγγειοπλαστικών εδώ και 15 χρόνια.
Επίσης έχω μεγάλη εμπειρία στην εμφύτευση καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών  και απινιδιστών) έχοντας εμφυτεύσει εκατοντάδες απ αυτές.
Αποφοίτησα από την ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 1991.
Εξειδικεύτηκα στην καρδιολογία στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για 6 χρόνια.
Εξειδικεύτηκα στην επεμβατική καρδιολογία και ειδικά στην πρωτογενή αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Έχω πάρει μέρος σε πολλές μελέτες σχετικές με την κλινική και επεμβατική καρδιολογία και την αρρυθμιολογία. Οι μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Κάποιες από αυτές έχουν παρουσιαστεί σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχω πάρει μέρος σε συνέδρια ως εισηγητής ή σχολιαστής.
Πραγματοποιώ ετησίως περί τις 150 στεφανιογραφίες, 80 αγγειοπλαστικές και 100 εμφυτεύσεις καρδιακών συσκευών.
Στόχος μου είναι πάντα η προσφορά της καλύτερης ιατρικής υπηρεσίας σε κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την επιστημονική μου επάρκεια στην κλινική και την επεμβατική καρδιολογία. Η επικοινωνία με τον ασθενή και η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη προυπόθεση για την πραγματοποίηση του τελικού στόχου που είναι η διασφάλιση της υγείας του ασθενούς. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και πάντα  κάνω το καλύτερο δυνατό για την  υγεία του!
Στον ελεύθερο χρόνο μου γυμνάζομαι συστηματικά, διαβάζω, συναντώ φίλους και ταξιδεύω.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Είμαι  εξειδικευμένος στην επεμβατική καρδιολογία καθώς και στην εμφύτευση καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών και απινιδιστών). Εργάζομαι στο αιμοδυναμικό εργαστήριο της Κλινικής ''Άγιος Λουκάς''. Ασχολούμαι με τους ασθενείς μου τόσο στην Κλινική ''Άγιος Λουκάς'' όσο και στο ιδιωτικό μου ιατρείο στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 112 στη  Θεσσαλονίκη.
Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία  σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό επιτυχημένων στεφανιογραφιών και αγγειοπλαστικών εδώ και 15 χρόνια.
Επίσης έχω μεγάλη εμπειρία στην εμφύτευση καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών  και απινιδιστών) έχοντας εμφυτεύσει εκατοντάδες απ αυτές.
Αποφοίτησα από την ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 1991.
Εξειδικεύτηκα στην καρδιολογία στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για 6 χρόνια.
Εξειδικεύτηκα στην επεμβατική καρδιολογία και ειδικά στην πρωτογενή αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Έχω πάρει μέρος σε πολλές μελέτες σχετικές με την κλινική και επεμβατική καρδιολογία και την αρρυθμιολογία. Οι μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Κάποιες από αυτές έχουν παρουσιαστεί σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχω πάρει μέρος σε συνέδρια ως εισηγητής ή σχολιαστής.
Πραγματοποιώ ετησίως περί τις 150 στεφανιογραφίες, 80 αγγειοπλαστικές και 100 εμφυτεύσεις καρδιακών συσκευών.
Στόχος μου είναι πάντα η προσφορά της καλύτερης ιατρικής υπηρεσίας σε κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την επιστημονική μου επάρκεια στην κλινική και την επεμβατική καρδιολογία. Η επικοινωνία με τον ασθενή και η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη προυπόθεση για την πραγματοποίηση του τελικού στόχου που είναι η διασφάλιση της υγείας του ασθενούς. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και πάντα  κάνω το καλύτερο δυνατό για την  υγεία του!
Στον ελεύθερο χρόνο μου γυμνάζομαι συστηματικά, διαβάζω, συναντώ φίλους και ταξιδεύω.

Μέλος της Ελληνικής καρδιολογικής εταιρίας
Μέλος της Ευρωπαικής καρδιολογικής εταιρίας
Μέλος της ομάδας εργασίας της Ελληνικής καρδιολογικής εταιρίας

Επιπλέον εκπαίδευση


Αγγειοπλαστική σε πολύπλοκες βλάβες (Massy, Paris, France).
Χρήση του Rotablation στην αγγειοπλαστική (University Hospital Brno, Czech Rebublic).

1. Catheter resynchronization therapy induced reverse remodeling: Could affect the outcome of heart failure patients?
E.Hatzinikolaou, P.Makridis, M.Kotsakou, Th.Beleveslis, E.Reppas, G.Moschos,
E.Karapatsoudi, K.Tsakiridis.
Saint Lucas Hospital, Thessaloniki, Greece and General Hospital of Edessa, Greece.
Heart Failure 2009, 30 May-2June, Nice, France.

2. Radiofrequency transcatheter ablation of regular supraventricular     tachycardias:
Long-lasting efficacy on atrial fibrillation recurrences.
E.hatzinikolaou-Kotsakou, G.Moschos, E.Reppas, Th.Beleveslis, N.Brellas, S.Abatzis, K.Tsakiridis.
Saint Lukas Hospital, Thessaloniki, Greece.
XIII International Symposium on progress in clinical pacing, December 2-5, 2008, Rome.
   • Ρ1230: Wosrening chronic heart failure: a combined multi-biomarker strategy could be a
better risk stratification approach.
Hatzinikolaou-Kotsakou, Belevaslis, Reppas, Moschos, Chantas, Tsakiridis.
Saint Lucas Hospital, Thessaloniki, Greece.
European Heart Journal (2008) 29  (Abstract Supplement), 174.

3.  «Cardiac resynchronization therapy impacts on right ventricle remodeling». E.Hatzinikolaou-Kotsakou, T.Beleveslis, G.Bobotis, E.Reppas, G.Moschos, K.Tsakiridis.
XIII World Congress on Cardiac Pacing and Electrophisiology Rome, December 2-6, 2007. Oral presentation. Giornale Italiano Aritmologia e Cardiostimolazione. Allegato 2 al Volume 10  Settembre 2007 Numero 3.
    • «Implantable cardioverter defibrillators in patients with dilated cardiomyopathy:
«Could the CRP preimplantation levels be an outcome predictor?».
E.Hatzinikolaou-Kotsakou, T.Beleveslis, G.Moschos, E.Reppas, K.Tsakiridis, S.Olalere XIII World Congress on Cardiac Pacing and Electrophisiology Rome, December 2-6, 2007. Oral presentation.
Giornale Italiano Aritmologia e Cardiostimolazione. Allegato 2 al Volume 10 Settembre 2007 Numero 3.
    • «Phychological distress and is associated infection is an independent risk of atrial
Fibrillation recurrences rate in lone atrial fibrillation patients».
E.Hatzinikolaou-Kotsakou, E.Reppas, Th.Beleveslis, G.Moschos, A.Chandas, K.Tsakiridis.
ESC Congress 2007
1-5 September, Vienna,  Austria. Poster presentation.
    • «Impact of right bundle-branch block on systolic and diastolic function and B-type natriuretic peptide levels in patients with congestive heart failure». E.Hatzinikolaou-Kotsakou, G.Moschos, Th.beleveslis, E.Reppas, A.Chandas, K.Tsakiridis.
Saint Luke’s Hospital, Thessaloniki, Greece.
34th Internaional Congress on Electrocardiology
2007 Instanbul, Turkey. Oral presentation.

4.  «Cardiac resynchronization therapy combined by atrioventricular junction ablation  could  have beneficial effects in advanced heart failure patients with permanent atrial fibrillation». E.Hatzinikolaou-Kotsakou, G.Moschos, Th.Beleveslis, E.Reppas, A.Chandas, K.Tsakiridis, S.Olalere. Saint lukes Hospital, Thessaloniki, Greece.
Europace, 24-27 June 2007, Lisbon, Portugal. Poster presentation.

5. «Beneficial effect of atorvastatin for prevention atrial fibrillation in paced patients».
E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Bobotis², T. Beleveslis, E. Reppas, G. Moschos, K. Tsakiridis, S. Olalere.
²ElectrophysiologyLaboratory-Saint Lukes Hospital, Thessaloniki, Greece
Catheterization Laboratory-Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, Greece.
76th Annual European Atherosclerosis Society Congress
10-13 June 2007, Helsinki, Finland. Poster presentation.

6. «Type D personality is associated with lone atrial fibrillation recurrences rate: negative affectivity predicts the increased risk».
E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Bobotis, T. Beleveslis, E. Reppas, G. Moschos, A.Chandas, K. Tsakiridis
Saint Lukes Hospital-Thessaloniki-Greece European Journal of Cardiovascular prevention & Rehabilitation.

7. «Off-pump coronary artery by pass grafting in a tatient with idiopathic Thrombocytopenic  purpura».
K.Anastasiadis, K.Makrigiannakis, E.Reppas
Cardiothoracic department,st Lukes Hospital,Thessaloniki, Greece Hellenic review of cardiology

8. QRS width in patients with coronary artery disease and an implantable cardioverter defibrillator : could be an independent predictor of the number of  shocks?»
E. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Reppas, G. Moschos, Th. Beleveslis.
Saint Lucas Hospital-Thessaloniki-Greece
18Th Meeting of thw Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Syrgery
5-7 October 2006, Ayia Napa Cyprous.  Oral presentation.
Journal of Electrocardiology Vol 40 number 4S , July 2007

9. Can cardiac resynchronization therapy cause reverse remodeling of the right ventricle?»
E.Hatzinikolaou-Kotsakou, G.Bobotis, G.Moschos, Th. Beleveslis, E.Reppas.
XII International Symposium on Progress in Clinical Pacing
Rome, December 5-8, 2006 Oral presentation.
Giornale Italiano Aritmologia e Cardiostimolazione. Volume 9 Dicembre 2006 No 4

10. «Atrial electrograms and activation sequences in the transition between atrial  fibrillation and atrial flutter in patients without organic heart disease».                        
Ε.(Η). Hatzinikolaou, K. Klebetsanis, E. Reppas, A. Hotidis, I. Apostolou, G. Katsaris, and D. Hatseras.
Academic Cardiology Department-Dimokritious University of Thrace and B Cardiology Department G. Papanikolaou Hospital – Thessaloniki, Greece
Europace 2001- Copenhagen (Denmark), June 24-27, 2001

11.  «Prognostic value of the characteristics of non-sustained tachycardia in patients with  non-ischemic heart failure».
E. (H). Hatzinikolaou, I. Kaprinis, E. Reppas, E. Boudioukos, N. Kabouridis, G. Katsaris.
B Cardiology Department R.G.Hospital G.Papanikolaou, Exochi-Thessaloniki-Greece.
7th World Congress On Heart Failure- Mechanisms and Management.
Vancouver, B.C., Canada, July 9-12, 2000.
Oral presentation
    • The slow pathway exhibits a higher Adenosine – sensitivity compared to the fast pathway in patients with dual AV – Nodal physiology».
Ε.Ι. Χατζηνικολάου, K.Κλεμπετσάνης, Ε. Ρέππας, Ε. Μπουντιούκος, Ν. Καμπουρίδης, Γ. Κατσαρής.
Future of Arrythmiology, 15-18 April 2000, Holland. April  2000 Europace.
    • «Ultra short – Term heart rate variability increases and long – term variability decreases prior to spontaneous ventricular fibrillation».
E.I. Chatzinikolaou, Ε. Reppas, Κ.Κlebetsanis, Ch. Arabatzis, G. Katsaris        
2nd Cardiology department General Hospital Papanikolaou, Thessaloniki
20ο ESC Congress, Barcelona, Spain
Poster Presentation
April 2000  Europace

• Στεφανιαία νόσος
• Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
• Ασταθής στηθάγχη
• Βραδυκαρδία
• Συγκοπή
• Καρδιακή ανεπάρκεια

• Κλινική καρδιολογία

• Στεφανιαία νόσος

• Παθήσεις των βαλβίδων

• Υπερηχοκαρδιογραφία

• Ηλεκτροκαρδιογραφία

• Δοκιμασία κόπωσης

• Καρδιακή ανεπάρκεια

• Αρρυθμίες

• Συγκοπή

• Αρτηριακή υπέρταση

• Στεφανιογραφία
• Αγγειοπλαστική
• Εμφύτευση καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών, απινιδιστών)