Ωρολογάς

Αναστάσιος
Νευρολόγος - Ψυχίατρος

Ωρολογάς

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Κέντρο)
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Κέντρο)
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Καθηγητής Αναστάσιος Ωρολογάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950 και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1975. Το 1979 μετά την ειδίκευσή του στην Α’ Νευρολογική και Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, έλαβε τον τίτλο του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου και το 1981 τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Κατά τα έτη 1979-1980 και για 15 μήνες μετεκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (National Hospital) με αντικείμενο την Κλινική Νευρολογία, τη Νευροχημεία και τη Νευροακτινολογία. Στο διάστημα 1983-1984 εργάστηκε για ένα χρόνο σαν επισκέπτης ερευνητής στο Νευροχημικό εργαστήριο του Νευροψυχιατρικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA).
Από το 1981 ως το 2011 εργάστηκε στη Β’ Νευρολογική Κλινική του ΑΠΘ, αρχικά ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής , στη συνέχεια ως Λέκτορας (1982), Επίκουρος Καθηγητής (1988), Αναπληρωτής Καθηγητής (1998) και από το 2007 ως τακτικός Καθηγητής Νευρολογίας. Το 2011 εξελέγη Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, την οποία διηύθυνε ανελλιπώς μέχρι και το 2017. Aπό το 2012 έως και το 2016 διετέλεσε Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, ενώ το 2016 εκτέλεσε χρέη διοικητή του νοσοκομείου.
Το ερευνητικό του έργο αφορά κυρίως τη νευροχημεία, τη νευροφαρμακολογία και την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ήταν κύριος επιβλέπων σε 2 διδακτορικές διατριβές, μέλος τριμελούς επιτροπής σε 8 και επταμελούς σε 9. Από το σύνολο των 400 εργασιών του, οι δημοσιευμένες σε ξένα περιοδικά είναι 40 και 76 σε πρακτικά ξένων συνεδρίων, σε Ελληνικά περιοδικά 48, σε πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων 76, 8 στην επετηρίδα της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 8 βιβλία, 1 μονογραφία, 1 διατριβή, 7 κεφάλαια βιβλίων και 2 διδακτικές σημειώσεις. Από το 1981 οργάνωσε ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροχημείας και Νευροφαρμακολογίας της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. από το οποίο εκπονήθηκαν 3 διδακτορικές διατριβές, συγγράφηκαν 2 βιβλία μεταπτυχιακών μαθημάτων και δημοσιεύτηκαν 150 περίπου επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά, ξένα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Συνολικά είναι μέλος 25 Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και πρόεδρος της South-East European Society for Neurology and Psychiatry από το 2011.
Ο Καθηγητής Ωρολογάς Αναστάσιος ασχολείται με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία από τη δεκαετία του ΄60, ζωγραφίζοντας με διάφορες τεχνικές. Τα έργα του ποικίλουν σε θεματολογία και αναδεικνύουν τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες και προβληματισμούς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Καθηγητής Αναστάσιος Ωρολογάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950 και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1975. Το 1979 μετά την ειδίκευσή του στην Α’ Νευρολογική και Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, έλαβε τον τίτλο του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου και το 1981 τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Κατά τα έτη 1979-1980 και για 15 μήνες μετεκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (National Hospital) με αντικείμενο την Κλινική Νευρολογία, τη Νευροχημεία και τη Νευροακτινολογία. Στο διάστημα 1983-1984 εργάστηκε για ένα χρόνο σαν επισκέπτης ερευνητής στο Νευροχημικό εργαστήριο του Νευροψυχιατρικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA).
Από το 1981 ως το 2011 εργάστηκε στη Β’ Νευρολογική Κλινική του ΑΠΘ, αρχικά ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής , στη συνέχεια ως Λέκτορας (1982), Επίκουρος Καθηγητής (1988), Αναπληρωτής Καθηγητής (1998) και από το 2007 ως τακτικός Καθηγητής Νευρολογίας. Το 2011 εξελέγη Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, την οποία διηύθυνε ανελλιπώς μέχρι και το 2017. Aπό το 2012 έως και το 2016 διετέλεσε Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, ενώ το 2016 εκτέλεσε χρέη διοικητή του νοσοκομείου.
Το ερευνητικό του έργο αφορά κυρίως τη νευροχημεία, τη νευροφαρμακολογία και την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ήταν κύριος επιβλέπων σε 2 διδακτορικές διατριβές, μέλος τριμελούς επιτροπής σε 8 και επταμελούς σε 9. Από το σύνολο των 400 εργασιών του, οι δημοσιευμένες σε ξένα περιοδικά είναι 40 και 76 σε πρακτικά ξένων συνεδρίων, σε Ελληνικά περιοδικά 48, σε πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων 76, 8 στην επετηρίδα της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 8 βιβλία, 1 μονογραφία, 1 διατριβή, 7 κεφάλαια βιβλίων και 2 διδακτικές σημειώσεις. Από το 1981 οργάνωσε ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροχημείας και Νευροφαρμακολογίας της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. από το οποίο εκπονήθηκαν 3 διδακτορικές διατριβές, συγγράφηκαν 2 βιβλία μεταπτυχιακών μαθημάτων και δημοσιεύτηκαν 150 περίπου επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά, ξένα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Συνολικά είναι μέλος 25 Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και πρόεδρος της South-East European Society for Neurology and Psychiatry από το 2011.
Ο Καθηγητής Ωρολογάς Αναστάσιος ασχολείται με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία από τη δεκαετία του ΄60, ζωγραφίζοντας με διάφορες τεχνικές. Τα έργα του ποικίλουν σε θεματολογία και αναδεικνύουν τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες και προβληματισμούς.

Εκπαίδευση


197: Πτυχίο Ιατρικής Α.Π.Θ.
1979: Τίτλος ειδικότητας Νευρολογίας – Ψυχιατρικής
1981: Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Επιπλέον εξειδίκευση


04/1979-09/1979: Μετεκπαίδευση στην Κλινική Νευρολογία.
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Νευρολογίας National Hospital.
04/1979-04/1980: Μετεκπαίδευση στη Νευροακτινολογία (Αξονική Τομογραφία). 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Νευρολογίας National Hospital, Τμήμα Νευροακτινολογίας.
1979-1980: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νευροχημεία.
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Τμήμα Νευροχημείας.
05/1983-05/1984: Επισκέπτης βοηθός ερευνητή Νευροχημείας.
Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Los Angeles, (UCLA), Νευροψυχιατρικό Ινστιτούτο και Brain Research Institute.

Διακρίσεις


13/26.06.1982: European Science Foundation E.T.P. Course on “Developmental Neurolbioogy”, Strasbourg, France.
1983: Περιελήφθηκα στο «Αρχείο Ερευνητών και Τεχνολόγων του Υποργείου Έρευνας και Τεχνολογίας», Διεύθυνση Επιστημονικής Πολιτικής, Αθήνα.
08/15.01.1983: European Science Foundation E.T.P. Winter School “Sleep Mechanisms”, Zuoz, Switzerland.
05.1983/05.1984: UCLA International Scholar Program, Neuropsychiatric Institute, Postdoctoral Fellow, Los Angeles, USA.
1983-1984: Συμμετείχα τιμητικά στο Fulbright Visiting Scholars Program for South California.
1988: Περιελήφθηκα στην εγκυκλοπαίδεια “THE INTERNATIONAL WHO’S WHO OF INTELLECTUALS”, Cambridge, England.
1989: Προσκλήθηκα για το “INTERNATIONAL CULTURAL DIPLOMA OF HONOR”, American Biographical Institute, North Carolina, USA.
1991: Επιλέχθηκα να περιληφθώ στο επίτομο ελληνικό βιογραφικό λεξικό “WHO’S WHO” εκδ. Μέτρον, Αθήνα.
1995: Το βιογραφικό μου συμπεριλήφθηκε στο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», βιογραφικά Πανεπιστημιακών, Τόμος ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη.
1996: Το βιογραφικό μου συμπεριλήφθηκε στο Βιογραφικό λεξικό Απόλλων «Προσωπικότητες στο χώρο της Υγείας», Αθήνα.
1998: Απονομή τιμητικού διπλώματος από τον «Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών», Αθήνα.

1. Cognitive and brain reserve in multiple sclerosis: A cross-sectional study. Ifantopoulou P, Artemiadis AK, Bakirtzis C, Zekiou K, Papadopoulos TS, Diakogiannis I, Hadjigeorgiou G, Grigoriadis N, Orologas A. Mult Scler Relat Disord. 2019; 35:128-134.
2. Εικαστική έκφραση και Ψυχιατρική στην Ελλάδα: Στιγμές προβολής της σχέσης αυτής (1950-2011). Ρόσιου E, Ωρολογάς A. Ψυχιατρική. 2018; 29(4):349-358.
3. Multiple sclerosis registries in Europe - An updated mapping survey. Glaser A, Stahmann A, Meissner T, Flachenecker P, Horáková D, Zaratin P, Brichetto G, Pugliatti M, Rienhoff O, Vukusic S, de Giacomoni AC, Battaglia MA, Brola W, Butzkueven H, Casey R, Drulovic J, Eichstädt K, Hellwig K, Iaffaldano P, Ioannidou E, Kuhle J, Lycke K, Magyari M, Malbaša T, Middleton R, Myhr KM, Notas K, Orologas A, Otero-Romero S, Pekmezovic T, Sastre-Garriga J, Seeldrayers P, Soilu-Hänninen M, Stawiarz L, Trojano M, Ziemssen T, Hillert J, Thalheim C. Mult Scler Relat Disord. 2019; 27:171-178.
4. Polyneuropathy and myopathy in beta-thalassemia major patients. Nemtsas P, Arnaoutoglou M, Perifanis V, Koutsouraki E, Spanos G, Arnaoutoglou N, Chalkia P, Pantelidou D, Orologas A. Ann Hematol. 2018; 97(5):899-904.
5. Συμπτωματική αντιμετώπιση στην πολλαπλή σκλήρυνση. Μόσχου Μ, Νώτας Κ, Ωρολογάς Α. Νευρολογία (Ελλάδα). 2017; 26 (1): 8-24.
6. Multiple Sclerosis Patients Valuing Their Own Health Status: Valuation and Psychometric Properties of the 15D. Dagklis IE, AletrasVH, Tsantaki E, Orologas A, Niakas D. Neurol Int. 2016;8(3):6416.
7. A case of peduncular hallucinosis due to a pontine infarction: a rare complication of coronary angiography. Notas K, Tegos T, Orologas A. Hippokratia. 2015;19(3):268-9.
8. Cognitive impairment as a central cholinergic deficit in patients with Myasthenia Gravis. Kaltsatou A, Fotiou D, Tsiptsios D, Orologas A. BBA Clin. 2015; 3:299-303.
9. Neurological complications of beta-thalassemia. Nemtsas P, Arnaoutoglou M, Perifanis V, Koutsouraki E, Orologas A. Ann Hematol. 2015; 94(8):1261-5.
10. Multiple sclerosis registries in Europe - results of a systematic survey. Flachenecker P, Buckow K, Pugliatti M, Kes VB, Battaglia MA, Boyko A, Confavreux C, Ellenberger D, Eskic D, Ford D, Friede T, Fuge J, Glaser A, Hillert J, Holloway E, Ioannidou E, Kappos L, Kasilingam E, Koch-Henriksen N, Kuhle J, Lepore V, Middleton R, Myhr KM, Orologas A, Otero S, Pitschnau-Michel D, Rienhoff O, Sastre-Garriga J, Schyns-Liharska T, Sutovic D, Thalheim C, Trojano M, VlasovYV, Yaldizli O; EUReMS Consortium. Mult Scler. 2014; 20(11):1523-32.