Ιατρόπουλος

Δημήτρης
Ηλεκτροφυσιολόγος

Ιατρόπουλος

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ηλεκτροφυσιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά
Ειδικότητα:
Ηλεκτροφυσιολόγος
Τμήμα:
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά

Σύντομο Βιογραφικό

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 544 | +30 2310 380 000

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.