Δαδούκης

Δημήτριος
Ορθοπαιδικός

Δαδούκης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Ελληνικά
Ειδικότητα:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Γλώσσες:
Ελληνικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

       Αποφοίτησα από το 13ο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1991 και μετά από Πανελλήνιες Εξετάσεις εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1993. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-98 και 1998-99, ήμουν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Στις 16 Ιουλίου 1999 έλαβα το πτυχίο Ιατρικής με βαθμό 8.19 (Λίαν Καλώς) και μου χορηγήθηκε η άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος στις 19 Ιουλίου 1999.

       Κατά το χρονικό διάστημα από 3-9-1999 έως και 2-12-1999, τοποθετήθηκα στο Ν.Γ.Ν. Καβάλας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για τρίμηνη εκπαίδευση στην Παθολογική, Χειρουργική και Καρδιολογική Κλινική. Μετά το πέρας της τρίμηνης εκπαίδευσης, προσλήφθηκα ως ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου, όπου και υπηρέτησα από 3-12-1999 έως και 2-12-2000.

       Κατατάχθηκα στο κέντρο εκπαίδευσης υγειονομικού Άρτας στις 22-1-2001 και υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία έως τις 22-1-2002, οπότε και απολύθηκα ως οπλίτης υγειονομικού με ειδικότητα ιατρός άνευ ειδικότητας.

       Ακολούθως, υπηρέτησα στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ από 17-4-2002 μέχρι 16-1-2003 ως έμμισθος ειδικευόμενος βοηθός και συμμετείχα ενεργά σε κάθε επιστημονική δραστηριότητα της κλινικής, καθώς και στην κλινική άσκηση των φοιτητών ιατρικής 3ου, 4ου και 6ου έτους.

       Στη συνέχεια, στις 4-6-2003 προσλήφθηκα στο Νοσοκομείο Γεννηματάς Θεσσαλονίκης ως έμμισθος ειδικευόμενος ιατρός στη Β’ Ορθοπαιδική κλινική του Α.Π.Θ  για το κύριο μέρος της ειδικότητάς μου. Ο χρόνος άσκησής μου για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ορθοπαιδικής έληξε την 08/09/2008 και συνέχισα να υπηρετώ μέχρι τις 30/09/2008 στην ανωτέρω Ορθοπαιδική κλινική με παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3580/2007.

       Κρίθηκα άξιος του διδακτορικού διπλώματος με βαθμό άριστα στις 7/5/2007 και αναγορεύτηκα διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 22/6/2007. Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής είναι: «Η επίδραση του οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος στην αιμοδυναμική των ενδοκοιλιακών σπλάγχνων».

       Έλαβα μετά από εξετάσεις τον τίτλο ειδικότητας Ορθοπαιδικής στις 13/01/2009.

       Στις 05 Φεβρουαρίου 2009 έκανα έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος ως Ορθοπαιδικός, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο (Μητροπολίτου Ιωσήφ 6, 2ος όροφος) και συνεργάζομαι με ιδιωτικές κλινικές και ιδιαίτερα με την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

       Κατέχω την αγγλική γλώσσα (Certificate of Proficiency in English των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan).

Φεβρουάριος 2009 - Μάιος 2009: ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine) Fellowship.

Ιούνιος 2009 - Νοέμβριος 2009: μετεκπαιδεύτηκα στη χειρουργική και τραυματολογία του άνω άκρου (Upper Limb Trauma and Orthopaedic Surgery Fellowship) στο Royal Liverpool και Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, συμμετέχοντας σε 146 χειρουργικές επεμβάσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

       Αποφοίτησα από το 13ο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1991 και μετά από Πανελλήνιες Εξετάσεις εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1993. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-98 και 1998-99, ήμουν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Στις 16 Ιουλίου 1999 έλαβα το πτυχίο Ιατρικής με βαθμό 8.19 (Λίαν Καλώς) και μου χορηγήθηκε η άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος στις 19 Ιουλίου 1999.

       Κατά το χρονικό διάστημα από 3-9-1999 έως και 2-12-1999, τοποθετήθηκα στο Ν.Γ.Ν. Καβάλας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για τρίμηνη εκπαίδευση στην Παθολογική, Χειρουργική και Καρδιολογική Κλινική. Μετά το πέρας της τρίμηνης εκπαίδευσης, προσλήφθηκα ως ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου, όπου και υπηρέτησα από 3-12-1999 έως και 2-12-2000.

       Κατατάχθηκα στο κέντρο εκπαίδευσης υγειονομικού Άρτας στις 22-1-2001 και υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία έως τις 22-1-2002, οπότε και απολύθηκα ως οπλίτης υγειονομικού με ειδικότητα ιατρός άνευ ειδικότητας.

       Ακολούθως, υπηρέτησα στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ από 17-4-2002 μέχρι 16-1-2003 ως έμμισθος ειδικευόμενος βοηθός και συμμετείχα ενεργά σε κάθε επιστημονική δραστηριότητα της κλινικής, καθώς και στην κλινική άσκηση των φοιτητών ιατρικής 3ου, 4ου και 6ου έτους.

       Στη συνέχεια, στις 4-6-2003 προσλήφθηκα στο Νοσοκομείο Γεννηματάς Θεσσαλονίκης ως έμμισθος ειδικευόμενος ιατρός στη Β’ Ορθοπαιδική κλινική του Α.Π.Θ  για το κύριο μέρος της ειδικότητάς μου. Ο χρόνος άσκησής μου για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ορθοπαιδικής έληξε την 08/09/2008 και συνέχισα να υπηρετώ μέχρι τις 30/09/2008 στην ανωτέρω Ορθοπαιδική κλινική με παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3580/2007.

       Κρίθηκα άξιος του διδακτορικού διπλώματος με βαθμό άριστα στις 7/5/2007 και αναγορεύτηκα διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 22/6/2007. Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής είναι: «Η επίδραση του οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος στην αιμοδυναμική των ενδοκοιλιακών σπλάγχνων».

       Έλαβα μετά από εξετάσεις τον τίτλο ειδικότητας Ορθοπαιδικής στις 13/01/2009.

       Στις 05 Φεβρουαρίου 2009 έκανα έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος ως Ορθοπαιδικός, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο (Μητροπολίτου Ιωσήφ 6, 2ος όροφος) και συνεργάζομαι με ιδιωτικές κλινικές και ιδιαίτερα με την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

       Κατέχω την αγγλική γλώσσα (Certificate of Proficiency in English των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan).

Φεβρουάριος 2009 - Μάιος 2009: ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine) Fellowship.

Ιούνιος 2009 - Νοέμβριος 2009: μετεκπαιδεύτηκα στη χειρουργική και τραυματολογία του άνω άκρου (Upper Limb Trauma and Orthopaedic Surgery Fellowship) στο Royal Liverpool και Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, συμμετέχοντας σε 146 χειρουργικές επεμβάσεις.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

         Ημερίδα Ορθοπαιδικής Παίδων. Πρακτική άσκηση με θέμα «Ενδομυελική ήλωση μακρών οστών στον αναπτυσσόμενο σκελετό», Θεσσαλονίκη, Μάρτιος2005.

         4th European Sports Medicine Congress, Lemesos, Cyprus, October 2005.

         FIMS (Fédération Internationale de Médicine du Sport) Team Physician Development Course (Workshop), Lemesos, Cyprus, October 2005.

         AO Regional Courses. Advances in Operative Fracture Management, Belek, Antalya, Turkey, May 2006.

         Arthrex Knee & Shoulder Workshop, Arthrolab, Munich, December 2018.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


         Παρακολούθησα 34 συνέδρια – ημερίδες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και συμμετείχα ενεργά σε άλλα 22.

     Χαρλαύτης Ν, Δαδούκης Δ. Η γάγγραινα του Fournier. Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Τάσου Αηδονόπουλου, University Studio Press, 2003, 277-79

     Beslikas TA, Dadoukis DJ, Nenopoulos SP, Chrestoforides JE. A completely displaced Salter – Harris I fracture of the distal radial epiphysis with intact ulna: a case report and review of the literature. Acta  Chir Belg 2005;105,539-42.

     Beslikas TA, Dadoukis DJ, Gigis IP, Nenopoulos SP, Christoforides JE. Congenital pseudarthrosis of the clavicle: a case report. Journal of Orthopaedic Surgery 2007;15, 87-90.

      Nenopoulos S, Vrettakos A, Chaftikis N, Beslikas T, Dadoukis D. The effect of proximal tibial fractures on the limp axis in children. Acta Orthop Belg. 2007;73:345-53.

      Kotzampassi K, Grosomanidis B, DadoukisD, Eleftheriadis E. Retroperitoneal compartment pressure elevation impairs pancreatic tissue blood flow. Pancreas.2007;35:169-72.

      Συμμετοχή στη συγγραφή των κεφαλαίων 10 (Κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου στον αναπτυσσόμενο σκελετό), 13 (Κάκωση Monteggia στον αναπτυσσόμενο σκελετό) και 40 (Το κακοποιημένο παιδί) στο σύγγραμα «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, Μυοσκελετικές κακώσεις του αναπτυσσόμενου σκελετού», Θεόδωρος Μπεσλίκας και συνεργάτες, εκδοτικός οίκος Ροτόντα, 2020

ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 

·     Αθλητικές κακώσεις γόνατος – ώμου,Αρθροσκοπική χειρουργική, Επανορθωτική χειρουργική

·     Βιολογικές θεραπείες γιαοστεοαρθρίτιδα – χόνδρινες βλάβες (PRP, Mesenchymal Stem Cells)

Ορθοπαιδική Παίδων