Διαταραχών Μνήμης, Άνοιας (Ιατρείο)
Γιατί να μας επιλέξετε;

Η θεραπεία των διαταραχών της μνήμης και της άνοιας δεν σταματά στη συνταγογράφηση ενός φαρμακευτικού σκευάσματος. Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στους ασθενείς και τους φροντιστές τους, τόσο για την ιατρική τους φροντίδα, όσο και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη νόσο αποτελεσματικά, εκπαιδεύοντας ασθενείς και περιθάλποντες να ζουν με αυτήν και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ιατρείου
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Αν έχετε παρατηρήσει διαταραχές στη μνήμη σας ή σε κάποιον από τους οικείους σας που επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» που αποτελεί Εξωτερικό Ιατρείο του Νευρολογικού τμήματος της Κλινικής.


Σε ποιους απευθύνεται το Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης και Άνοιας της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Το Ιατρείο και οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε όσους:
Υπηρεσίες που προσφέρονται

Η εξειδικευμένη, διεπιστημονική ομάδα του Ιατρείου Διαταραχών Μνήμης της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», μετά από έναν ενδελεχή έλεγχο κλινικής, εργαστηριακής και νευροψυχολογικής αξιολόγησης και με γνώμονα πάντα την ανθρώπινη και εξατομικευμένη προσέγγιση, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:Τι είναι η άνοια;

Άνοια είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει ένα φάσμα συμπτωμάτων, τα οποία σχετίζονται με διαταραχές της μνήμης ή/και άλλων ανώτερων νοητικών λειτουργιών, οι οποίες είναι αρκετά σοβαρές ώστε να περιορίζουν τις λειτουργικές ικανότητές του ατόμου. 


Συχνότεροι τύποι άνοιας

Ο πιο συχνός τύπος άνοιας είναι η νόσος Alzheimer (60-80%) και ακολουθεί η αγγειακή άνοια, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με αρτηριοσκληρυντική νόσο των αγγείων του εγκεφάλου. Υπάρχουν βέβαια και αρκετές νόσοι που μπορούν να παρουσιαστούν με συμπτώματα άνοιας, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων αναστρέψιμων μορφών, η αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να ανατρέψει τη γνωστική επιδείνωση, όπως η θυρεοειδοπάθεια και η ένδεια κάποιων βιταμινών. 


Άνοια έναντι φυσιολογικής γήρανσης

Η άνοια συχνά περιγράφεται λανθασμένα ως «γηρατειά» ή «γεροντική άνοια», όροι που αντανακλούν την ευρέως αποδεκτή αλλά λανθασμένη εντύπωση ότι η φυσιολογική γήρανση του ατόμου μπορεί να ευθύνεται για τα σοβαρά ελλείμματα της μνήμης.


Αναμενόμενες «φυσιολογικές» διαταραχές των νοητικών λειτουργιών 

10 προειδοποιητικά σημεία και συμπτώματα που χρήζουν περαιτέρω ελέγχουΗ σημασία της πρώιμης διάγνωσης και της παρακολούθησης των ασθενών από ειδικούς

Είναι αλήθεια ότι η έναρξη και η πορεία της νόσου δεν μπορούν να σταματήσουν ή να αναστραφούν. Μπορεί, όμως, να επιβραδυνθεί σημαντικά η εξέλιξή της. Η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση επιτρέπουν σε ασθενείς και περιθάλποντες:Τι είναι η ήπια νοητική διαταραχή;

Στις μέρες μας, παρατηρείται μια διαρκής αύξηση των ατόμων που αναφέρουν διαταραχές της μνήμης και των άλλων ανώτερων νοητικών λειτουργιών, όπως:Ο προβληματισμός είναι μεγάλος, ενώ διαπιστώνεται έντονη ανησυχία για την εξέλιξη και την επιδείνωση της νοητικής κατάστασης. Τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες στρέφονται στην Ήπια Νοητική Διαταραχή, ένα ετερογενές σύνδρομο που πολλές φορές προηγείται της ανοϊκής συνδρομής. 


Χαρακτηριστικά της ήπιας νοητικής διαταραχής

Οι ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή εμφανίζουν νοητικές διαταραχές που είναι αρκετά σοβαρές, ώστε να γίνουν αντιληπτές από το άτομο που τις βιώνει ή από άλλα άτομα του περιβάλλοντός του, αλλά παράλληλα οι αλλαγές αυτές δεν είναι αρκετά σοβαρές, ώστε να επηρεάζουν την καθημερινή του λειτουργική ικανότητα.


Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση και σταθεροποίηση της νόσου

Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι η άμεση έναρξη των σύγχρονων θεραπευτικών παρεμβάσεων, φαρμακευτικών και μη-φαρμακευτικών, μπορεί να οδηγήσει στη σταθεροποίηση της νόσου και την καθυστέρηση της επιδείνωσης της μνήμης, των λειτουργικών ικανοτήτων και της συμπεριφοράς. Αυτή η σταθεροποίηση και η καθυστερημένη εξέλιξη των συνεπειών της νόσου μπορούν να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικείων τους.


Οι γιατροί του τμήματος:

Οι γιατροί του τμήματος:

Χρήσιμες συμβουλές για τη νοσηλεία σας

Featured
Super Cool App

This app consider itself as a crayon, it might not be your favorite color but one day you'll need it to complete your picture.

Create Your Account Today!
Άρθρα

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα μας. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με διάφορες παθήσεις αλλά και συμβουλές για την υγεία σας.