Διασφιγκτηριακή εκτομή του ορθού
Αρθρα

Διασφιγκτηριακή εκτομή του ορθού

February 23, 2022

Ο φόβος για την ΄΄πάρα φύση έδρα΄΄

Τα τελευταία χρόνια η αποφυγή της μόνιμης κολοστομίας που αποτελούσε ανέκαθεν το φόβο των ασθενών, είναι εφικτή στην πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου του ορθού. Αυτό επιτυγχάνεται με μια εξειδικευμένη επέμβαση που ονομάζεται διασφιγκτηριακή εκτομή του ορθού, γίνεται λαπαροσκοπικά και η χαμηλή κολοπρωκτική αναστόμωση προστατεύεται προσωρινά με μία ειλεοστομίαγια ένα ή δύο μήνες. Η επέμβαση είναι άριστα ανεκτή και δεν υπολείπεται σε Ογκολογικό όφελος από την μόνιμη κολοστομία της κλασικής ακρωτηριαστικής επέμβασης [κοιλιοπερινεϊκή εκτομή].

Στην επιτυχία της επέμβασης συνέβαλε η προεγχειρητική χημειο/ακτινοθεραπεία που καθιστά εξαιρέσιμους σχεδόν όλους τους όγκους του ορθού, όσο χαμηλά κι αν βρίσκονται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως η πλήρης διήθηση των σφιγκτήρων.

Χαμηλή εντόπιση του όγκου

Διαπρωκτική αφαίρεση του όγκου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Γίνεται Προεγχειρητική Σταδιοποίηση με MRI και EUS

• Πρώιμοι όγκοι Τ1 [SM1-2], αντιμετωπίζονται ως εξής:

       1. Διορθική τοπική εκτομή [ΤΑΕ] ή

         2. Διορθική ενδοσκοπική μικροχειρουργική [ΤΕΜ] ή

          3. [ΤAMIS] Tοπική εκτομή και χημειο - ακτινοθεραπεία

• Τ2 : Χειρουργείο

• Τ3 και Τ4 [ cT3 ή 4 Ν0 και Ν+] : προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία

Η μέθοδος έχει απολύτως αποδεκτά ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα με 5ετή επιβίωση 81.5%

Από την δική μας μακροχρόνια εμπειρία ένας μόνον ασθενής παρουσίασε τοπική υποτροπή, όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς είναι εν ζωή, ενώ οι λίγοι που παρουσίασαν ήπια συμπτώματα ακράτειας, βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου προσαρμόζοντας την διατροφή τους. Οι λίγες αναστομωτικές στενώσεις αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με διαστολές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

• Η διατήρηση του σφιγκτήρα στον καρκίνο του χαμηλού ορθού είναι δυνατή σε επιλεγμένους ασθενείς και εξατομικευμένα.

• Πρώιμοι κυρίως ορθικοί καρκίνοι έδειξαν καλή απάντηση στην προεγχειρητική χημειο - ακτινοθεραπεία .

• Αποδεκτά τόσο λειτουργικά όσο και ογκολογικά αποτελέσματα.

Δρ. Τζούλια - Κεράσω Τζελέπη, Χειρουργός

Δρ. Ευστράτιος Καλαϊτζής, Χειρουργός

Οι αρρυθμίες
This is some text inside of a div block.
Οι αρρυθμίες
This is some text inside of a div block.

February 23, 2022

Tελευταία μας άρθρα
📌 29 Σεπτεμβρίου 🗓 Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς ❤️
Κλινική "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"
📌15 Σεπτεμβρίου 🗓 Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
Κλινική "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI)
Κλινική "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"