Ζαΐρη

Ελένη
Ογκολόγος

Ζαΐρη

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ογκολόγος
Ογκολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Ειδικότητα:
Ογκολόγος
Ογκολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Fellowship – in Breast Cancer and Gynecological Cancer Care

University Oncology Clinic, Papageorgiou Hospital,

Thessaloniki

 

Clinical Oncology Specialty Training:

Sarcoma and Lung Cancer Department

Institut Gustave Roussy, European Cancer Centre, 

Département de Médecine Oncologique

Paris, France

 

Residency –  in Medical Oncology ,

University Oncology Clinic, Papageorgiou Hospital,

Thessaloniki

 

Residency- in Internal Medicine , Hematology

2nd Oncology Department  and Hematology Department

"Theagenio" Cancer Hospital,

Thessaloniki

 

Compulsorycountry service in the Health Center of Kithnos Island

HouseOfficer, Internal Medicine Department,

GeneralHospital of Syros Island

 

ClinicalFellow, Section of Nephrology and Hypertension,

1stDepartment of Medicine, "AHEPA" Hospital,

AristotleUniversity of Thessaloniki

 

Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Health Sciences,

Medical School, Ptychion Iatrikis

2010

 

Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki,

Medical Laboratory Studies,

2004

 

·       Επιπλέον εξειδίκευση

 

Preceptorships in Clinical and Translational Cancer Research

Master Classes on circulating tumor cells and mollecular biomarkers, Department of Medical Oncology , University Hospital of Heraklion, Crete

 

Statistical Principles in Clinical Trials, NHS Foundation

 

Biology of Cancer, Biomedical Research Foundation Academy of Athens (BRFAA)

 

Medical Oncology-Training sessions  of the Hellenic Academy of Oncology

·      Additional information

 

During my training  I have been involved in the management ofoncological patients and particularly with admissions, patient’s assessment andeveryday medical care. I have gained broad experience in a variety of solidtumors and also participated in several Cancer MultiDisciplinary Team meetingsand journal clubs. I have also attended multiple conferences and congresses onClinical Oncology. During my training I was in closed collaboration with DrAxel Lecesne and Dr David Planchard, who encouraged me to get more clinicalexperience in Gustave Roussy Oncology Institute, international renown in theclinical and translational research of cancer.

RESEARCH / ΕΡΕΥΝΑ(Highlights/Σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα)

Sub-Investigator in 20190294 Study : A Non-interventional Biomarker Study on the Molecular Evaluation of Archival Tumor Tissue in Subjects with Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

Currently recruiting subjects

 

Sub-Investigator in 20190009 Study : A Phase 3 Multicenter, Randomized, Open Label, Active-controlled, Study of AMG 510 Versus Docetaxel for the Treatment of previously treated Locally Advanced and unresectable or Metastatic NSCLC Subjects with Mutated KRAS p.G12C

Currently recruiting subjects

 

Sub-Investigator in 20180020 Study : A Multi-country Observational Serial Chart Review Study of the trastuzumab biosimilar ABP 980

Study enrollment hasclosed on 13Oct2020

 

Sub-Investigator  in 109493 Study MAGRIT 109493 : A Double-blind, randomized, placebo-controlled Ph. III study to assess the efficacy of rec MAGE-A3 +AS15 Antigen -specific Cancer Immunotherapy as adjuvant therapy in patients with respectable MAGE-A3 positive NSCLC.

Study has closed on 2014

 

Publications/ Δημοσιεύσεις (Ιnternational Book Publication)

 

International Manual of Oncology Practice (iMOP)

- Principles of Medical Oncology - Metabolic Disturbances as Paraneoplastic Syndromes Eleni I. Zairi, Pages 1009-1021

- SPRINGER publications ·

2015

·     Κλινική Ογκολογία και Θεραπευτική:

      Καρκίνος Μαστού

      Γυναικολογικός Καρκίνος

      Καρκίνος Πνεύμονα και Όγκοι Μεσοθωρακίου

      Σάρκωμα και Γαστρεντερικοί Στρωματικοί Όγκοι

 

·      Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και προληπτική ιατρική

 

·      Υποστηρικτική και Παρηγορητική Φροντίδα

 

·      Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα