Τσιλιμίγκας

Νικόλαος
Καρδιοθωρακοχειρουργός

Τσιλιμίγκας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Καρδιοθωρακοχειρουργός
Καρδιοχειρουργικό
Γερμανικά - Αγγλικά
Ειδικότητα:
Καρδιοθωρακοχειρουργός
Καρδιοχειρουργικό
Γλώσσες:
Γερμανικά - Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός ‘Λίαν Καλώς’

Εκπαίδευση στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Bonn Γερμανίας

Εκπαίδευση στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Münster Γερμανίες

Εκπαίδευση στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Göttingen Γερμανίας

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Χειρουργική  Εκπαίδευση στο  Marienhospital in Erftstadt Κολωνίας Γερμανίας

Χειρουργική  Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στο στρατιωτικό Νοσοκομείο της Λάρισας.. 

Ειδικευόμενος (Resident and Chief Resident) στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Göttingen Γερμανίας στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακα- Καρδιάς-Αγγείων 

Ειδικευόμενος (Resident and Chief Resident) στην Ακαδημαϊκή Κλινική του Πανεπιστημίου του Göttingen Γερμανίας στην Bremen στο τμήμα Γενικής 

Χειρουργικής και Χειρουργικής Θώρακα – Καρδιάς - Αγγείων 

Visitor Surgeon in Pacific Presbyterian Hospital San Francisco U.S.A.

Visitor Surgeon in Transplantations Faculty of Cardiothoracic Surgery

(Prof. N. Shumway) Standford University Standford CA U.S.A.

Visitor Surgeon by Prof. A. Carpentier for “mitral Valve Reconstruction Procedures” Paris FRANCE

Επιμελητής (Consultant - Oberarzt) στην Ακαδημαϊκή Κλινική του Πανεπιστημίου του Göttingen Γερμανίας στην Bremen στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακα – Καρδιάς – Αγγείων

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητος „Γενικής Χειρουργικής“ στην Αθήνα

Απόκτηση του Τίτλου Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου  Göttingen

Thema: Experimentelle Erprobung und klinische Anwendung von resorbierbaren, synthetischen Patchmaterialien in der Herzchirurgie) 

(Θέμα:  Πειραματική εργασία και κλινική εφαρμογή απορροφήσιμων 

συνθετικών εμβαλωμάτων στην καρδιοχειρουργική)

Διευθύνων (Ass. Direktor - Leitender Oberarzt)

στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακα – Καρδιάς – Αγγείων στην Bremen

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητος „Χειρουργικής  Θώρακος  Καρδιάς Αγγείων“ στο Ανόβερο

Διευθύνων (Ass. Direktor - Leitender Oberarzt) στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακα – Καρδιάς – Αγγείων στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αμβούργου 

(Hamburg-Eppendorf)

Co-Director of Cardiovascular Surgery Research

University of Hamburg GERMANY

Επ. Διευθυντής (Komm. Direktor) και Πρόεδρος (Geschäftsführer) στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακα – Καρδιάς – Αγγείων στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αμβούργου (Hamburg-Eppendorf)

Director of the Transplant Unit University of Hamburg GERMANY

*Annual   Report   2000 s. 10   EUROTRANSPLANT   INTERNATIONAL   FOUNDATION ISBN 90-71658-19-8  

Member of European Transplant Directory (EUROTRANSPLANT) Brussels BELGIUM

Member of International Transplant Directory, Massachusetts. U.S.A.

Επιστημονικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο θέμα της Υφηγεσίας 

( Habilitation), στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακα – Καρδιάς – Αγγείων και Καρδιολογίας στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αμβούργου 

Παράλληλη χειρουργική ενασχόληση στην Cardio Clinic Κολωνίας.

Επισταμένη ερευνητική ενασχόληση στον τομέα των Βασικών Επιστημών και στην λειτουργία του Ενδοθηλίου (Grundlagenforschung-Endothelfunktion) του Πανεπιστημιακού Heart Center Hamburg, με σκοπό την  απόκτηση της Υφηγεσίας (Habilitation)

Αναγνώριση Διδακτορικού από το    ΔΙΚΑΤΣΑ

Απόκτηση Ελληνικού Τίτλου Ειδικότητος „ Χειρουργικής Θώρακος“ 

Εκλογή ως Αναπληρωτής Καθηγητής στην Χειρουργική κλινική Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων του Πανεπιστημίου Πατρών

Κατάθεση της Υφηγεσίας (Habilitation) στην Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου του Αμβούργου 

(Thema: Funktionelle und biochemische Analyse der Endothelfunktion und des NO/cGMP-Signaltransduktionsweges an Blutgefäßen in experimentellen Tierversuchen und humanen Gefäßen [A. mammaria, A. radialis und          V. saphena]

Εκλογή ως Αναπληρωτής Καθηγητής / Διευθυντής στην Χειρουργική κλινική Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Λάρισα.

Mετά από θετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του θέματος της Υφηγεσίας, επιτυχείς εξετάσεις στην πενταμελή επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου απόκτηση της ακαδημαϊκής διάκρισης 

Dr. Habil για τον τομέα της Καρδιοχειρουργικής.

Απόκτηση του τίτλου Privat Dozent Dr. Habil, και της ανώτατης ακαδημαϊκής διάκρισης Venia Legendi στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου για τον τομέα της Χειρουργικής Καρδιάς Αγγείων Θώρακος

Ομόφωνη εκλογή ως Τακτικός  Καθηγητής στην Χειρουργική κλινική Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Λάρισα.


Ομόφωνη ανακήρυξη από την Ιατρική  Σχολή και την σύγκλητο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ομότιμο καθηγητή της χειρουργικής Καρδιάς αγγείων θώρακος.

 ΚΛΙΝΙΚΟ  ΕΡΓΟ   (Συνοπτικά)

Από το 1981 μέχρι το 2001

 • Καλύπτει όλο το φάσμα επεμβάσεων, όχι μόνο στην καρδιοχειρουργική αλλά και στην Χειρουργική των Πνευμόνων και των Αγγείων και περιλαμβάνει:

Συνολικά 11.013 επεμβάσεις εκ των οποίων

 

 • 7.655    επεμβάσεις στην Καρδιοχειρουργική ενηλίκων και

 

 • 401       επεμβάσεις στην Παιδοκαρδιοχειρουργική

 • 2.504    επεμβάσεις στην Αγγειοχειρουργική και

 

 • 854       επεμβάσεις        πνευμόνων και θωρακικού τοιχώματος.

 • Συνολικά 35 μεταμοσχεύσεις καρδιάς εκ των οποίων το 80% με ίδια τεχνική.

      ( βλέπε :  Ann Thoracic Surg   2003; 75:  1333-1334   Tsilimingas NB)

 • Μεταμοσχεύσεις καρδιάς και σε παιδιά 

 • Συνολικά 55 επεμβάσεις τοποθέτησης « Συσκευών υποστήριξης Καρδιάς» (IABP and“Assist Device”)

Επιπρόσθετα   

Από το 2001  έως  2005 

διενήργησα ως εξωτερικός συνεργάτης της Cardio CliniC στην Κολωνία Γερμανίας πάνω από  300 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ενήλικες ασθενείς.

Τέλος

Από το Νοέμβριο 2006  έως  Σεπτέμβριο  2020 διενήργησα ως Διευθυντής της πανεπιστημιακής κλινικής της Λάρισας πάνω από   2.000  καρδιοχειρουργικές (όλου σχεδόν του φάσματος)   

2.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΘΕΜΑ:   

“Experimentelle   Erprobung   und   klinische   Anwendung   von

   resorbierbaren   synthetischen   Patchmaterialien   in   der    

   Herzchirurgie „

   Αξιωθείς του τίτλου :   “ Dr.med.   της   Ιατρικής   Σχολής του   Πανεπιστημίου

                                                  του   Göttingen „

ΥΦΗΓΗΣΙΑ (ΗΑΒILITATIONS)   

ΘΕΜΑ:

Funktionelle und biochemische Analyse der Endothelfunktion 

und des NO/cGMP-Signaltransduktionsweges an Blutgefäßen 

in experimentellen Tierversuchen und humanen Gefäßen

 [A. mammaria, A. radialis und V. saphena]. 

    

Αξιωθείς του τίτλου :

“Dr.med.Habil” και 

“Privat Dozent” με την εξαιρετική διάκριση 

“Venia Legendi” για την χειρουργική Καρδιάς-Αγγείων Θώρακος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Γερμανίας.

          

3.  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γερμανική μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Βρέμη

Ελληνική μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Αθήνα.

ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΟ-ΘΩΡΑΚΟ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γερμανική στη Βρέμη μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Ανόβερο

German Board of Thoracic and Cardio Vascular Surgery

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 

Ελληνική μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Αθήνα

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΡΓΟ

 • Πανεπιστήμιο Göttingen-Ιατρική Σχολή σε θέματα Σημειολογίας – Χειρουργικής Θώρακος και Καρδιοαγγειοχειρουργικής καθώς και μαθήματα Intensive Medical Care 1981-1983.

 • Academic Cardiac Centre Bremen – Göttingen University:

Πολυετής διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του τελευταίου έτους σπουδών σε θέματα Σημειολογίας – Χειρουργικής: Θώρακος – Καρδιάς (Συγγενείς και επίκτητες Καρδιοπάθειες), - Μεγάλων Αγγείων – καθώς και περιφερικών Αγγείων 1983-1997

 • Επίσης υπεύθυνος εκπαίδευσης ειδικευμένων στη Thoracic – Cardiovascular and Peripher Vascular Surgery: Bremen 1987-1997 

 • University of Hamburg: Υπεύθυνος (Programm Direktor) εκπαίδευσης των φοιτητών όλων των Βαθμίδων (ετών) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου για θέματα Χειρουργικής σε: Συγγενείς και επίκτητες Καρδιοπάθειες, Παθήσεις Πνευμόνων και θωρακικού τοιχώματος, συγγενείς και επίκτητες παθήσεις Μεγάλων ως και Περιφερικών Αγγείων. Επίσης υπεύθυνος και για την εκπαίδευση για θέματα Intensive Medical Care (Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery) 1997-2001

 • University of Hamburg: Διευθυντής προγράμματος εκπαίδευσης ειδικευμένων στην Κάρδιο-θώρακο-αγγειοχειρουργική και χειρουργική περιφερικών αγγείων 1997-2001.

 • 1981-2001 Συνεχές εκπαιδευτικό έργο στις πανεπιστημιακές κλινικές του Goettingen-Bremen-Hamburg, για το εκάστοτε νοσηλευτικό προσωπικό.

 • 2004-σημερα. Εκπαιδευτικό έργο στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας-Λάρισα στο αντικείμενο 

Χειρουργικής: Θώρακος – Καρδιάς (Συγγενείς και επίκτητες Καρδιοπάθειες) - Μεγάλων Αγγείων.

***Στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας η χειρουργική θώρακος – καρδιάς –αγγείων διδάσκεται ως κατ’ επιλογήν μάθημα με διδακτικό εγχειρίδιο το οποίον έχει εκπονηθεί από τους συνεργάτες την κλινικής μας. 

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΒΡΕΜΗ  –  ΑΜΒΟΥΡΓΟ  –  ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  -  ΛΑΡΙΣΑ.

Στην Βρέμη   Γερμανίας,

ως ιδρυτικό μέλος τετραμελούς επιτροπής συναδέλφων καρδιοχειρουργών συμμετείχα στην εκ θεμελίων ανάπτυξη και σχεδιασμό του νεοσύστατου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Στο Αμβούργο   Γερμανίας. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως υποδιευθυντής και αργότερα ως επιτετραμμένος διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής - Καρδιοχειρουργικής (+ Παιδοκαρδιοχειρουργικης και Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς) Πανεπιστημιακής Κλινικής συνέβαλλα κατά γενική ομολογία να στεφθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ανανέωσης επέκτασης και ανασυγκροτισμού του εκ των μεγαλύτερων Κέντρων Καρδιολογίας - Καρδιοχειρουργικής της Γερμανίας .

Στην  Κοπεγχάγη   Δανίας.

μου προτάθηκε. ως επικεφαλής της Κλινικής η ανάληψη συμβουλευτικού χαρακτήρα έργου στον σχεδιασμό και λειτουργία νεοσύστατου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του οποίου η λειτουργία επετεύχθη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Στην Λάρισα

με τις γνωστές μόνο για τα ελληνικά δεδομένα ιδιαιτερότητες καταφέραμε με τους συνεργάτες μου και την υποστήριξη της διοίκησης της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας να αναπτύξουμε την καρδιοχειρουργική κλινική τα θεμέλια της οποίας είχε θέσει πριν από πολλά χρόνια ο αξιότιμος καθηγητής κ. Παναγιώτης Σπύρου.

Άξιο αναφοράς είναι η πρωτοβουλία για την ίδρυση

Συλλόγου φίλων της πανεπιστημιακής καρδιοχειρουργικής - Άγιος Λουκάς -

για την απρόσκοπτη οικονομική ενίσχυση του πολύπλευρου έργου της κλινικής.

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Ως Διευθυντής της κλινικής “Cardiovascular Research” στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, συνεργασία από το 1997 έως το 2004  με την ερευνητική ομάδα των Prof. Dr. med. Thomas. Münzel and Thomas Meinertz.

 • Συμμετοχή σε πειραματική έρευνα με πειραματόζωα στα θέματα “endothelial dysfunction – oxidative stress – hypertension – nitrate tolerance – congestive heart failure”.

Η συγκεκριμένη έρευνα απετέλεσε και αντικείμενο της Υφηγεσίας μου.

(Οι σχετικές εργασίες έχουν πολύ καλή διεθνή απήχηση και δημοσιεύονται σε περιοδικά με υψηλό Impact Factor πχ. Circulation).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

        ( Επιλεγμένα)

1.Use of the mammary artery in coronary revascularisation

Oster H, Dapper F, Tsilimingas N, Leitz KH.

Langenbecks Arch Chir      1986; 369: 577-8                                 

                                                                     

2.Closure   of   Atrial   Defects   with   Resorbable   Patch   Material

 Leitz KH, - Tsilimingas N, – Holste M, -   Oster H. 

Elsevier   Science   Publisher    Amsterdam       1987                     

[Monographie der Doktor Arbeit]

3. Coronary spasm immediately following coronary revascularization

K.H.Leitz - Tsilimingas - H.Oster - H.E.Scherer -      E.Hörmann und   H.J. Engel

Z.  Kardiol   1988 Oct; 77 (10):  668 – 673                                  

 

4. Accidental drowning with extreme hypothermia—rewarming with extracorporeal circulation                                                                                               

K.H. Leitz - N. Tsilimingas - H.G. Güse -M. Meier -J.  Bachmann        

Chirurg.    1989   May; 60 (5):  352 - 355                                   

5. Früh und Spätergebnisse nach Entfernung von atrialen Myxomen.

K.H. Leitz, N.Tsilimingas, K.Reichert. H.J. Engel

Zeitschrift für Kardiologie, Suppl 3, Band 80, 1991

6. Koronarrevaskularisationen im Alter.

Leitz KH, Franke R, Tsilimingas NB, Reichert K, Güse HG, Engel HJ: 

Z Kardiol 1992: 81, Suppl 1

7. A   new   sternal   retraction   device   for   the   dissection   of the   internal   mammary   artery.

   D. Baycut - N. Tsilimingas – K.H Leitz 

Eur. J. of Cardiothoracic   Surg. 1993; 7 (8): 447 – 8                

8. The impact of smoking on prognosis after heart transplantation. 

Nägele H, Bohlmann M, Dapper F, Tsilimingas NB, Kalmar P, Rödiger W:

Nephrol Dial Transplant (1999) 14: 1813

9. Functional   and   biochemical   analysis   of   endothelial (dys) Function   and   NO/cGMP   signalling   in   human   blood   vessels with   and   without   nitro-glycerine   pre-treatment.

E.  Schulz - N.  Tsilimingas - R.  Rintze - B.  Reiter - M.  Wendt

M.Oelze - S.  Wölken - U.  Walter - H.  Reichenspurner -

    T. Meinertz - T.  Münzel

Circulation   2002 Mar 12 ; 105 (10) : 1170-5.         I. F : 9.903

10. Dokumentation für die Herz- Lungenmaschine Informationsmanagement in der Herzchirurgie. 

Irrgang E, Tsilimingas NB

Krian A, Scheld H (Hrsg.) Münster: Schüling 7. S. 103-108    2002

ISBN 3-9348493-32-6 Münster 2002.

11. Mechanisms Underlying Nitrate-Induced Endothelial Dysfunction: Insight from Experimental and Clinical Studies.

Ascan Warnholtz, Nikolaus Tsilimingas

Maria Wendt, and Thomas Münzel 

Heart Failure Reviews, 2002; 7, 335-345, 2002 

Kluwer Academic Publishers, Manufactured in The Netherlands

12. Mechanisms underlying endothelial dysfunction in Diabetes mellitus. Therapeutic Implications. 

Hink U, Tsilimingas NB, Wendt M, Münzel T:

Treat Endocrinol 2003; 2 (5): 293-304

13.  Modification of Bicaval Anastomosis: An Alternative Technique for Orthotopic Cardiac Transplantation

Nikolaos B. Tsilimingas MD.

Ann Thorac Surg   2003; 75:  1333-1334                   I. F: 2.022

14. Surgical revision of an Uncommonly dislocated Self-Expanding Amplatzer Septal Occluder.           

 Nikolaos B. Tsilimingas MD , Beate Reiter MD, Thomas Münzel              

 MD, Thomas Meinertz MD, and Thomas Hoffman MD.

Ann Thorac Surg 2004; 78(2): 687-7                 I.F. 2,022

15. Ten years follow-up after autologous rectus abdominis fascia sheath patch repair of aortic root abscess

Nikolaos B. Tsilimingas MD, Yskert von Kodolitsch MD, Beate Reiter MD, Thomas Münzel MD, Thomas Meinertz MD.

J Heart Valve Dis. 2004 Sep; 13(5):738-40

16. Angiotensin II and oxidative stress Nikolaos Tsilimingas MD, Ascan Warnholtz MD, Maria Wend PhD,

Thomas Münzel MD. Journal of experimental pharmacology. 2004 Sept 163/II  3-20. Biomedizin: Springer Verlag Berlin. Unger T. Scholkens B.A.

17. Orthotopic cardiac transplantation: Modification of Bicaval anastomosis Nikolaos B. Tsilimingas MD. Ann Thorac Surg, 2005;80(2):789. I. F: 2.022

18. Hydralazine is a powerful inhibitor of Peroxinitrit formation as a possible explanation for its beneficial effects on prognosis in patients with congestive heart failure

Daiber A, Oelze M, Coldewey M, Kaiser K, Huth C, Schildknecht S, Bachschmid M,

Nazirisadeh Y, Ulrich V, Mülsch A, Münzel T, Tsilimingas N.

Biochem Biophys Res Commun. 2005 Dec 30;338(4):1865-74

I. F: 3,161

19. Mechanisms underlying dysfunction of carotid arteries in genetically hyperlipidaemic rabbits.

August M, Wingerter O, Oelze m, Wenzel P, Kleschyov AL, Daiber A, Mülsch A, Münzel T, Tsilimingas N.

Nitric Oxide. 2006 Nov;15(3):241-51. 

I. F: 3,637

20. Left Atrial Remodelling in Patients Younger than 70 Years with Diastolic and Systolic Heart Failure.

Triposkiadis F, Harbas C, Kelepesis G, Sitafidis G, Skoularigis J, Demopoulos V, Tsilimingas N.

J Am Soc Echocardiogr. 2007 Feb;20(2):177-85

I. F: 1,365

21. ‘Directed” Cardioplegia: A Mew Approach in Myocardial Protection in Left main coronary artery disease.

Ilias AS. Kouerinis, Marina Palaiologou, Michalis Argiriou, Panagiotis Dedeilias, Eustratios Apostolakis, Aikaterini Giannakopoulou, George Papadopoulos and Nikolaos Tsilimingas

Ann Thorac Surg, 2008 Dec;86(6):2005-7 I.F. 2,022

22.Levosimendan for Heart-Operated Patients. What is the state of the Art? Tagarakis GI, Tsilimingas NB. Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2009 Jan; 4(1)22-4

23. Horner s syndrome after video assisted thoracoscopic surgery for spontaneous pneumothorax: Where can it be attributed?

Georgios I. Tagarakis, Nikolaos B. Tsilimingas.

Chirurgia Italiana (official journal of the Italian society of surgery).

Vol.61. 2009.

 

24. Heparin-Coated Extracorporeal Circulation Systems in Heart Surgery. Georgios I. Tagarakis and Nikolaos B. Tsilimingas. Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2009, 4 000-000

25. The impact of fluid restriction policy in reducing the use of red blood cells in cardiac surgery.

Vretzakis G, Kleitsaki A, Stamoulis K, Dragoumanis C, Tasoudis V, Kyriakaki K, Mikroulis D, Giannoukas A, Tsilimingas N.

Acta Anaesthesiol Belg. 2009;60(4):221-8.

26 Visual disorders or eye stroke after heart surgery: can we prevent it?

Tagarakis GI, Tsolaki F, Daskalopoulos ME, Karantzis I, Baddour AS, Karangelis D, Tsilimingas NB.

Chir Ital. 2009 Sep-Dec;61(5-6):623-5.

27. Can pulmonary artery hypertension be attributed to Levosimendan? A problematic based on a patient's case.

Tagarakis GI, Baddour AJ, Tsilimingas NB.

J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2010 Jul;11(7):552-3. 

28. Glycosaminoglycans as key molecules in atherosclerosis: the role of versican and hyaluronan.

Karangelis DE, Kanakis I, Asimakopoulou AP, Karousou E, Passi A, Theocharis AD, Triposkiadis F, Tsilimingas NB, Karamanos NK.

Curr Med Chem. 2010;17(33):4018-26. Review.

29. Thoracic Epidural Analgesia with Levobupivacaine for 6 Postoperative Days Attenuates Sympathetic Activation After Thoracic Surgery.

Simeoforidou M, Vretzakis G, Bareka M, Chantzi E, Flossos A, Giannoukas A, Tsilimingas N.

J Cardiothoracic Vasc Anesth. 2010 Oct 12. [Epub ahead of print]

30. Coronary artery surgery in a man with achondroplasia: a case report.

Tagarakis GI, Karangelis D, Baddour AJ, Desimonas N, Tsantsaridou A, Daskalopoulos ME, Papadopoulos D, Tsilimingas NB.

J Med Case Reports. 2010 Oct 29; 4:348.

31. An alternate solution for the treatment of ascending aortic aneurysms: the wrapping technique.

Tagarakis GI, Karangelis D, Baddour AJ, Daskalopoulos ME, Liouras VT, Papadopoulos D, Stamoulis K, Lampoura SS, Tsilimingas NB.

J Cardiothorac Surg. 2010 Nov 3; 5:100.

32. Why are heart operations postponed?

Tagarakis GI, Karangelis D, Voucharas C, Daskalopoulos ME, Koufakis T, Mouzaki M, Lampoura S, Papadopoulos D, Sataitidis I, Tsilimingas NB.

J Cardiothorac Surg. 2011 Sep 5;6(1):106. [Epub ahead of print]

33. Remote preconditioning in normal and hypertrophic rat hearts.

Voucharas C, Lazou A, Triposkiadis F, Tsilimingas N.

J Cardiothorac Surg. 2011 Mar 23; 6:34.

34. Avoiding cardiopulmonary bypass does not protect against neuropsychiatric complications in elderly patients.

Tagarakis G, Daskalopoulos ME, Tsilimingas NB.

Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Mar;12(3):439. No abstract available. 

35.

Blood flow measurements within optic nerve head during on-pump cardiovascular operations. A window to the brain?

Nenekidis I, Geiser M, Riva C, Pournaras C, Tsironi E, Vretzakis G, Mitilis V, Tsilimingas N.

Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 May;12(5):718-22. Epub 2011 Feb 5.

36.

Vision impairment during cardiac surgery and extracorporeal circulation: current understanding and the need for further investigation.

Nenekidis I, Pournaras CJ, Tsironi E, Tsilimingas N.

Acta Ophthalmol. 2011 Dec 13. doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02317. x. [Epub ahead of print]

37.

Experimental Cardiac Hypertrophy Induced by Oral Administration of Mineralocorticoid and Saline in Rats.

Voucharas C, Tagarakis G, Lazou A, Triposkiadis F, Tsilimingas N.

Angiology. 2011 Oct 17. [Epub ahead of print]

38.

Double auricles of the right atrium: a unique anatomic deformity.

Tagarakis GI, Karangelis D, Daskalopoulos ME, Papadopoulos D, Koufakis T, Karantzis I, Lampoura SS, Chlapoutakis S, Tsilimingas NB.

BMC Cardiovasc Disord. 2011 Apr 19; 11:17.

39.

Classic and non-classic forms of mitral valve prolapse.

Tagarakis GI, Karantzis I, Tsolaki F, Stylianakis GE, Daskalopoulos ME, Tsilimingas NB.

Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Jan 4. doi: 10.5152/akd.2012.001. [Epub ahead of print]

9.  >60.00    IMPACT FACTOR ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

10.  > 2.000    ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                            

                      (CITATIONS)