Σωτηριάδης

Δημήτριος
Δερματολόγος

Σωτηριάδης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Δερματολόγος
Δερματολογικό (Ιατρείο)
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Ειδικότητα:
Δερματολόγος
Δερματολογικό (Ιατρείο)
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτριος Κ. Σωτηριάδης, MD, PhD, Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, έχει 40ετή εμπειρία στο αντικείμενό του.

Από το 1985, εξελίχθηκε σε όλες τις βαθμίδες της Πανεπιστημιακής ιεραρχίας. 

Οργάνωσε και διετέλεσε επί 10ετία Διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Α.Π.Θ. στο Γ. Ν. «Παπαγεωργίου».

Έχει περισσότερες από 200 διεθνείς και ελληνικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίων σε περισσότερα από 15 διεθνή και ελληνικά συγγράμματα.

Συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε περισσότερα από 20 ερευνητικά πρωτόκολλα. 

Πραγματοποίησε περισσότερες από 250 ομιλίες και διαλέξεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» επί 5ετία· Πρόεδρος και μέλος της εξεταστικής επιτροπής για την λήψη ειδικότητος Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας επί 20ετία· Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γ. Γραμματέας και μέλος της ΕΔΑΕ (Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία) επί 25 συναπτά έτη· μέλος της Γ. Σ. της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., και Αντιπρόεδρος της Ι. Ε. Θ. (Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης).

Από το 2013 έως το 2018, υπήρξε ένα από τα 2 εκλεγμένα μέλη εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως “Board member of Directors” στη European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Είναι μέλος 10 Επιστημονικών Εταιρειών, μεταξύ των οποίων είναι η European Academy of Dermatology and Venereology, η American Academy of Dermatology, η European Society of Contact Dermatitis, και η International Union Against Sexually Transmitted Infections.

Έχει ιδιαίτερη κλινική εμπειρία, λόγω της 40ετούς συνεχούς παρουσίας του σε Πανεπιστημιακή Κλινική και των μετεκπαιδεύσεών του, και σκοπός του είναι η καλύτερη προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπό του.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Δημήτριος Κ. Σωτηριάδης, MD, PhD, Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, έχει 40ετή εμπειρία στο αντικείμενό του.

Από το 1985, εξελίχθηκε σε όλες τις βαθμίδες της Πανεπιστημιακής ιεραρχίας. 

Οργάνωσε και διετέλεσε επί 10ετία Διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Α.Π.Θ. στο Γ. Ν. «Παπαγεωργίου».

Έχει περισσότερες από 200 διεθνείς και ελληνικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίων σε περισσότερα από 15 διεθνή και ελληνικά συγγράμματα.

Συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε περισσότερα από 20 ερευνητικά πρωτόκολλα. 

Πραγματοποίησε περισσότερες από 250 ομιλίες και διαλέξεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» επί 5ετία· Πρόεδρος και μέλος της εξεταστικής επιτροπής για την λήψη ειδικότητος Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας επί 20ετία· Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γ. Γραμματέας και μέλος της ΕΔΑΕ (Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία) επί 25 συναπτά έτη· μέλος της Γ. Σ. της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., και Αντιπρόεδρος της Ι. Ε. Θ. (Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης).

Από το 2013 έως το 2018, υπήρξε ένα από τα 2 εκλεγμένα μέλη εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως “Board member of Directors” στη European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Είναι μέλος 10 Επιστημονικών Εταιρειών, μεταξύ των οποίων είναι η European Academy of Dermatology and Venereology, η American Academy of Dermatology, η European Society of Contact Dermatitis, και η International Union Against Sexually Transmitted Infections.

Έχει ιδιαίτερη κλινική εμπειρία, λόγω της 40ετούς συνεχούς παρουσίας του σε Πανεπιστημιακή Κλινική και των μετεκπαιδεύσεών του, και σκοπός του είναι η καλύτερη προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπό του.


το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα αξιολόγησης (PubMed και Scopus)

  • Παθήσεις τριχών και ονύχων
  • Αυτοάνοσα νοσήματα – Ψωρίαση
  • Όγκοι δέρματος
  • Ακμή
  • Δερματίτιδες-Εκζέματα