Ποτούπνης

Μιχαήλ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ποτούπνης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Ορθοπαιδικό
Ελληνικά
Ειδικότητα:
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Ορθοπαιδικό
Γλώσσες:
Ελληνικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Tο περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Tο περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Tο περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Tο περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Tο περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.