Πετσατώδης

Γεώργιος
Ορθοπαιδικός

Πετσατώδης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Ελληνικά
Ειδικότητα:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Γλώσσες:
Ελληνικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1974. 

Τίτλος Ειδικότητας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής το 1982. 

Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ το 1985 με ΑΡΙΣΤΑ.

Διορισμός στο Νοσοκομείο  Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Α’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ τον Αύγουστο 1983 σε θέση Επιμελητού ΕΣΥ. 

Υπηρέτησα σε όλες τις βαθμίδες, ήτοι Επιμελητής, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ από το 2009.

Διευθυντής της κλινικής από Ιούνιο 2017 έως και Αύγουστο 2018. Τριάντα πέντε χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στην ίδια κλινική με πλήρες κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό εργο.

Μετεκπαίδευση σε ιατρικά κέντρα Γερμανίας, Ελβετίας, Μ. Βρετανίας.

Χειρουργός αναφοράς στην Ελλάδα στην Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος, με πάνω από 15.000 επεμβάσεις σε όλο το εύρος της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις - Διαλέξεις πάνω από 500.

Πρόεδρος της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας το 2005.

Πρόεδρος της Εταιρείας Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος το 2011.

Μέλος 12 Επιστημονικών Εταιρειών.

Αν.Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ από τον Ιανουάριο 2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1974. 

Τίτλος Ειδικότητας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής το 1982. 

Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ το 1985 με ΑΡΙΣΤΑ.

Διορισμός στο Νοσοκομείο  Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Α’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ τον Αύγουστο 1983 σε θέση Επιμελητού ΕΣΥ. 

Υπηρέτησα σε όλες τις βαθμίδες, ήτοι Επιμελητής, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ από το 2009.

Διευθυντής της κλινικής από Ιούνιο 2017 έως και Αύγουστο 2018. Τριάντα πέντε χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στην ίδια κλινική με πλήρες κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό εργο.

Μετεκπαίδευση σε ιατρικά κέντρα Γερμανίας, Ελβετίας, Μ. Βρετανίας.

Χειρουργός αναφοράς στην Ελλάδα στην Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος, με πάνω από 15.000 επεμβάσεις σε όλο το εύρος της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις - Διαλέξεις πάνω από 500.

Πρόεδρος της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας το 2005.

Πρόεδρος της Εταιρείας Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος το 2011.

Μέλος 12 Επιστημονικών Εταιρειών.

Αν.Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ από τον Ιανουάριο 2019.

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


α. Προπτυχιακό

Διδασκαλία κεφαλαίων Ορθοπαιδικής στους φοιτητές του Ζ’ Εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.  Διδασκαλία κεφαλαίου «Μυοσκελετικές κακώσεις» στα πλαίσια του μαθήματος «Επείγουσα Ιατρική» στους φοιτητές του Ι’ εξαμήνου.

β. Μεταπτυχιακό

Διδασκαλία του κεφαλαίου «Μυοσκελετικές κακώσεις πολυτραυματίας» σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής στα πλαίσια του μαθήματος Τραύμα – Πολυτραυματίας.

Διδασκαλία κεφαλαίων στο μάθημα «Αρθρίτιδες».


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ


1978-1982 Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής

1982-1983 Ορθοπαιδικός στο ΙΚΑ

1983-1992 Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ |Νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου»

1992-1996 Λέκτορας Ορθοπαιδικής ΑΠΘ

1996-2003 Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής

2003-2009 Αναπληρωτής Καθηγητής 

2009-2018 Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Α’Ορθοπαιδική Κλινική | Νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου»

2018 Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Διαρκείας 12 μηνών στην Eπανορθωτική Xειρουργική Iσχίου – Γόνατος (Αρθροπλαστικές) στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ηοmburg Saar Γερμανίας (Prof H.Mittelmeier). Aκόμη έχουν γίνει  μετεκπαιδεύσεις στην Endo Klinik Αμβούργου Γερμανίας (Prof. Engellbrecht), στην Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Βέρνης ( Prof. R.Ganz) και στην Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Βιέννης (Prof. Zweymuller).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ως εκπρόσωπος των Αναπληρωτών Καθηγητών του Χειρουργικού Τομέα επί δύο ακαδημαϊκά έτη.

Αναπληρωματικό Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ το έτος 2008-2009.

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Γ.Παπανικολάου» επι δυο ετη


Το συνολικό ερευνητικό – συγγραφικό έργο περιλαμβάνει 4 ερευνητικά πρωτόκολα και 498 εργασίες Οι διεθνείς δημοσιεύσεις είναι 71.Oι βιβλιογραφικές αναφορές είναι 587

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ


 Ως επιβλέπων 6

 Ως μέλος τριμελούς επιτροπής 23

 Ως μέλος επταμελούς επιτροπής 23

Οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής  ως Πρόεδρος το 2005.

Πρόεδρος της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης το 2004-2005.

Πρόεδρος του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου Γόνατος της ΕΕΧΟΤ για το 2010.

Οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου το 2010

Εκδότης του Περιοδικού «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» το 2004-2005.

Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του Περιοδικού «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ».

Κριτής εργασιών στα Περιοδικά Acta Orthopaedica Hellenica και Hippokratia.

Συμμετοχή – Παρακολούθηση 245 Συνεδρίων.

Συντονιστής – Πρόεδρος σε 40 επιστημονικές συνεδρίες.

Μέλος 10 Επιστημονικών Εταιρειών.ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ


Συνεχές κλινικό έργo 1983 -2018 στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ, στο Νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου».

Το κλινικό έργο περιλαμβάνει όλο το φάσμα της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής με εξειδίκευση στην Eπανορθωτική Χειρουργική Iσχίου και  Γόνατος (Αρθροπλαστικές και Αναθεωρήσεις ) και την Ορθοπαιδική Ογκολογία.

Από το 2018 το κλινικό έργο παρέχεται αποκλειστικά στην Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ