Περδικάκης

Ευάγγελος
Επεμβατικός Ακτινολόγος

Περδικάκης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Επεμβατικός Ακτινολόγος
Ακτινολογικό Εργαστήριο
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Ειδικότητα:
Επεμβατικός Ακτινολόγος
Ακτινολογικό Εργαστήριο
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ευάγγελος Περδικάκης είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στην Ογκολογική και Μυοσκελετική Ακτινολογία. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ Ιατρικό Τμήμα). Ειδικεύτηκε στην Ακτινολογία στο 401 ΓΣΝΑ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Εξειδικεύθηκε στη Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α και εργάζεται ως επεμβατικός ακτινολόγος στο 424 ΓΣΝΕ και στο ακτινολογικό τμήμα της κλινικής του Αγίου Λουκά από το 2013, ενώ λόγω της εμπειρίας του και της γενικής αναγνώρισής από τους συναδέλφους πάνω σε αυτό τον τομέα της ιατρικής συχνά ζητείται η συμβολή και συμβουλή του, στην αντιμετώπιση περιστατικών από διάφορα δημόσια  και ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με έρευνα και διδασκαλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συμμετοχή σε αρκετές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, προσκεκλημένες ομιλίες και ιατρικά βιβλία. Διατηρεί κλινική και ερευνητική συνεργασία με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ελλάδος και της Μ.Βρετανίας στον τομέα της Ογκολογικής και Μυοσκελετικής Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ Ιατρικό Τμήμα). Ειδικεύτηκε στην Ακτινολογία στο 401 ΓΣΝΑ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Εξειδικεύθηκε στη Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (MSc) από την Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και διδακτορικής διατριβής (PhD) από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διεθνώς πιστοποιημένος Επεμβατικός Ακτινολόγος και με αναγνώριση τίτλου εξειδίκευσης από το Κ.Ε.Σ.Υ.

Η Επεμβατική Ακτινολογία αποτελεί μια εξειδίκευση της ακτινολογίας που έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων με τον ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Μέσα από τη μελέτη των απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινογραφιών, υπερήχων, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας) και υπό συνεχή ακτινολογική καθοδήγηση, καθοδηγούνται μικροχειρουργικά εργαλεία, είτε ενδαγγειακά είτε διαδερμικά, σε διάφορα όργανα προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό διαγνωστικό ή θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στόχος του ιατρού είναι να προσφέρει καθημερινά την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε όλους τους ασθενείς, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του και τις επιστημονικές του γνώσεις υπό το πρίσμα πάντα της σημαντικότερης ιπποκράτειας παρακαταθήκης του «Ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν».

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον αθλητισμό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Ευάγγελος Περδικάκης είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στην Ογκολογική και Μυοσκελετική Ακτινολογία. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ Ιατρικό Τμήμα). Ειδικεύτηκε στην Ακτινολογία στο 401 ΓΣΝΑ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Εξειδικεύθηκε στη Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α και εργάζεται ως επεμβατικός ακτινολόγος στο 424 ΓΣΝΕ και στο ακτινολογικό τμήμα της κλινικής του Αγίου Λουκά από το 2013, ενώ λόγω της εμπειρίας του και της γενικής αναγνώρισής από τους συναδέλφους πάνω σε αυτό τον τομέα της ιατρικής συχνά ζητείται η συμβολή και συμβουλή του, στην αντιμετώπιση περιστατικών από διάφορα δημόσια  και ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με έρευνα και διδασκαλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συμμετοχή σε αρκετές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, προσκεκλημένες ομιλίες και ιατρικά βιβλία. Διατηρεί κλινική και ερευνητική συνεργασία με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ελλάδος και της Μ.Βρετανίας στον τομέα της Ογκολογικής και Μυοσκελετικής Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ Ιατρικό Τμήμα). Ειδικεύτηκε στην Ακτινολογία στο 401 ΓΣΝΑ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Εξειδικεύθηκε στη Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (MSc) από την Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και διδακτορικής διατριβής (PhD) από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διεθνώς πιστοποιημένος Επεμβατικός Ακτινολόγος και με αναγνώριση τίτλου εξειδίκευσης από το Κ.Ε.Σ.Υ.

Η Επεμβατική Ακτινολογία αποτελεί μια εξειδίκευση της ακτινολογίας που έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων με τον ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Μέσα από τη μελέτη των απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινογραφιών, υπερήχων, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας) και υπό συνεχή ακτινολογική καθοδήγηση, καθοδηγούνται μικροχειρουργικά εργαλεία, είτε ενδαγγειακά είτε διαδερμικά, σε διάφορα όργανα προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό διαγνωστικό ή θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στόχος του ιατρού είναι να προσφέρει καθημερινά την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε όλους τους ασθενείς, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του και τις επιστημονικές του γνώσεις υπό το πρίσμα πάντα της σημαντικότερης ιπποκράτειας παρακαταθήκης του «Ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν».

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον αθλητισμό.

Επαγγελματικές Διακρίσεις


• Education & Fellowships


Εξειδικεύσεις Εξωτερικού


• Musculoskeletal – Oncologic Radiology & Interventions (Leeds Teaching Hospitals, NHS, Leeds, United Kingdom)
• Trauma and Emergency Medicine (William Beaumont Medical Center, Texas, USA)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
• Επεμβατική Ακτινολογία (Interventional Radiology) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
• Απεικόνιση και Επεμβατική Ακτινολογία Μαστού (Breast Imaging-Interventions) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου  


Νοσηλευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού


• St James's University Hospital (United Kingdom)
• Leeds General Infirmary (United Kingdom)
• Chapel Allerton Hospital (United Kingdom)
• William Beaumont Army Medical Center (United States of America)


Νοσηλευτικά Ιδρύματα Εσωτερικού


• 424 ΓΣΝΕ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
• 401 ΓΣΝΑ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
• 412 ΓΣΝ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ξάνθης
• Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
• Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας

Επιπλέον εκπαίδευση


• Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (MSc) από την Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Διδακτορική διατριβή (PhD) από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πιστοποιήσεις


Πιστοποιημένος Επεμβατικός Ακτινολόγος σε Ελλάδα και εξωτερικό με επιπλέον εξειδικεύσεις στην Επεμβατική Ογκολογία και στην Επεμβατική Ακτινολογία Μυοσκελετικού

Διακρίσεις


Εννέα (9) Διεθνή και Εθνικά βραβεία αναγνώρισης

• Perdikakis E, Grigoraki E, Karantanas A. Os naviculare: the multi-ossicle configuration of a normal variant. Skeletal Radiology 2011
• Perdikakis E, de Bree E, Giannikaki E, Chryssou EG,Valatsou C, Karantanas A. Pelvic hemangiopericytoma: the role of diffusion weighted imaging in targeting the biopsy site and in monitoring the tumour response to radiotherapy. Radiology Oncology 2011
• Perdikakis E, Karantanas A. Stieda process versus Haglund’s deformity: An uncommon presentation of posterior ankle impingement. Central European Journal of Medicine 2011.
• Perdikakis E, Karachalios T, Katonis P, Karantanas A. Comparison of MR-arthrography and MDCT-arthrography for detection of labral and articular cartilage hip pathology. Skeletal Radiology 2011
• Perdikakis E, Karantanas A. Bilateral lipoma arborescens of the knee: A case report. Central European Journal of Medicine 2011
• Perdikakis E, Kehagias  E, Tsetis  D. Percutaneous retrieval of a misplaced guidewire from the sigmoid dural venous sinus. Chirurgia 2011
• Perdikakis E., Chryssou E.G., Koulentaki M., Kouroumalis, Karantanas A. Type IV-A choledochal cyst: Assessment of a postoperative anastomotic stricture with liver specific contrast agent Gd-EOB-DTPA. Clinical Journal of Gastroenterology 2011
• Perdikakis E, Kehagias  E, Tsetis  D. Endovascular Treatment of an Inferior Vena Cava Stenosis Caused by Retroperitoneal Fibrosis with the Use of a Self-expandable Nitinol Stent. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Extra 2011
• Perdikakis E., Chryssou E.G., Karantanas A. Diagnosis of periampullary duodenal diverticula: The value of new imaging techniques. Annals of Gastroenterology 2011
• Perdikakis E., Palladas L., Karantanas A. A 33-year-old male with a strenuous occupation and gradual inability to lift, pull, and push heavy weights during working: Part I. Skeletal Radiology 2012
• Perdikakis E., Kehagias E., Tsetis D. Common and uncommon complications of totally implantable central venous ports: A pictorial essay.  Journal of Vascular Access 2012
• Skiadas V, Perdikakis E, Plotas A, Lahanis S. MR imaging of anterior knee pain: A pictorial essay. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2013
• Perdikakis E., Drakonaki E., Maris T., Karantanas A. MR arthrography of the shoulder: tolerance evaluation of four different injection techniques. Skeletal Radiology 2013
• Perdikakis E., Skiadas V. MRI characteristics of cysts and ""cyst-like"" lesions in and around the knee: What the radiologist needs to know."" Insights into Imaging 2013
• Perdikakis E, Skoulikaris N. The odontoid process: various configuration types in MR examinations. European Spine Journal 2014
• Tsikopoulos K, Perdikakis E, Georgiannos D, Bisbinas I. Epithelioid hemangioma of the scapula treated with chemoembolization and microwave ablation: Α case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2017
• Tsetis D, Perdikakis E, Kehagias E. Percutaneous Treatment of Iatrogenic Femoral Artery Access Complications. Hellenic Journal of Radiology 2017
• Perdikakis E, Tsifountoudis I, Kalaitzoglou I, Rountas C, Malliaropoulos N, Maffuli N. Soft tissue pseudotumours: a pictorial review with emphasis on MRI.  Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2017
• Perdikakis E, Fezoulidis I, Tzortzis V, Rountas C.Varicocele embolization: Anatomical variations of the left internal spermatic vein and endovascular treatment with different types of coils.Diagn Interv Imaging. 2018
• Perdikakis E, Tzortzis V, Fezoulidis I, Rountas C.Intravascular Ultrasound for Evaluation of Left Gonadal Vein Anatomic Variations During Coil Embolization. Journal of Ultrasound in Medicine 2018

• Επεμβατική Ακτινολογία
• Επεμβατική Ογκολογία
• Αγγειακές επεμβατικές πράξεις
• Μη Αγγειακές επεμβατικές πράξεις

• Αγγειογραφίες-Αγγειοπλαστικές
• Εμβολισμοί
• Φιστουλογραφίες-Φιστουλοπλαστικές
• Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες βιοψίες
• Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενα blocks
• Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες εγχύσεις
•  Oστικές βιοψίες
• Βιοψίες όγκων μαλακών μορίων
• Διαδερμική Σπονδυλοπλαστικη
• Διαδερμική παροχέτευση συλλογών-αποστημάτων
• Διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων
• Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση όγκων
• Διαδερμικές βιοψίες υπό αξονικό τομογράφο
• Διαδερμική τοποθέτηση καθετήρων χημειοθεραπείας
• Yποστηρικτική θεραπεία καρκινικού πόνου
• Χημειοεμβολισμός όγκων (Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και μεταστάσεις)