Πατσιαλάς

Χρήστος
Ουρολόγος

Πατσιαλάς

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ουρολόγος
Ουρολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Ειδικότητα:
Ουρολόγος
Ουρολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Χρήστος Πατσιαλάς είναι ειδικός χειρουργός ουρολόγος και συνεργάζεται με την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2008. Η ιατρική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την ιατρική σχολή του Α.Π.Θ., στην οποία εισήχθημε πανελλήνιες εξετάσεις (1988) και συνεχίστηκε με την ειδικότητα της ουρολογίας, την οποία ολοκλήρωσε στην Ουρολογική Κλινικήτου Klinikum Darmstadt (Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität-Frankfurt/Main και του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης) το 2002. Το 2003 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt/Main με βαθμό «Λίαν Καλώς» και το 2005 απέκτησε τον τίτλο της «Ειδικής Χειρουργικής Ουρολογίας» (‘Spezielle Urologische Chirurgie’) μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Έως το 2005, ο Δρ. Πατσιαλάς εργάστηκε ως επιμελητής στην Ουρολογική Κλινική του Klinikum Darmstadt. Τον Μάιο του 2005, εντάχθηκε στην Α΄ Ουρολογική Κλινική του ΑΠΘ. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς του, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του τομέα της λαπαροσκοπικής ουρολογίας, της ογκολογικής ουρολογίας και της ενδοουρολογίας. Μέχρι και τις αρχές του 2017, εργάστηκε ως επίκουρος Καθηγητής ουρολογίας, έχοντας σημαντικό διδακτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Στο κλινικό έργο περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός βαρέων και ειδικών ουρολογικών επεμβάσεων (ριζική προστατεκτομή με διατήρηση της εγκράτειας ούρων και των νεύρων της στύσης, ριζική κυστεκτομή με δημιουργία ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης, μερική νεφρεκτομή, εκτεταμένος πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός, λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, οι πρώτες λαπαροσκοπικές νεφρεκτομές στη βόρεια Ελλάδα, αναίμακτη διουρηθρική προστατεκτομή, διουρηθρική αφαίρεση όγκων ουροδόχουκύστης, ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων, επεμβάσεις έξω γεννητικών οργάνων) με εξαιρετικά ποιοτικά και ογκολογικά αποτελέσματα.

Στα πλαίσια της συνεχούς κατάρτισής του, έλαβε την πιστοποίηση στη ρομποτική χειρουργική (σύστημα DaVinci) με εφαρμογή στη ριζική προστατεκτομή και τη μερική νεφρεκτομή.

Ο Δρ. Πατσιαλάς είναι μέλος της Ελληνικής ουρολογικής εταιρείας, της Γερμανικής ουρολογικής εταιρείας και της Ευρωπαϊκής ουρολογικής εταιρείας. Έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. Διατηρεί συστηματική συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο με κέντρα κυρίως της γερμανόφωνης Ευρώπης.

Στόχος του είναι η παροχή ανθρωποκεντρικών ιατρικών υπηρεσιών, μετά από άριστη πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία πάνω από είκοσι έτη στην ειδικότητα της ουρολογίας, με γνώμονα τις τεκμηριωμένες ενδείξεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Δρ. Χρήστος Πατσιαλάς είναι ειδικός χειρουργός ουρολόγος και συνεργάζεται με την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2008. Η ιατρική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την ιατρική σχολή του Α.Π.Θ., στην οποία εισήχθημε πανελλήνιες εξετάσεις (1988) και συνεχίστηκε με την ειδικότητα της ουρολογίας, την οποία ολοκλήρωσε στην Ουρολογική Κλινικήτου Klinikum Darmstadt (Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität-Frankfurt/Main και του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης) το 2002. Το 2003 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt/Main με βαθμό «Λίαν Καλώς» και το 2005 απέκτησε τον τίτλο της «Ειδικής Χειρουργικής Ουρολογίας» (‘Spezielle Urologische Chirurgie’) μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Έως το 2005, ο Δρ. Πατσιαλάς εργάστηκε ως επιμελητής στην Ουρολογική Κλινική του Klinikum Darmstadt. Τον Μάιο του 2005, εντάχθηκε στην Α΄ Ουρολογική Κλινική του ΑΠΘ. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς του, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του τομέα της λαπαροσκοπικής ουρολογίας, της ογκολογικής ουρολογίας και της ενδοουρολογίας. Μέχρι και τις αρχές του 2017, εργάστηκε ως επίκουρος Καθηγητής ουρολογίας, έχοντας σημαντικό διδακτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Στο κλινικό έργο περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός βαρέων και ειδικών ουρολογικών επεμβάσεων (ριζική προστατεκτομή με διατήρηση της εγκράτειας ούρων και των νεύρων της στύσης, ριζική κυστεκτομή με δημιουργία ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης, μερική νεφρεκτομή, εκτεταμένος πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός, λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, οι πρώτες λαπαροσκοπικές νεφρεκτομές στη βόρεια Ελλάδα, αναίμακτη διουρηθρική προστατεκτομή, διουρηθρική αφαίρεση όγκων ουροδόχουκύστης, ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων, επεμβάσεις έξω γεννητικών οργάνων) με εξαιρετικά ποιοτικά και ογκολογικά αποτελέσματα.

Στα πλαίσια της συνεχούς κατάρτισής του, έλαβε την πιστοποίηση στη ρομποτική χειρουργική (σύστημα DaVinci) με εφαρμογή στη ριζική προστατεκτομή και τη μερική νεφρεκτομή.

Ο Δρ. Πατσιαλάς είναι μέλος της Ελληνικής ουρολογικής εταιρείας, της Γερμανικής ουρολογικής εταιρείας και της Ευρωπαϊκής ουρολογικής εταιρείας. Έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. Διατηρεί συστηματική συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο με κέντρα κυρίως της γερμανόφωνης Ευρώπης.

Στόχος του είναι η παροχή ανθρωποκεντρικών ιατρικών υπηρεσιών, μετά από άριστη πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία πάνω από είκοσι έτη στην ειδικότητα της ουρολογίας, με γνώμονα τις τεκμηριωμένες ενδείξεις.

·      Μετεκπαίδευση - εξειδίκευση στην ογκολογική χειρουργική του ουροποιητικού συστήματος και την ενδοουρολογία στην ουρολογική κλινική του Klinikum Darmstadt (Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität-Frankfurt/Main και του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης) και απόκτηση του τίτλου της«Ειδικής Χειρουργικής Ουρολογίας» (Speziele Urologische Chirurgie).

·      Μετεκπαίδευση στην ογκολογική χειρουργική της ελάσσονος πυέλου (ριζική προστατεκτομή, ριζική κυστεκτομή – ορθότομη νεοκύστη) στην ουρολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Βέρνης, Ελβετία (Καθ. Dr U. Studer)

·      Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ

·      Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία – Σύστημα Da Vinci

 

Education/Eκπαίδευση

·  Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1994)

·  Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης (Dr. med.) (2003)

·  Ειδικότητα Ουρολογίας (2003)

·  Μέλος του Ευρωπαικού Συμβουλίου Ουρολογίας/Fellow of the European Board of Urology, FEBU (2004)

·  Ειδικός χειρουργός ουρολόγος - ογκολόγος (2005)

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

·     ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ :

-    Όγκοι ουροποιητικού (καρκίνος προστάτη, ουροδόχου κύστεως,νεφρού, όρχεως, πέους)

-    Παθήσεις πέους, ουρήθρας, όρχεως

-    Πιστοποιημένη χρήση - θεραπεία LASER στην ουρολογία

-    Λοιμώξεις ουροποιητικού

-    Ακράτεια Ούρων

 

·      ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ:

-      Καλοήθης υπερπλασία προστάτη

-     Λιθίαση ουροποιητικού

 

·      ΓΥΝΑΙΚΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ:

-      Γυναικεία ακράτεια ούρων

-      Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες

·      ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ:

-      Υπογονιμότητα

-     Στυτική δυσλειτουργία