Παπασπανός

Νικόλαος
Διαιτολόγος (Κλινικός)

Παπασπανός

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Διαιτολόγος (Κλινικός)
Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Διαταραχών (Ιατρείο)
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Διαιτολόγος (Κλινικός)
Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Διαταραχών (Ιατρείο)
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Παπασπανός είναι Κλινικός & Αθλητικός Διαιτολόγος, πτυχιούχος του τμήματος «Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι επίσης πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 2017 ξεκίνησε η συνεργασία του, ως εξωτερικός συνεργάτης, με το Ιατρείο Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νοσημάτων της κλινική «Άγιος Λουκάς», στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Πέραν των γνώσεων και της πρακτικής άσκησης που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου επί της κλινικής διατροφής, κατέχει το Diploma in Clinical Nutrition and Metabolism που απονέμεται από την ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism). Ειδικεύθηκε στην παρεντερική διατροφή σε ένα από τα πρωτοπόρα και κορυφαία κέντρα της Ευρώπης, το Stanley Dudrick’s Memorial Hospital, στην πόλη Skawina της Πολώνίας, αποκτώντας την πιστοποίηση Home Parenteral Nutrition Excelence. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην κλινική διαιτολογία, ως κάτοχος της πιστοποίησης T-LLL (Teacher of Life – Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism) της ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism).

Έχει ασχοληθεί εκτενώς με την παιδική παχυσαρκία, θέμα που αποτέλεσε και την πτυχιακή του εργασία. Είναι ενεργό μέλος της Ομάδας Ειδικών Αθλητικής Διατροφής του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων από το 2013. Είναι επικεφαλής από το 2018 του δικτύου European Specialist Dietetic Network (ESDN)  “Sports and Physical Activity” του EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians). Έχει συμμετάσχει σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με θέματα γύρω από τη διατροφή και την άσκηση, είτε ως εισηγητής, είτε ως συμμετέχων. Αναμένεται στους επόμενους μήνες η ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής», του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με κατεύθυνση «Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης – Απόδοσης».  Από το 2017 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της GrESPEN (Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού). Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων, καθώς και εκπρόσωπος του συλλόγου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διατολόγων (EFAD: European Federation of the Associations of Dietitians), όπως και στην Παγκόσμια (ICDA: International Confederation of Dietetic Associations). 

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στο γεγονός ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, όπως και οι ανάγκες του, και η αντιμετώπιση του δίεπεται από σεβασμό, χωρίς επικρίσεις.  Ο ρόλος του είναι μέσα από την αμοιβαία κι ειλικρινή συνεργασία, να λειτουργήσει ως συνοδοιπόρος στην πορεία αλλαγής της φιλοσοφίας της διατροφής, βασιζόμενος πάντα στο τρίπτυχο: εξατομικευμένη προσέγγιση, επιστημονική τεκμηρίωση και προαγωγή υγείας.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Νικόλαος Παπασπανός είναι Κλινικός & Αθλητικός Διαιτολόγος, πτυχιούχος του τμήματος «Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι επίσης πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 2017 ξεκίνησε η συνεργασία του, ως εξωτερικός συνεργάτης, με το Ιατρείο Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νοσημάτων της κλινική «Άγιος Λουκάς», στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Πέραν των γνώσεων και της πρακτικής άσκησης που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου επί της κλινικής διατροφής, κατέχει το Diploma in Clinical Nutrition and Metabolism που απονέμεται από την ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism). Ειδικεύθηκε στην παρεντερική διατροφή σε ένα από τα πρωτοπόρα και κορυφαία κέντρα της Ευρώπης, το Stanley Dudrick’s Memorial Hospital, στην πόλη Skawina της Πολώνίας, αποκτώντας την πιστοποίηση Home Parenteral Nutrition Excelence. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην κλινική διαιτολογία, ως κάτοχος της πιστοποίησης T-LLL (Teacher of Life – Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism) της ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism).

Έχει ασχοληθεί εκτενώς με την παιδική παχυσαρκία, θέμα που αποτέλεσε και την πτυχιακή του εργασία. Είναι ενεργό μέλος της Ομάδας Ειδικών Αθλητικής Διατροφής του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων από το 2013. Είναι επικεφαλής από το 2018 του δικτύου European Specialist Dietetic Network (ESDN)  “Sports and Physical Activity” του EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians). Έχει συμμετάσχει σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με θέματα γύρω από τη διατροφή και την άσκηση, είτε ως εισηγητής, είτε ως συμμετέχων. Αναμένεται στους επόμενους μήνες η ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής», του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με κατεύθυνση «Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης – Απόδοσης».  Από το 2017 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της GrESPEN (Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού). Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων, καθώς και εκπρόσωπος του συλλόγου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διατολόγων (EFAD: European Federation of the Associations of Dietitians), όπως και στην Παγκόσμια (ICDA: International Confederation of Dietetic Associations). 

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στο γεγονός ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, όπως και οι ανάγκες του, και η αντιμετώπιση του δίεπεται από σεβασμό, χωρίς επικρίσεις.  Ο ρόλος του είναι μέσα από την αμοιβαία κι ειλικρινή συνεργασία, να λειτουργήσει ως συνοδοιπόρος στην πορεία αλλαγής της φιλοσοφίας της διατροφής, βασιζόμενος πάντα στο τρίπτυχο: εξατομικευμένη προσέγγιση, επιστημονική τεκμηρίωση και προαγωγή υγείας.


 • Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής του  Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθήνας 

(2005)

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και  Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

(2000)


 • Επιπλέον εξειδίκευση
 • Home Parenteral Nutrition. Excellence in Practice. 

(Stanley Dudrick’s Memorial Hospital Skawina, Poland, 2015)

 • Diploma in Clinical Nutrition and Metabolism by ESPEN 

(Geneva, Switzerland, 2014) • Πιστοποιήσεις 
 • Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου
 • Teacher of Life – Long Learning Programme in Clinical Nutrition and Metabolism. Κάτοχος της πιστοποίησης εκπαιδευτή Κλινικής Διαιτολογίας T-LLL της ESPEN. 

(Nice, France, 2013)

 • 20th ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care. (Godollo, Hungary, 2013)

 • nowledge Transfer in article “Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating Behavior and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey” Komp Nutr Diet 2021;1:19–21 DOI:10.1159/ 000512852)
 • 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή Short Paper: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

 • Διατροφική Υποστήριξη Παθολογικών Καταστάσεων
 • Απώλεια / Αύξηση Σωματικού Βάρους 
 • Διατροφική Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων
 • Διατροφική Υποστήριξη Εγκύων και Θηλαζουσών 
 • Αθλητική Διατροφή
 • Εντερική, Παρεντερική Διατροφή