Παπαγεωργίου

Γεώργιος
Αναισθησιολόγος

Παπαγεωργίου

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Αναισθησιολόγος
Αναισθησιολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σουηδικά
Ειδικότητα:
Αναισθησιολόγος
Αναισθησιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σουηδικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, MD, MSc, PhDc, είναι Αναισθησιολόγος στην Κλινική “Άγιος Λουκάς” από το 2021. Παρέχει Αναισθησιολογικές υπηρεσίες για τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων ενηλίκων και παίδων. Έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση παθήσεων της καρδιάς, του θώρακα και των µεγάλων αγγείων, καθώς και στις σύγχρονες µεθόδους ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής (ροµποτικές επεµβάσεις, θωρακοσκόπηση,  ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική) και χειρουργικής ταχείας αποκατάστασης. Εξειδικεύεται στην περιοχική αναισθησία µε τη χρήση υπερήχων για τη χειρουργική αντιµετώπιση παθήσεων των άκρων, χωρίς την ανάγκη γενικής αναισθησίας. Επιπλέον, ασχολείται µε την Κλινική Φαρµακολογία των φαρµάκων της περιεγχειρητικής περιόδου.  

Αφού αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την ειδικότητά του για δύο έτη σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης και για τρία έτη σε νοσοκοµεία της Μεγάλης Βρετανίας. Κατόπιν εξετάσεων, έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας στην Ελλάδα, ενώ είναι Fellow of the Royal College of Anaesthetists στη Μεγάλη Βρετανία. Παρακολούθησε επιτυχώς µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στο “Healthcare Management” από το Πανεπιστήµιο του Derby, µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών “Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική” του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου της Θράκης, όπου αποφοίτησε µε άριστα, καθώς και ειδική εκπαίδευση στον Ιατρικό Βελονισµό. Αυτή την περίοδο, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος στο τµήµα επιστηµών Υγείας.  

O Dr. Γεώργιος Παπαγεωργίου έχει συμμετάσχει σε πολλές ιατρικές μελέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ο βασικός ερευνητής σε προγράµµατα βελτίωσης ποιότητας στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε κλινικές µελέτες, όπως η ISOS. Επιπλέον, συµµετέχει σε εργασίες στους τοµείς της περιοχικής αναισθησίας, των υπερήχων και των πρωτοκόλλων ERAS. Έχει συµµετάσχει σε σεµινάρια και συνέδρια ανά τον κόσµο, ενώ είναι εκπαιδευτής περιοχικής Αναισθησίας στην ESRA Hellas και εκπαιδευτής στα σεµινάρια διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Βορείου Ελλάδος. Διετέλεσε εκπαιδευτής στην τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων και στην ξύπνια ινοπτική διασωλήνωση στη Μεγάλη Βρετανία. 

Στόχος του είναι να προσφέρει καθημερινά την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του και τις επιστημονικές του γνώσεις, έχοντας ως κινητήριο μοχλό το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο.

Όταν δεν βρίσκεται στην κλινική, επιλέγει να περνάει χρόνο με τους αγαπηµένους του. Απολαµβάνει τα ταξίδια, το διάβασµα, τη µουσική και τον κινηµατογράφο.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, MD, MSc, PhDc, είναι Αναισθησιολόγος στην Κλινική “Άγιος Λουκάς” από το 2021. Παρέχει Αναισθησιολογικές υπηρεσίες για τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων ενηλίκων και παίδων. Έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση παθήσεων της καρδιάς, του θώρακα και των µεγάλων αγγείων, καθώς και στις σύγχρονες µεθόδους ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής (ροµποτικές επεµβάσεις, θωρακοσκόπηση,  ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική) και χειρουργικής ταχείας αποκατάστασης. Εξειδικεύεται στην περιοχική αναισθησία µε τη χρήση υπερήχων για τη χειρουργική αντιµετώπιση παθήσεων των άκρων, χωρίς την ανάγκη γενικής αναισθησίας. Επιπλέον, ασχολείται µε την Κλινική Φαρµακολογία των φαρµάκων της περιεγχειρητικής περιόδου.  

Αφού αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την ειδικότητά του για δύο έτη σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης και για τρία έτη σε νοσοκοµεία της Μεγάλης Βρετανίας. Κατόπιν εξετάσεων, έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας στην Ελλάδα, ενώ είναι Fellow of the Royal College of Anaesthetists στη Μεγάλη Βρετανία. Παρακολούθησε επιτυχώς µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στο “Healthcare Management” από το Πανεπιστήµιο του Derby, µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών “Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική” του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου της Θράκης, όπου αποφοίτησε µε άριστα, καθώς και ειδική εκπαίδευση στον Ιατρικό Βελονισµό. Αυτή την περίοδο, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος στο τµήµα επιστηµών Υγείας.  

O Dr. Γεώργιος Παπαγεωργίου έχει συμμετάσχει σε πολλές ιατρικές μελέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ο βασικός ερευνητής σε προγράµµατα βελτίωσης ποιότητας στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε κλινικές µελέτες, όπως η ISOS. Επιπλέον, συµµετέχει σε εργασίες στους τοµείς της περιοχικής αναισθησίας, των υπερήχων και των πρωτοκόλλων ERAS. Έχει συµµετάσχει σε σεµινάρια και συνέδρια ανά τον κόσµο, ενώ είναι εκπαιδευτής περιοχικής Αναισθησίας στην ESRA Hellas και εκπαιδευτής στα σεµινάρια διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Βορείου Ελλάδος. Διετέλεσε εκπαιδευτής στην τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων και στην ξύπνια ινοπτική διασωλήνωση στη Μεγάλη Βρετανία. 

Στόχος του είναι να προσφέρει καθημερινά την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του και τις επιστημονικές του γνώσεις, έχοντας ως κινητήριο μοχλό το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο.

Όταν δεν βρίσκεται στην κλινική, επιλέγει να περνάει χρόνο με τους αγαπηµένους του. Απολαµβάνει τα ταξίδια, το διάβασµα, τη µουσική και τον κινηµατογράφο.  

2010: Πτυχίον Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ( Βαθµός 8,01) 

2014-2016: Ειδικευόµενος Αναισθησιολόγος 424 ΓΣΝΕ 

2016-2019: Ειδικευόµενος Αναισθησιολόγος Μεγάλη Βρετανία - Senior  Specialty Registrar in Anaesthetics and ICU, Leeds Teaching Hospitals  NHS Trust 

2018- Fellow of the Royal College of Anaesthetists 

2018- European Diploma in Anaesthesia and Intensive Care- EDAIC part  1 

2020- MSc in Heathcare Management- University of Derby 

2022- MSc in Clinical Pharmacology and Therapeutics- Democritus  University of Thrace

2023- PhDc- Υποψήφιος διδάκτορας ΔΙΠΑΕ

Επιπλέον εκπαίδευση:

• Πιστοποιήσεις:  

*Prehospital Trauma Life Support - PHTLS (National Association of Emergency Medical  Technicians and American College of Surgeons)  * Advance Life Support- ALS (European Resuscitation Council, Greece ) 

 *Advance Trauma Life Support- ATLS (American College of Surgeons)  * ECHO course- online training in trans thoracic and transoesophageal ECHO by EACTAIC  * LEEDS Regional Anaesthesia course 

 * LEEDS Awake Fibreoptic Intubation Course  

 * Paediatric Emergency Situations in Anaesthesia  

* Leeds Transoesophageal Course- Leeds General Infirmary 

 * CPEX course- York, UK 

 * Leeds Intensive Care Simulation Course- St James University Hospital, LTHT * One lung ventilation course- Leeds Teaching Hospitals NHS Trust 

 * Leeds Cardiac Advanced Life Support course- Leeds General Infirmary  * Quality Improvement Training, Leeds Teaching Hospital Trust 

* Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine of Greece, Thessaloniki,  Greece 

 * Peripheral Blocks of the torso Workshop  

 * Panhellenic congress of Emergency Prehospital Care, Thessaloniki, Greece 

 * Emergo Train System Workshop 

 * Ultrasonography in Emergency Medicine Workshop 

 * Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Ioannina, Greece

 * The Anaesthetic Machine Workshop 

 * Peripheral Nerve Blocks with Ultrasonography Workshop 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :  

· Αναισθησία για χειρουργικές επεμβάσεις ενηλίκων και παίδων · Αναισθησία στην Καρδιοθωρακοχειρουργική 

· Περιοχική Αναισθησία 

· Κλινική Φαρμακολογία 

· Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Τομείς ενασχόλησης: 

• Περιοχική Αναισθησία για χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των άκρων χωρίς την ανάγκη γενικής αναισθησίας.  

• Κλινική Φαρμακολογία των φαρμάκων της περιεγχειρητικής περιόδου.  

• Περιεγχειρητική Υπερηχογραφία