Παπαδόπουλος

Νικόλαος
Επεμβατικός Καρδιολόγος

Παπαδόπουλος

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά
Ειδικότητα:
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

2005-Σήμερα: Απασχολούμαι στο ιδιωτικό μου καρδιολογικό ιατρείο και ως επεμβατικός καρδιολόγος στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Επίσης, εργάζομαι ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στη Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, εκπονώντας διδακτορική διατριβή με τίτλο ‘Η συμβολή της ρεοκαρδιογραφίας στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης’. Εξειδίκευση στην αρτηριακή υπέρταση, δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες και κολπική μαρμαρυγή. 

Οκτώβριος 2004: Απόκτηση του τίτλου της Καρδιολογικής ειδικότητας.


2002-2004: Ειδικευόμενος στη Β’ Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

2000-2002: Ειδικευόμενος (SHO) στην Καρδιολογική Κλινική του Hammersmith Hospital of London, Μ. Βρετανία, εξιδικευθείς στη δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Πέτρου Νιχογιαννόπουλου.

1998-2000: Ειδικευόμενος στην Παθολογία στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

1996-1998: Υπηρεσία υπαίθρου στο χωριό Καβαλάρι Λαγκαδά.

1994-1996:Yπηρέτηση στρατιωτικής θητείας ως έφεδρος αξιωματικός Υγειονομικού και ειδικευόμενος επί εννέα μήνες στο 424 ΓΣΝΕ στην Παθολογική Κλινική.


1988-1994: Εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και πτυχιούχος αυτής με βαθμό ‘Λίαν Καλώς’. 


Ιατρικός σύμβουλος της Pfizer Hellas από τον Ιούλιο του 2015 με περισσότερες από εκατό παρουσιάσεις σε πανεπιστημιακές καρδιολογικές κλινικές, σε ιδιωτικές κλινικές και κλινικές του Ε.Σ.Υ., με αντικείμενο τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά.

Παρουσιάσεις και συμμετοχές σε πλήθος συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

2005-Σήμερα: Απασχολούμαι στο ιδιωτικό μου καρδιολογικό ιατρείο και ως επεμβατικός καρδιολόγος στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Επίσης, εργάζομαι ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στη Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, εκπονώντας διδακτορική διατριβή με τίτλο ‘Η συμβολή της ρεοκαρδιογραφίας στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης’. Εξειδίκευση στην αρτηριακή υπέρταση, δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες και κολπική μαρμαρυγή. 

Οκτώβριος 2004: Απόκτηση του τίτλου της Καρδιολογικής ειδικότητας.


2002-2004: Ειδικευόμενος στη Β’ Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

2000-2002: Ειδικευόμενος (SHO) στην Καρδιολογική Κλινική του Hammersmith Hospital of London, Μ. Βρετανία, εξιδικευθείς στη δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Πέτρου Νιχογιαννόπουλου.

1998-2000: Ειδικευόμενος στην Παθολογία στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

1996-1998: Υπηρεσία υπαίθρου στο χωριό Καβαλάρι Λαγκαδά.

1994-1996:Yπηρέτηση στρατιωτικής θητείας ως έφεδρος αξιωματικός Υγειονομικού και ειδικευόμενος επί εννέα μήνες στο 424 ΓΣΝΕ στην Παθολογική Κλινική.


1988-1994: Εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και πτυχιούχος αυτής με βαθμό ‘Λίαν Καλώς’. 


Ιατρικός σύμβουλος της Pfizer Hellas από τον Ιούλιο του 2015 με περισσότερες από εκατό παρουσιάσεις σε πανεπιστημιακές καρδιολογικές κλινικές, σε ιδιωτικές κλινικές και κλινικές του Ε.Σ.Υ., με αντικείμενο τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά.

Παρουσιάσεις και συμμετοχές σε πλήθος συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού.


2005-ΣΗΜΕΡΑ:Απασχολούμαι στο ιδιωτικό μου καρδιολογικό ιατρείο και ως επεμβατικός καρδιολόγος στην κλινική ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ. Επίσης εργάζομαι ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στη Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης, εκπονώντας τη διδακτορική διατριβή με τίτλο ‘Η συμβολή της ρεοκαρδιογραφίας στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης’. Εξειδίκευση στην αρτηριακή υπέρταση, δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες και κολπική μαρμαρυγή. 

Οκτώβριος 2004: Απόκτηση του τίτλου της Καρδιολογικής ειδικότητας.


2002-2004:Ειδικευόμενος στη Β’Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσ/νίκης.

2000-2002:Ειδικευόμενος (SHO) στην Καρδιολογική Κλινική του Hammersmith Hospital of London, Μ. Βρετανία, εξιδικευθείς στη δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Πέτρου Νιχογιαννόπουλου.

1998-2000: Ειδικευόμενος στην Παθολογία στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης. 1996-1998: Υπηρεσία υπαίθρου στο χωριό Καβαλάρι Λαγκαδά.

1994-1996:Yπηρέτηση στρατιωτικής θητείας ως έφεδρος αξιωματικός Υγειονομικού και ειδικευόμενος επί εννέα μήνες στο 424 ΓΣΝΕ στην Παθολογική Κλινική.


1988-1994: Εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και πτυχιούχος αυτής με βαθμό ‘Λίαν Καλώς’. 


EMΠΕΙΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ιατρικός σύμβουλος της Pfizer Hellas από τον Ιούλιο του 2015  με περισσότερες από εκατό παρουσιάσεις σε πανεπιστημιακές καρδιολογικές κλινικές, σε ιδιωτικές κλινικές και κλινικές του Ε.Σ.Υ., με αντικείμενο τα νεώτερα από του στόματος αντιπηκτικά.

Παρουσιάσεις και συμμετοχές σε πλήθος συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού.


ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • “Efficacy of ibutilide for cardioversion of acute atrial fibrillation or flutter after amiodarone has failed” which was presented at the Cardiostim 2004 in Nice, French Riviera.
 • “Early detection of impaired cardiac function using strain rate in patients with Duchenne muscular dystrophy”, presented at Euroecho 7 and 3rd Northern Greek Cardiology Congress.
 • Essay on “Effectiveness of CAELYX in Combined Chemotherapy for the Confrontation of the Thyroid Advanced Cancer” which was presented at the 9th Pan-Hellenic Congress of Clinical Oncology, held in Cyprus in April 2000.
 • Essay on “Preliminary Evaluation of the Ovarian Cancer Treatment with PEC (Paraplatin-Epirubicin-Cyclophosphamide)”, which I personally presented at the 10th Pan-Hellenic Oncology Congress, held in Thessaloniki in November 1999.
 • Case Report: “Idiopathic Right Ventricular Outflow Tract Tachycardia Induced during Acute Episode of Atrial Fibrillation. Is there any association?” which has been sent to PACE Editorial Offices.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Platelet activation in essential hypertension during exercise: pre- and post- treatment changes with an angiotensin II receptor blocker. Gkaliagkousi E, Gavriilaki E, Yiannaki E, Markala D, Papadopoulos N, Triantafyllou A, Anyfanti P, Petidis K, Garypidou V, Doumas M, Ferro A, Douma S. Am J Hypertens. 2014 Apr;27(4):571-8. doi: 10.1093/ajh/hpt153. Epub 2013 Aug 23.
 • Prevalence of primary hyperaldosteronism in resistant hypertension: a retrospective observational study. Douma S, Petidis K, Doumas M, Papaefthimiou P, Triantafyllou A, Kartali N, Papadopoulos N, Vogiatzis K, Zamboulis C. Lancet. 2008 Jun 7;371(9628):1921-6. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60834-X. Erratum in: Lancet. 2008 Dec 13;372(9655):2022.

ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • European Society of Cardiology
 • European Association of Echocardiography (EAE)
 • Hellenic Cardiological Society
 • Hellenic Society of Hypertension
 • European Society of Cardiac Failure