Νίτσας

Βασίλειος
Βιοπαθολόγος

Νίτσας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Βιοπαθολόγος
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Βιοπαθολόγος
Τμήμα:
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Νίτσας MD, PhD, εξειδικεύεται στον τομέα της Βιοπαθολογίας και εργάζεται ως Διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2001. Αφού αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την ειδικότητά του στο στο 424 ΓΣΝΕ και στο ΓΠΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκης. O Dr. Βασίλειος Νίτσας έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικεύεται στην εργαστηριακή Ανοσολογία, Βιοχημεία, Αιματολογία και Μικροβιολογία. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση ουρολίθων με τη χρήση FT-IR spectroscopy. Στόχος του είναι να φροντίζει καθημερινά για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των αιματολογικών εξετάσεων των ασθενών, την αξιολόγηση των καλλιεργειών, την εκτέλεση των μοριακών ελέγχων της Κλινικής, καθώς και την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου της Κλινικής. Όταν δεν βρίσκεται στην Κλινική, επιλέγει να περνάει χρόνο με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 544 | +30 2310 380 000

Ο Βασίλειος Νίτσας MD, PhD, εξειδικεύεται στον τομέα της Βιοπαθολογίας και εργάζεται ως Διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2001. Αφού αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την ειδικότητά του στο στο 424 ΓΣΝΕ και στο ΓΠΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκης. O Dr. Βασίλειος Νίτσας έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικεύεται στην εργαστηριακή Ανοσολογία, Βιοχημεία, Αιματολογία και Μικροβιολογία. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση ουρολίθων με τη χρήση FT-IR spectroscopy. Στόχος του είναι να φροντίζει καθημερινά για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των αιματολογικών εξετάσεων των ασθενών, την αξιολόγηση των καλλιεργειών, την εκτέλεση των μοριακών ελέγχων της Κλινικής, καθώς και την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου της Κλινικής. Όταν δεν βρίσκεται στην Κλινική, επιλέγει να περνάει χρόνο με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.

  - Πτυχίο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του     

                            Α.Π.Θ. με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (18-7-1991)

                       - Ειδίκευση στην Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία στο 424 ΓΣΝΕ 

                            και στο ΓΠΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκης 

                       - Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του    

                            Α.Π.Θ. με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (26-11-2004)


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  

                        - Μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας

                        - Μέλος της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος

                        - Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας

                        - Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας του      

                           Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    - Β.Κ. Νίτσας, Π. Παπαϊωαννίδου, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Παραγωγή β-λακταμασών από το Enterobacter aerogenes μετά από έκθεση στην κεφεπίμη. 19ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 13-15 Μαΐου 2004.

    - P.G. Papaioannidou, V.K. Nitsas, V. Mirtsou-Fidani. Production of cephalosporinases by Enterobacter cloacae after exposure to ceftriaxone. 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR), Porto, Πορτογαλία 17-19 Ιουλίου 2004. 

    - P.G. Papaioannidou, V.K. Nitsas, V. Mirtsou-Fidani. Production of cephalosporinases by Enterobacter aerogenes after exposure to cefixime. 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR), Porto, Πορτογαλία 17-19 Ιουλίου 2004.

    - V.K. Nitsas, P.G. Papaioannidou, V. Mirtsou-Fidani. Production of cephalosporinases by Pseudomonas aeruginosa after exposure to cefepime. 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR), Porto, Πορτογαλία 17-19 Ιουλίου 2004.

    - Β.Κ. Νίτσας, Π.Γ. Παπαϊωαννίδου, Σ. Αλεξίου-Δανιήλ, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Ανάπτυξη αντοχής λόγω παραγωγής β-λακταμασών από την Ψευδομονάδα κατά την έκθεση στην κεφτριαξόνη. 20ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2005.

    - Β.Κ. Νίτσας, Π. Παπαϊωαννίδου, Α. Τσακρής, Μ. Ρατζί, Σ. Αλεξίου-Δανιήλ, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Ανάπτυξη αντοχής λόγω παραγωγής β-λακταμασών από το Ent. cloacae κατά την έκθεση στην κεφταζιδίμη. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 10-13 Απριλίου 2005.

    - Β.Κ. Νίτσας, Π. Παπαϊωαννίδου, Α. Τσακρής, Μ. Ρατζί, Σ. Αλεξίου-Δανιήλ, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Ανάπτυξη αντοχής της Ψευδομονάδας κατά την έκθεση στην κεφοταξίμη. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 10-13 Απριλίου 2005.

    - Β.Κ. Νίτσας, Π.Γ. Παπαϊωαννίδου, Α. Τσακρής, Μ. Ρατζί, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Σταθερή υπερπαραγωγή κεφαλοσπορινασών και ανάπτυξη αντοχής του Enterobacter aerogenes κατά την έκθεση στην κεφοταξίμη. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 10-13 Απριλίου 2005.

    - Ε. Καλογεροπούλου, Μ. Ρατζί, Β.Κ. Νίτσας, Α. Ζαφρανά, Π.Γ. Παπαϊωαννίδου. Μελέτη της ευαισθησίας κλινικών στελεχών του Enterobacter aerogenes στη Γ. Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 10-13 Απριλίου 2005.

    - Konstantinos Karakostas, Stratos Gkagkanis, Korina Katsaliaki, Peter Kollensperger, Vasileios Nitsas, Alkiviadis Hatzopoulos, Michail Kiziroglou. Blood cell size determination by scattering analysis. 2019 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

    - P.G. Papaioannidou, V.K. Nitsas, V. Mirtsou-Fidani. Production of cephalosporinases by Enterobacter aerogenes after exposure to cefixime. Δημοσίευση στο Fundamental and Clinical Pharmacology, 2004, 18 Suppl. 1, 103, P18.12.

    - V.K. Nitsas, P.G. Papaioannidou, V. Mirtsou-Fidani. Production of cephalosporinases by Pseudomonas aeruginosa after exposure to cefepime. Δημοσίευση στο Fundamental and Clinical Pharmacology, 2004, 18 Suppl. 1, 103, P18.13.

    - Β.Κ. Νίτσας, Π.Γ. Παπαϊωαννίδου, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Ανάπτυξη Αντοχής του Enterobacter aerogenes κατά τη διάρκεια της έκθεσής του στην Κεφταζιδίμη. Δημοσίευση στην Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, 2005, 23 Suppl. 1:85-86.

    - Β.Κ. Νίτσας, Π. Παπαϊωαννίδου, Σ. Αλεξίου-Δανιήλ, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Ανάπτυξη αντοχής του Enterobacter cloacae κατά την έκθεση στην κεφεπίμη. Δημοσίευση στην Ελληνική Ιατρική, 2005, 71 Suppl. 1:41.

    - Β.Κ. Νίτσας, Π.Γ. Παπαϊωαννίδου, Α. Τσακρής, Μ. Ρατζί, Β. Μήρτσου-Φιδάνη. Σταθερή υπερπαραγωγή κεφαλοσπορινασών και ανάπτυξη αντοχής του Enterobacter aerogenes κατά την έκθεση στην κεφοταξίμη. Δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιατρικής, 2005, 32 Suppl. 3:30.

    - Ε. Καλογεροπούλου, Μ. Ρατζί, Β.Κ. Νίτσας, Α. Ζαφρανά, Π.Γ. Παπαϊωαννίδου. Μελέτη της ευαισθησίας κλινικών στελεχών του Enterobacter aerogenes στη Γ. Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιατρικής, 2005, 32 Suppl. 3:102-103. 

    - P. Papaioannidou, V. Nitsas, V. Mirtsou – Fidani. Resistance of Enterobacter developed during exposure to cefotaxime. Δημοσίευση στο Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 01/2005; 97(Suppl 1-1742-7843):107.

    - Paraskevi Papaioannidou, Vassilios Nitsas, Vassiki Mirtsou-Fidani. Hydrolysis of cefazolin by enzymes produced by Pseudomonas aeruginosa after exposure to ceftazidime in vitro. Aristotle University of Thessaloniki, Medical Faculty, Department of Pharmacology, Thessaloniki, Greece. Δημοσίευση στο Vojnosanitetski pregled. Military-medical and pharmaceutical review. 10/2009; 66(10):785-90.