Μπεσλίκας

Θεόδωρος
Ορθοπαιδικός

Μπεσλίκας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Theodoros Beslikas is Orthopedic and children Orthopedic Surgeon.

He was Head of Department and Responsible for the treatment of congenital, neuromuscular and musculoskeletal tumors of the Developing Skeleton of the 2nd University Orthopedics Clinic of AUTh from 2000 to 2019.


Special Interests 

Theodoros Beslikas has a special interest and experience in children orthopaedics.

His work is related to the Skeletal Injuries of the Developing Skeleton, Conservative and Surgical treatment of congenital skeletal disorders and deformities of the upper and lower limbs due to early cerebral palsy, Conservative and Surgical treatment of Osteogenesis imperfecta, Conservative and Surgical treatment of Arthrogryposis, Conservative and Surgical treatment of Developmental Hip Dysplasia, Conservative and Surgical treatment of Upper Femoral slipped Capital Epiphyses, Conservative and Surgical Treatment of Osteochondritis of the femoral  head (Leg-Calve-Perthes Disease), Conservative and Surgical treatment of congenital varus foot deformity and spastic flat foot.

Education                                                                                      

Orthopedic Surgeon since 1985. He works at St. Luke’s Hospital since 2000. Postgraduate in Pediatric Orthopedics in the UK, Belgium and Holland. Ex Professor of Orthopedics - Children orthopedics AUTh.Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Theodoros Beslikas is Orthopedic and children Orthopedic Surgeon.

He was Head of Department and Responsible for the treatment of congenital, neuromuscular and musculoskeletal tumors of the Developing Skeleton of the 2nd University Orthopedics Clinic of AUTh from 2000 to 2019.


Special Interests 

Theodoros Beslikas has a special interest and experience in children orthopaedics.

His work is related to the Skeletal Injuries of the Developing Skeleton, Conservative and Surgical treatment of congenital skeletal disorders and deformities of the upper and lower limbs due to early cerebral palsy, Conservative and Surgical treatment of Osteogenesis imperfecta, Conservative and Surgical treatment of Arthrogryposis, Conservative and Surgical treatment of Developmental Hip Dysplasia, Conservative and Surgical treatment of Upper Femoral slipped Capital Epiphyses, Conservative and Surgical Treatment of Osteochondritis of the femoral  head (Leg-Calve-Perthes Disease), Conservative and Surgical treatment of congenital varus foot deformity and spastic flat foot.

Education                                                                                      

Orthopedic Surgeon since 1985. He works at St. Luke’s Hospital since 2000. Postgraduate in Pediatric Orthopedics in the UK, Belgium and Holland. Ex Professor of Orthopedics - Children orthopedics AUTh.Υπεύθυνος αντιμετώπισης των Συγγενών, Νευρομυικών και Μυοσκελετικών όγκων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού  της ΄Β Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής  του ΑΠΘ από το 2000 μέχρι το 2019.

Εκπαίδευση

Ορθοπαιδικός Χειρουργός  από το 1985, Εργάζεταιστη Κλινική "ΑΓΙΟΣ ΛΟΚΑΣ" από 2000.

Μετεκπαιδευθείς   στην Ορθοπαιδική Παίδων στη Μ Βρετανία και Βέλγιο

Πρ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής - Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ

Μετεκπαίδευση

1. Επιστημονικός Συνεργάτης της Ορθοπαιδικής Κλινικής Παίδων του ΑΠΘ του Νοσοκομείου  Γ. Γεννηματάς Θεσσαλονίκης από το  1985 μέχρι το 1999

2. Aπό τις 19-1-1995 μέχρι και τις 19-3-1995 εργάσθηκα στο Royal

Orthοpaedic Hostpitalστη Βρετανία κοντά στο Μr. Andrew

Thomas, Consultant Orthopaedic Surgeon, σε περιπτώσεις

ασθενών με Ρευματικές παθήσεις.

3. Παρακολούθησα τα μετεκπαιδεύτηκα μαθήματα στο Orthopaedic

Research and Teaching Centre τουBirmingham της

Μ. Βρετανίας [Teaching Sessions] που απευθύνονται σε

ειδικευόμενους και ειδικούς ορθοπαιδικούς από τις 19-1-1995

μέχρι τις 19-3-1995.

4. Εργάσθηκα σε Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης των Ρευματικών

Παθήσεων των Παιδιών (του Πανεπιστημίου του Birmingham της

Μ. Βρετανίας) από τις 8-3-1995 μέχρι και τις 15-3-1995 (The

Childhood Arthritis and Rheumatic Deceases Unit at The

Genera lHospital, Birmingham).

5. Aπό τις 19-1-1995 μέχρι και τις 19-3-1995 εργάσθηκα στο Royal

Orthοpaedic Hostpital στη Βρετανία κοντά στο Μr. Andrew

Thomas, Consultant Orthopaedic Surgeon, σε περιπτώσεις

ασθενών με Ρευματικές παθήσεις.

6. Από τις 8-1-1997 μέχρι και τις 21-1-1997 εργάσθηκα στην

Ογκολογική μονάδα του Royal Orthopaedic Hospital (Bone

Tumor Unit) του Birmingham της Μ. Βρετανίας υπό τη

διεύθυνση του Robert J. Grimer Consultant Orthopaedic

Oncologist

7. Εργάσθηκα στην Ορθοπαιδική Κλινική του Ορθοπαιδικού

Νοσοκομείου Sint  Maartenskliniek του Nijmegen Ολλανδίας από

τις 18-1-1999 μέχρι καιτις 4-12-1999. Αντικείμενο της

μετεκπαίδευσής μου ήταν οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

(Δ/ντής: Dr. Paul W.Pavlof).

8. Από τις 02/06/1999 - μέχρι 17/06/1999) επισκέφθηκα την

Ορθοπαιδική Κλινική Παίδων του Πανεπιστημίου των

Βρυξελλών ( Centre Hospitaliier Universitair des Enfants Reine

Fabiola Διευθυντής:Prof. J.Lamoureux) όπου παρακολούθησα τη

συντηρητική και χειρουργική θεραπεία της σκολίωσης.

PLA nanocomposites: Effect of filler type on non-isothermal  crystallization

GZ Papageorgiou,  DS Achilias, S Nanaki, T Beslikas, D Bikiaris

Thermochimica Acta 511 (1-2),  129-139

Posteromedial dislocation of the elbow with lateral condyle fracture  in children

JM Kirkos, TA  Beslikas, VA Papavasiliou

Clinical  Orthopaedics and Related Research® 408, 232-236

Surgical treatment of unstable diaphyseal both-bone forearm fractures  in children with single fixation of the radius

JM Kirkos, T  Beslikas, EA Kapras, VA Papavasiliou

Injury 31 (8), 591-596

Isolated fractures of the olecranon in children

VA Papavasiliou,  TA Beslikas, S Nenopoulos

Injury 18 (2), 100-102

Management of distal clavicle fractures

I Bisbinas, P  Mikalef, I Gigis, T Beslikas, N Panou, I Christoforidis

Acta Orthop Belg 76 (2),  145-149

T-condylar fractures of the distal humeral condyles during childhood:  an analysis of six cases.

VA Papavasiliou,  TA Beslikas

Journal of  pediatric orthopedics 6 (3), 302-305

Enhancing mechanical and thermal properties of PLLA ligaments with  fumed silica nanoparticles and montmorillonite

K Chrissafis, E  Pavlidou, KM Paraskevopoulos, T Beslikas, N Nianias, ...

Journal of  thermal analysis and calorimetry 105 (1), 313-323

Congenital pseudarthrosis of the clavicle: a case report

TA Beslikas, DJ  Dadoukis, IP Gigis, SP Nenopoulos, JE Christoforides

Journal of Orthopaedic  Surgery 15 (1), 87-90

Crystallization study and comparative  in vitro–in vivo hydrolysis of PLA reinforcement ligament

T Beslikas, I  Gigis, V Goulios, J Christoforides, GZ Papageorgiou, ...

International  journal of molecular sciences 12 (10), 6597-6618

Oxidized multiwalled carbon nanotubes  as effective reinforcement and thermal stability agents of poly (lactic acid)  ligaments

K Chrissafis, KM  Paraskevopoulos, A Jannakoudakis, T Beslikas, ...

Journal of  applied polymer science 118 (5), 2712-2721

The role of CT in diagnosis and  treatment of distal tibial fractures with intra-articular involvement in  children

A Nenopoulos, T  Beslikas, I Gigis, F Sayegh, I Christoforidis, I Hatzokos

Injury 46 (11), 2177-2180

Fractures of the lateral humeral  condyle in children—an analysis of 39 cases

VA Papavasiliou,  TA Beslikas

Injury 16 (6),  364-366

Outcome of distal clavicular fracture  separations and dislocations in immature skeleton

SP Nenopoulos, IP  Gigis, AA Chytas, TA Beslikas, AS Nenopoulos, ...

Injury 42 (4), 376-380

Suppl-1, M5: Reverse Shoulder  Arthroplasty for the Treatment of 3 and 4-Part Fractures of the Humeral Head  in the Elderly

I Gigis, A  Nenopoulos, D Giannekas, R Heikenfeld, T Beslikas, I Hatzokos

The open orthopaedics journal  11, 108

Late-presenting developmental  dysplasia of the hip treated with the modified Hoffmann-Daimler functional method

NG Papadimitriou,  A Papadimitriou, JE Christophorides, TA Beslikas, ...

JBJS 89 (6), 1258-1268

Post-traumatic cystic lesion following  fracture of the radius

NG Papadimitriou,  J Christophorides, TA Beslikas, EG Doulianaki, ...

Skeletal radiology 34 (7),  411-414

The pathogenetic influence of  I-parathyroid hormone on slipped capital femoral epiphysis. Towards a new  etiologic approach?

KA Papavasiliou,  GA Kapetanos, JM Kirkos, TA Beslikas, AS Dimitriadou, ...

JOURNAL OF  MUSCULOSKELETAL AND NEURONAL INTERACTIONS 3 (3), 251-257

Supracondylar humeral osteotomy in  children with severe posttraumatic cubitus varus deformity

TA Beslikas, JM  Kirkos, FE Sayegh, VA Papavasiliou

Acta Orthop Belg 65 (1),  65-71

Lower limb deformity following  proximal tibia physeal injury: long-term follow-up

AN Vrettakos, DC  Evaggelidis, MJ Kyrkos, AV Tsatsos, A Nenopoulos, ...

Journal of  Orthopaedics and Traumatology 13 (1), 7-11

Chronic osteomyelitis of the pelvis in  children and adolescents

TA Beslikas, PK  Panagopoulos, I Gigis, S Nenopoulos, NG Papadimitriou, ...

Acta orthopaedica belgica 71  (4), 405

Σκελετικές κακώσεις  του Αναπτυσσόμενου  Σκελετού

Χειρουργική και συντηρητική αντιμετώπιση της Ραιβοιπποποδίας  και σπαστικής Βλαισοπλατυποδίας Ατελούς Οστεογένεσης

Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση της Ατελούς Οστεογένεσης

Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση της Αρθρογρύπωσης

Χειρουργική αποκατάσταση των παραμορφώσεων των άνω και κάτω άκρων συνεπεία της Πρώιμης Εγκεφαλικής Παράλυσης

Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση της Συγγενούς Δυσπλασίας του Ισχίου

Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση της Επιφυσιολίσθησης της Άνω Μηριαίας Επίφυσης

Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση της Οστεοχονδρίτιδας  της Μηριαίας Κεφαλής  (Νόσος του Legg -Calve -Perthes)

Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση της συγγενούς Ραιβογονίας  και Βλαισογονίας