Μπαλτογιάννης

Γιάννης
Καρδιολόγος

Μπαλτογιάννης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Ειδικότητα:
Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γιάννης Μπαλτογιάννης, MD, PhD, είναι καρδιολόγος που ειδικεύεται στην καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στο τμήμα Καρδιαγγειακής Ιατρικής. Βλέπει ασθενείς στο ιδιωτικό του γραφείο στα Ιωάννινα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το 2002. Ο Δρ. Γιάννης Μπαλτογιάννης έχει συμμετάσχει σε πολλές μελέτες σχετικά με τις στρατηγικές κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και σε μελέτες που πραγματεύονται τη διαστρωμάτωση του αρρυθμιολογικού κινδύνου και τις νέες θεραπείες για ασθενείς με σύνδρομο Brugada, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου της υποτροφίας του στο UZ Brussels, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Pedro Brugada. Είναι ειδικευμένος στην ηλεκτροφυσιολογία, την εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων CRTs (συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού), καθώς και σε τεχνικές κατάλυσης για υπερκοιλιακές αρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή και κοιλιακές αρρυθμίες. Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» διενεργείται ετησίως σημαντικός αριθμός ηλεκτροφυσιολογικών μελετών, καταλύσεις των προαναφερθεισών αρρυθμιών και εμφύτευση καρδιακών συσκευών. Ο Δρ. Γιάννης Μπαλτογιάννης ασχολείται με αρκετούς ασθενείς με πρόβλημα ελέγχου του ρυθμού κάθε χρόνο. Στόχος του είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας το υπόβαθρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της έρευνας μαζί με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην καρδιολογία και την ηλεκτροφυσιολογία. Αυτό του επιτρέπει να κατανοήσει καλύτερα την καρδιαγγειακή υγεία του ασθενούς και να καθοδηγήσει τη θεραπεία του για να βελτιώσει τη συνολική υγεία και ευεξία του. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Δρ. Γιάννης Μπαλτογιάννης απολαμβάνει τον χρόνο του με την οικογένεια, την ανάγνωση, το τένις και τα ταξίδια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Γιάννης Μπαλτογιάννης, MD, PhD, είναι καρδιολόγος που ειδικεύεται στην καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στο τμήμα Καρδιαγγειακής Ιατρικής. Βλέπει ασθενείς στο ιδιωτικό του γραφείο στα Ιωάννινα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το 2002. Ο Δρ. Γιάννης Μπαλτογιάννης έχει συμμετάσχει σε πολλές μελέτες σχετικά με τις στρατηγικές κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και σε μελέτες που πραγματεύονται τη διαστρωμάτωση του αρρυθμιολογικού κινδύνου και τις νέες θεραπείες για ασθενείς με σύνδρομο Brugada, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου της υποτροφίας του στο UZ Brussels, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Pedro Brugada. Είναι ειδικευμένος στην ηλεκτροφυσιολογία, την εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων CRTs (συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού), καθώς και σε τεχνικές κατάλυσης για υπερκοιλιακές αρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή και κοιλιακές αρρυθμίες. Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» διενεργείται ετησίως σημαντικός αριθμός ηλεκτροφυσιολογικών μελετών, καταλύσεις των προαναφερθεισών αρρυθμιών και εμφύτευση καρδιακών συσκευών. Ο Δρ. Γιάννης Μπαλτογιάννης ασχολείται με αρκετούς ασθενείς με πρόβλημα ελέγχου του ρυθμού κάθε χρόνο. Στόχος του είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας το υπόβαθρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της έρευνας μαζί με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην καρδιολογία και την ηλεκτροφυσιολογία. Αυτό του επιτρέπει να κατανοήσει καλύτερα την καρδιαγγειακή υγεία του ασθενούς και να καθοδηγήσει τη θεραπεία του για να βελτιώσει τη συνολική υγεία και ευεξία του. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Δρ. Γιάννης Μπαλτογιάννης απολαμβάνει τον χρόνο του με την οικογένεια, την ανάγνωση, το τένις και τα ταξίδια.

Πτυχίο Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1996-2002. Με βαθμό Λίαν Καλώς, 7,32/68

Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2002-2007) με βαθμό Άριστα . «Επίδραση των ανταγωνιστών των υποδοχέων της ενδοθηλίνης στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πειραματική Μελέτη».

Postgraduatein Cardiac Electrophysiology and Pacing. Vrije Universiteit Brussel (2013 και2014)- Fellow of Prof Pedro Brugada in Heart Rhythm Management Centre, UZ Brussel, Brussels. Fellowship of EHRA in Cardiac Electrophysiology.

             Εκπαίδευση

 

Ειδικότητα – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Καρδιολογία

2008-2012

 

•            Επιπλέον εξειδίκευση:

Ηλεκτροφυσιολογία με έμφαση στην μελέτη και επεμβατική  αντιμετώπιση (ablation) των αρρυθμιών (2013 και 2014)

Εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων (2013 και 2014)

•            Πιστοποιήσεις:

Απόφοιτος του προγράμματος ηλεκτροφυσιολογίαςκαι βηματοδότησης της καρδιάς υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Pedro Brugada. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (2013 και 2014)

Άδεια ΚΕΣΥ για την εμφύτευσηαπινιδωτικών και αμφικοιλιακών συστημάτων.

 

•            Διακρίσεις:

Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (EHRA)

Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 25ο  Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο στην Αθήνα (Νοέμβριος 2004) με τίτλο: «Η οξεία χορήγησητων υποδοχέων – Α της ενδοθηλίνης μειώνει τις κοιλιακές αρρυθμίες σε πειραματικόπρότυπο εμφράγματος του μυοκαρδίου σε επίμυες».

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Συνολικά 68 δημοσιευμένες στο pubmed - παρατίθενται οι 20 σημαντικότερες).

1)      CPVT: Arrhythmogenesis, Therapeutic Management, and Future Perspectives. A BriefReview of the Literature.

Baltogiannis GG, Lysitsas DN, di Giovanni G, Ciconte G, Sieira J,Conte G, Kolettis TM, Chierchia GB, de Asmundis C, Brugada P. Front Cardiovasc Med. 2019 Jul 12;6:92. doi:10.3389/fcvm.2019.00092. eCollection 2019.

 

2)      Editorial: Sudden Cardiac Death and Channelopathies.

Baltogiannis G, Conte G, Sieira J, De Ferrari GM, Brugada P. Front Cardiovasc Med. 2020 Nov 25;7:605834.doi: 10.3389/fcvm.2020.605834. eCollection 2020.

 

 

3)      A score model topredict risk of events in patients with Brugada Syndrome. Sieira J, Conte G, Ciconte G, Chierchia GB,Casado-Arroyo R, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Juliá J,Mugnai G, La Meir M, Wellens F, Czapla J, Pappaert G, de Asmundis C, BrugadaP.  Eur Heart J. 2017 Jun 7;38(22):1756-1763. doi:10.1093/eurheartj/ehx119.

 

4)      Long-term prognosis of drug-induced Brugada syndrome.

 

Sieira J, Ciconte G, Conte G, de Asmundis C, ChierchiaGB, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Casado-Arroyo R, JuliáJ, La Meir M, Wellens F, Wauters K, Pappaert G, Brugada P. Heart Rhythm. 2017 Oct;14(10):1427-1433. doi:10.1016/j.hrthm.2017.04.044. Epub 2017 May 4.

 

 

5)     Contributionof the Endothelin System to the Genesis and Maintenance of Atrial Fibrillation: Review of the Literature and Clinical Implications.

Baltogiannis GG, Kolettis TM, Chierchia GB, Sieira J, di Giovanni G, Brugada P. Hellenic JCardiol. 2015 Jul-Aug;56(4):279-84.

6)      Concomitant Brugada syndrome substrate ablation and epicardial abdominal cardioverter-defibrillator implantation in a child.

de Asmundis C, ChierchiaGB, Baltogiannis GG, Salghetti F, Sieira J,Kolettis TM, Tasi K, Vlahos A, Czapla J, Brugada P, La Meir M. Heart Rhythm Case Rep. 2018 Mar17;4(6):214-218. doi: 10.1016/j.hrcr.2017.12.004. eCollection 2018 Jun

7)      Asymptomatic BrugadaSyndrome: Clinical Characterization and Long-Term Prognosis.  Sieira J, Ciconte G, Conte G, Chierchia GB, deAsmundis C, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y,Irfan G, Casado-Arroyo R, Julià J, La Meir M, Wellens F, Wauters K, Pappaert G,Brugada P. Circ Arrhythm Electrophysiol.2015 Oct;8(5):1144-50. doi: 10.1161/CIRCEP.114.003044. Epub 2015 Jul 27.

8)      Clinical characterisation and long-term prognosis of women with Brugada syndrome. Sieira J, Conte G,Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, BaltogiannisG, Di Giovanni G, Saitoh Y,Irfan G, Casado-Arroyo R, Juliá J, La Meir M, Wellens F, Wauters K, Pappaert G,Brugada P.Heart. 2016 Mar;102(6):452-8.doi: 10.1136/heartjnl-2015-308556. Epub 2016 Jan 6.

 

9)     Implantable cardioverter-defibrillator therapy in Brugada syndrome: a 20-year single-center experience.  ConteG, Sieira J, Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis G, Di Giovanni G, La Meir M, Wellens F, Czapla J, Wauters K, Levinstein M, SaitohY, Irfan G, Julià J, Pappaert G, Brugada P.J Am CollCardiol. 2015 Mar 10;65(9):879-88. doi: 10.1016/j.jacc.2014.12.031.

 

 

10)  Second-generationcryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation: 1-year follow-up. ChierchiaGB, Di Giovanni G, Ciconte G, de Asmundis C, Conte G, Sieira-Moret J,Rodriguez-Mañero M, Casado R, Baltogiannis G, Namdar M, SaitohY, Paparella G, Mugnai G, Brugada P.Europace. 2014May;16(5):639-44. doi: 10.1093/europace/eut417. Epub 2014 Jan 28.

 

11)   Prognosticvalue of programmed electrical stimulation in Brugada syndrome: 20 yearsexperience. Sieira J, Conte G, Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, BaltogiannisG, Di Giovanni G, Saitoh Y, Irfan G, Casado-Arroyo R, Juliá J, La Meir M,Wellens F, Wauters K, Van Malderen S, Pappaert G, Brugada P.Circ ArrhythmElectrophysiol. 2015 Aug;8(4):777-84. doi: 10.1161/CIRCEP.114.002647. Epub 2015Apr 22.PMID: 25904495

 

 

12)  'Therole of novel oral anticoagulants in patients undergoing cryoballoon ablation for atrial fibrillation'.

BaltogiannisG, Chierchia GB, Conte G,Sieira J, Di Giovanni G, Ciconte G, de Asmundis C, Saitoh Y, Wauters K, IrfanG, Brugada P.Hellenic J Cardiol. 2016 Sep-Oct;57(5):331-337. doi:10.1016/j.hjc.2016.11.003. Epub 2016 Nov 16.

 

13)   Clinical characteristics, management, and prognosis of elderly patients with Brugadasyndrome. Conte G, DE Asmundis C,Sieira J, Levinstein M, Chierchia GB, DI Giovanni G, Baltogiannis G,Ciconte G, Saitoh Y, Casado-Arroyo R, Pappaert G, Brugada P.JCardiovasc Electrophysiol. 2014 May;25(5):514-519. doi: 10.1111/jce.12359. Epub2014 Jan 21.

 

 

14)  Single3-minute freeze for second-generation cryoballoon ablation: one-year follow-upafter pulmonary vein isolation. Ciconte G, de Asmundis C, Sieira J, ConteG, Di Giovanni G, Mugnai G, Saitoh Y, Baltogiannis G, Irfan G,Coutiño-Moreno HE, Hunuk B, Velagić V, Brugada P, Chierchia GB. Heart Rhythm.2015 Apr;12(4):673-80. doi: 10.1016/j.hrthm.2014.12.026. Epub 2014 Dec 24.

 

15)  Life-threatening ventricular arrhythmias during ajmaline challenge in patients with Brugada syndrome: incidence, clinical features, and prognosis.

Conte G, Sieira J, Sarkozy A, de Asmundis C, Di Giovanni G, ChierchiaGB, Ciconte G, Levinstein M, Casado-Arroyo R, Baltogiannis G, Saenen J, Saitoh Y, Pappaert G, Brugada P. Heart Rhythm.2013 Dec;10(12):1869-74. doi: 10.1016/j.hrthm.2013.09.060. Epub 2013 Sep 19.

 

16)  Circumferential pulmonary vein isolation as index procedure for persistent atrial fibrillation: a comparison between radiofrequency catheter ablation and second-generationcryoballoon ablation.

CiconteG, Baltogiannis G, de Asmundis C, Sieira J, Conte G, Di Giovanni G,Saitoh Y, Irfan G, Mugnai G, Hunuk B, Chierchia GB, Brugada P. Europace. 2015Apr;17(4):559-65. doi: 10.1093/europace/euu350. Epub 2015 Jan 12.PMID: 25582875 Clinical Trial.

 

17)  Pulmonaryvein isolation as index procedure for persistent atrial fibrillation: One-year clinical outcome after ablation using the second-generation cryoballoon. Ciconte G,Ottaviano L, de Asmundis C, Baltogiannis G, Conte G, Sieira J, DiGiovanni G, Saitoh Y, Irfan G, Mugnai G, Storti C, Montenero AS, Chierchia GB,Brugada P. Heart Rhythm. 2015 Jan;12(1):60-6. doi:10.1016/j.hrthm.2014.09.063. Epub 2014 Oct 2.

 

 

18)  Electrophysiological findings following pulmonary vein isolation using radiofrequency catheter guided by contact-force and second-generation cryoballoon: lessons from repeatablation procedures.

Ciconte G,Velagić V, Mugnai G, Saitoh Y, Irfan G, Hunuk B, Ströker E, Conte G, Sieira J,Di Giovanni G, Baltogiannis G,Brugada P, de Asmundis C, Chierchia GB.Europace. 2016Jan;18(1):71-7. doi: 10.1093/europace/euv224. Epub 2015 Oct 7.

 

19)  Endothelin receptor--a blockade decreases ventricular arrhythmias after myocardialin farction in rats.

Baltogiannis GG, Tsalikakis DG, Mitsi AC, Hatzistergos KE, Elaiopoulos D, Fotiadis DI, KyriakidesZS, Kolettis TM.Cardiovasc Res.2005 Sep 1;67(4):647-54. doi: 10.1016/j.cardiores.2005.04.020.PMID: 15907816.

 

20)  Comparative effects of acute vs. chronic oral amiodarone treatment during acute myocardialin farction in rats.

Kolettis TM,Agelaki MG, Baltogiannis GG, Vlahos AP, Mourouzis I, Fotopoulos A,Pantos C. Europace. 2007Nov;9(11):1099-104. doi: 10.1093/europace/eum196. Epub 2007 Sep 21.

Αρρυθμίες - Ηλεκτροφυσιολογία

Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες

Ablation υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών

Εμφύτευση βηματοδοτών (PM), απινιδιστών (ICD), αμφικοιλιακών συστημάτων (CRT/P-CRT/D)

Έλεγχος βηματοδοτών και απινιδιστών

Εμφύτευση holter μακράς διαρκείας (ILR)

Δοκιμασία ανάκλισης (Tilt test)

Holter ρυθμού