Μπάκας

Ανδρέας
Καρδιοθωρακοχειρουργός

Μπάκας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Καρδιοθωρακοχειρουργός
Καρδιοχειρουργικό
Ειδικότητα:
Καρδιοθωρακοχειρουργός
Καρδιοχειρουργικό
Γλώσσες:
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.