Λυσίτσας

Δημήτριος
Ηλεκτροφυσιολόγος / Επεμβατικός Καρδιολόγος

Λυσίτσας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ηλεκτροφυσιολόγος / Επεμβατικός Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Ηλεκτροφυσιολόγος / Επεμβατικός Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Λυσίτσας εξειδικεύεται στην διαχείριση των αρρυθμιών και ιδιαίτερα στην κατάλυση σύνθετων αρρυθμιών όπως η κολπική μαρμαρυγή και η κοιλιακή ταχυκαρδία, καθώς επίσης και στην εμφύτευση συσκευών βηματοδότησης, απινίδωσης επανασυγχρονισμού της καρδιάς και συσκευές για την σύγκλιση ωτίου του αριστερού κόλπου.

● Περισσότερες από 1000 καταλυσεις αρρυθμιών ( Ablation)

●Περισσότερες από 100 συγκλίσεις ωτίου αριστερού κόλπου (LAA)

●Περισσότερες από 600 εμφυτευσεις βηματοτοδοτών

●Περισσότερες από 250 εμφυτεύσεις απινιδωτών ( αμφικοιλιακών,αυτόματων)

"Στόχος μου είναι να παρέχω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα σε κάθε ασθενή, βασιζόμενος στην γνώση και την εμπειρία μου στην καρδιολογία και την ηλεκτροφυσιολογία. Αυτό μου επιτρέπει να κατανοήσω πιο ολοκληρωμένα την υγεία του ασθενούς μου και να τον καθοδηγήσω την θεραπεία του με απώτερο στόχο την συνολική βελτίωση της υγείας και της ευεξίας τους."

Η ηλεκτροφυσιολογική ομάδα του Αγίου Λουκά, τα τελευταία έτη πρωτοπορεί και πραγματοποιεί σύμπλοκες και πρωτοποριακές επεμβάσεις που καθιστούν το Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο σημείο αναφοράς για τη χώρα και την ανατολική Ευρώπη.


Μέσα από την υιοθετηση καινοτόμων, συνθέτων τεχνικών , την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών και την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευών, η Ηλεκτροφυσιολογικη ομάδα του Αγίου Λουκά εξελίσσεται και καταρτιζεται συνεχώς έχοντας ως στόχο την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και την στοχευμενη και προσωποποιημενη θεραπεία των ασθενών με προβλήματα Ηλεκτροφυσιολογικης φυσεως.

Ενδεικτικά, στο Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο της Κλινικής Άγιος Λουκάς έχουν πραγματοποιηθεί επαναστατικές επεμβάσεις διεθνούς κύρους όπως :

● Πρώτη πανελλήνια ( unsupervised) εμφύτευση συσκευής διαδερμικής

συγκλισης ωτιου αριστερού κόλπου ( Συσκευή WATCHMAN Boston

Scientific)..

● Πρώτη παγκόσμια εμφύτευση απινιδωτικού συστήματος MIRRO

(Medtronic)

● Πρώτη εμφύτευση βηματοδοτικού συστήματος με μόνιμο ειδικό

ηλεκτρόδιο HIS ( Medtronic).

● Πρώτη εμφύτευση βηματοδότη AZURE (Medtronic) στην Β.Ελλαδα

● Πρώτη κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής με την χρήση smart touch

καθετήρων στην Β. Ελλαδα

● Πρώτη κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακών αρρυθμιών με

την εξελιγμένη τρισδιάστατη χαρτογράφηση του συστήματος CARTO

(J&J) στην Β. Ελλάδα.

● 1η πανελλήνια ταυτόχρονη κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και

διαδερμικής συγκλισης ωτιου αριστερού κόλπου.

● Πρώτη πανελλήνια διαδερμική συγκλιση ωτιου αριστερού κόλπου και

διαδερμική επιδιόρθωση Μιτροειδούς βαλβίδας.

● Πρώτη Πανελλήνια κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και διαδερμική

επιδιόρθωση Μιτροειδούς βαλβίδας.

● Πρώτη πανελλήνια εμφύτευση βηματοδοτικού συστήματος με μόνιμο

ειδικό ηλεκτρόδιο HIS μετά από διαδερμική αντικατάσταση αορτικής

βαλβίδας.

● Πρώτη πανελλήνια υβριδική ( ενδοκαρδιακή- επικαρδιακή ) κατάλυση

(ablation) με την καρδιοχειρουργική ομάδα του Δρ. Πίτση.

Στον ελεύθερο του χρόνο ο Δρ Λυσίτσας απολαμβάνει το να περνάει χρόνο με την οικογένεια του, να διαβάζει, να παίζει Τένις και να ταξιδεύει.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Δρ. Λυσίτσας εξειδικεύεται στην διαχείριση των αρρυθμιών και ιδιαίτερα στην κατάλυση σύνθετων αρρυθμιών όπως η κολπική μαρμαρυγή και η κοιλιακή ταχυκαρδία, καθώς επίσης και στην εμφύτευση συσκευών βηματοδότησης, απινίδωσης επανασυγχρονισμού της καρδιάς και συσκευές για την σύγκλιση ωτίου του αριστερού κόλπου.

● Περισσότερες από 1000 καταλυσεις αρρυθμιών ( Ablation)

●Περισσότερες από 100 συγκλίσεις ωτίου αριστερού κόλπου (LAA)

●Περισσότερες από 600 εμφυτευσεις βηματοτοδοτών

●Περισσότερες από 250 εμφυτεύσεις απινιδωτών ( αμφικοιλιακών,αυτόματων)

"Στόχος μου είναι να παρέχω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα σε κάθε ασθενή, βασιζόμενος στην γνώση και την εμπειρία μου στην καρδιολογία και την ηλεκτροφυσιολογία. Αυτό μου επιτρέπει να κατανοήσω πιο ολοκληρωμένα την υγεία του ασθενούς μου και να τον καθοδηγήσω την θεραπεία του με απώτερο στόχο την συνολική βελτίωση της υγείας και της ευεξίας τους."

Η ηλεκτροφυσιολογική ομάδα του Αγίου Λουκά, τα τελευταία έτη πρωτοπορεί και πραγματοποιεί σύμπλοκες και πρωτοποριακές επεμβάσεις που καθιστούν το Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο σημείο αναφοράς για τη χώρα και την ανατολική Ευρώπη.


Μέσα από την υιοθετηση καινοτόμων, συνθέτων τεχνικών , την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών και την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευών, η Ηλεκτροφυσιολογικη ομάδα του Αγίου Λουκά εξελίσσεται και καταρτιζεται συνεχώς έχοντας ως στόχο την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και την στοχευμενη και προσωποποιημενη θεραπεία των ασθενών με προβλήματα Ηλεκτροφυσιολογικης φυσεως.

Ενδεικτικά, στο Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο της Κλινικής Άγιος Λουκάς έχουν πραγματοποιηθεί επαναστατικές επεμβάσεις διεθνούς κύρους όπως :

● Πρώτη πανελλήνια ( unsupervised) εμφύτευση συσκευής διαδερμικής

συγκλισης ωτιου αριστερού κόλπου ( Συσκευή WATCHMAN Boston

Scientific)..

● Πρώτη παγκόσμια εμφύτευση απινιδωτικού συστήματος MIRRO

(Medtronic)

● Πρώτη εμφύτευση βηματοδοτικού συστήματος με μόνιμο ειδικό

ηλεκτρόδιο HIS ( Medtronic).

● Πρώτη εμφύτευση βηματοδότη AZURE (Medtronic) στην Β.Ελλαδα

● Πρώτη κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής με την χρήση smart touch

καθετήρων στην Β. Ελλαδα

● Πρώτη κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακών αρρυθμιών με

την εξελιγμένη τρισδιάστατη χαρτογράφηση του συστήματος CARTO

(J&J) στην Β. Ελλάδα.

● 1η πανελλήνια ταυτόχρονη κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και

διαδερμικής συγκλισης ωτιου αριστερού κόλπου.

● Πρώτη πανελλήνια διαδερμική συγκλιση ωτιου αριστερού κόλπου και

διαδερμική επιδιόρθωση Μιτροειδούς βαλβίδας.

● Πρώτη Πανελλήνια κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και διαδερμική

επιδιόρθωση Μιτροειδούς βαλβίδας.

● Πρώτη πανελλήνια εμφύτευση βηματοδοτικού συστήματος με μόνιμο

ειδικό ηλεκτρόδιο HIS μετά από διαδερμική αντικατάσταση αορτικής

βαλβίδας.

● Πρώτη πανελλήνια υβριδική ( ενδοκαρδιακή- επικαρδιακή ) κατάλυση

(ablation) με την καρδιοχειρουργική ομάδα του Δρ. Πίτση.

Στον ελεύθερο του χρόνο ο Δρ Λυσίτσας απολαμβάνει το να περνάει χρόνο με την οικογένεια του, να διαβάζει, να παίζει Τένις και να ταξιδεύει.

● 08.2010 Τίτλος Ειδικότητας Καρδιολόγου/ Cardiology Specialist Training

Certification

● 10.2010 Τίτλος Διδακτορικού “ ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ” Βαθμός

: Άριστα / PhD Thesis “Drug eluting stents and restenosis after PTCA”- Grade:

“Honors”

● 03.2009 Πάροχος ALS / ALS provider

● 07.2006 Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών , Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία/

Membership of Royal College of Physicians, London, UK

● 12.2000 Πτυχίου Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Ptychion

Iatrikes (MBBS equivalent), School of Medicine, University of Ioannina, Ioannina,

Greece.

● 06.1993 Απολυτήριο Λυκείου .

● 2010-2013 Εκπαίδευση εξειδίκευσης στην επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία καιτην τοποθέτηση σύνθετων συσκευών. / Subspecialty training in InterventionalElectrophysiology and Complex Devices○ Senior EP Fellow, Royal Brompton Hospital, London, UK○ Senior EP Fellow, Harefield Hospital, London, UK

● 2006-2010- Εκπαίδευση για την ειδικότητα Καρδιολογίας / Cardiology Training○ Peterborough District Hospital, Cambridgeshire, UK○ Warwick University Hospital, Leicester○ Addenbrooke’s University Hospital, Cambridge

● 2004-2006- Εκπαίδευση Παθολογίας / Internal Medicine Training○ Peterborough District Hospital, Cambridgeshire, UK

Book publications

● Giannis G. Baltogiannis, Dimitrios N. Lysitsas et al. Sudden Cardiac Death

and Channelopathies. Lausanne: Frontiers Media SA. Doi:

10.3389/978-2-88966-370-5, CPVT: Arrhythmogenesis, Therapeutic

Management, and Future Perspectives. A Brief Review of the Literature

Publications in peer-reviewed journals

1. Vassilikos VP, Lysitsas D, Trends in ablation procedures in Greece over the

2008-2018 period: Results from the Hellenic Cardiology Society Ablation

Registry. Hellenic J Cardiol. 2020 Sep 19:S1109-9666(20)30195-0. doi:

10.1016/j.hjc.2020.09.005. Epub ahead of print. PMID: 32956809.

2. Baltogiannis GG, Lysitsas DN, et al. CPVT: Arrhythmogenesis, Therapeutic

Management, and Future Perspectives. A Brief Review of the Literature.

Front Cardiovasc Med. 2019 Jul 12;6:92

3. Tachmatzidis D, Filos d, Lysitsas DN et al. Alterations in atrial excitation

patterns revealed by wavelet analysis a year after successful ablation for

paroxysmal atrial fibrillation. European Heart Journal, Volume 39, Issue

suppl_1, August 2018, ehy565.P2881

4. Harris P, Lysitsas D. Ventricular arrhythmias and sudden death. BJA

Education, Volume 16, Issue 7, July 2016, Pages 221–229,

5. Wang J, Malhotra A, Bajwa F, Lysitsas DN. Don't know much about

embryology. CJEM 2015;16: 1-3

6. Sioros L, Baltogiannis JG, Lysitsas DN, Kolettis TM Treatment of

Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia: Lessons From One

Case. Hospital Chronicles. 2014; 9: 27–32

7. Bourantas CV, Papafaklis MI, Naka KK, Tsakanikas VD, Lysitsas DN,

Alamgir FM, Fotiadis DI, Michalis LK. Fusion of optical coherence

tomography and coronary angiography - in vivo assessment of shear stress in

plaque rupture. Int J Cardiol. 2012 March 8;155(2): e24-26

8. Lysitsas DN, Hussain W. Dabigatran: the end of warfarin. Cardiology

International. 2011; 2: 5-6

9. Moulas A, Papakostas J, Eglezopoulos K, Papamichael N, Lysitsas D,

Michalis L. Use of retinoic acid-eluting stents for preventing restenosis in an

animal model. Cardiovascular Revascularisation Medicine.

2010;11:276-277

10. Kolettis TM, Lysitsas DN et al. Improved ‘cut-down’ technique for

transvenous pacemaker lead implantation. Europace. 2010;12:1282-85

11. Lysitsas DN et al. Loop recorder implantation at the left axillary area.

Europace. 2010;12:603

12. Lysitsas DN et al. Cardiac tamponade due to left atrium direct invasion by a

large cell neuroendocrine metastatic carcinoma of the lung. Eur J

Echocardiogr. 2008 May;9(3):428-9.

13. Lysitsas DN et al. Presentation of an embolised Amplatzer septal occluder to

the main pulmonary artery 2 years after implantation. Int J Cardiol. 2009 Jan

24;131(3):e106-7

14. Lysitsas DN et al. "Antirestenotic effects of a novel polymer-coated D-24851

eluting stent. Experimental data in a rabbit iliac artery model." Cardiovasc

Intervent Radiol. 2007 Nov-Dec;30(6):1192-200

Poster presentations in International meetings

1. Tachmatzidis D, Lysitsas DN et al. Alterations in atrial excitation patterns

after successful ablation for paroxysmal atrial fibrillation. ESC Congress

2016

2. L.J.. Jarrett- Smith, C.B. Butcher, D.L. Lysitsas et al. Does time for diagnosis

of atrial fibrillation ablation affect success of catheter ablation, HRC

Congress 2015

3. Rochon M, Margerison N, Dimitrios Lysitsas, et al. Collaborative Working:

Surveillance of Wound Infections in Implant Devices (pacemakers, loop

systems and internal cardiac defibrillators). International Forum on Quality

and Safety in Health Care 17-20 April, Paris

4. Jarman J, Lysitsas DN et al. Determinants of Recurrence Following Persistent

Atrial Fibrillation Ablation. Cardiostim 2012

5. Jarman J, Lysitsas DN et al Additional Linear Lesions Following

Circumferential Pulmonary Vein Isolation for Paroxysmal Atrial Fibrillation

Do Not Predict Procedural Success. Cardiostim 2012

6. Jarman J, Lysitsas DN et al. A Simple and Effective Score to Predict the

Outcome of Persistent AF Ablation. HRS 2012

7. Jarman J, Lysitsas DN et al. Linear ablation at the left atrial roof and

outcomes of paroxysmal atrial fibrillation. ECAS 2012

8. Lysitsas et al. Antirestenotic effects of a novel polymer-coated D-24851

eluting stent. Experimental data in a rabbit iliac artery model." Hellenic

Cardiology Congress 2004

Invited Speaker in Cardiology Meetings

1. 19/12/2020 ICE 2020, Heraklion, Greece

How to treat a 70 year old patient with mild hypertension and history of

stroke, that presents symptomatic paroxysmal atrial fibrillation

2. 24/10/2020 HCS 2020, Athens, Greece

How should I monitor my patient post atrial fibrillation ablation

3. 18/09/2020 Pfizer Satellite symposium, Thessaloniki, Greece

Apixaban: Latest real world data

4. 07/03/2020 Pfizer Satellite symposium, Thessaloniki, Greece

Apixaban: Latest real world data

5. 21/02/2020 HCS Working Groups, Thessaloniki, Greece

Review : What have we learned from the most important published

medical studies.

6. 30/11/19, ICE 2019, Heraklion, Greece

Ablation of arrhythmias in adult congenital heart disease

7. 22/11/19, Hellenic College of Cardiology, Metsovo, Greece

Atrial fibrillation ablation in pathological substrate

8. 18/10/2019, HCS 2019, Ioannina, Greece

Ablation of atrial fibrillation- update

9. 12th Congress of Interventional Cardiology and Electrophysiology,

Thessaloniki, Greece

Lecture: Atrial fibrillation after treatment with ablation

10. 20/10/18, HCS Congress 2018, Athens, Greece

Debate: Left atrial appendage closure in the era of NOACs- in favor

11. 14/10/18, 11th Congress of Interventional Cardiology and Electrophysiology

Anticoagulation after ablation of atrial fibrillation

12. 17/02/17, HCS Working Groups, Thessaloniki, Greece

Apixaban: specific groups and real world data

13. 20/11/16, Case presentation and decision making, Ioannina, Greece

Case report in Electrophysiology

14. 19/11/16, Case presentation and decision making, Ioannina, Greece

Randomised clinical trials and data of routine clinical practise for NOACs

15. 22/10/16, HCS Congress 2016, Athens , Greece

Risk stratification of sudden cardiac death post myocardial infarction

16. 01/10/16, Hellenic Rhythmology Society, Athens, Greece

Percutaneous closure of left atrial appendage equivalent to anticoagulants

in prevention of stroke in patients with atrial fibrillation

17. 09/09/2016, 9th Congress of Interventional Cardiology and Electrophysiology

Technique of percutaneous left atrial appendage closure

18. 08/04/2016 Arrhythmias Update 2016, Greece

Debate : Current arrythmological subjects

19. 20/10/15, HCS 2015, Thessaloniki, Greece

Supraventricular tachycardia: Step by step differential diagnosis of

challenging cases

20. 29/04/2015- Arrhythmias Update 2015, Thessaloniki Greece

Percutaneous closure of left atrial appendage

21. 27/03/15- Hippokrates days of Cardiology, Thessaloniki, Greece

WPW syndrome: Diagnostic process and management

22. 14/03/15- Master Course of Imaging – 2015, Thessaloniki, Greece

Atrial Fibrillation-Catheter ablation

23. 27/02/15-HCS Working Groups, Ioannina, Greece

Frequent ventricular ectopics

24. 23/10/14- 35o Hellenic Cardiology Society, Athens, Greece

Thromboembolic events despite optimal anticoagulation therapy with

warfarin: what next

25. 12/04/14-14o "NEW TRENDS IN CARDIOLOGY", Thessaloniki, Greece

Interventional therapy of atrial fibrillation

26. 05/04/14- Master Course of Imaging, Thessaloniki, Greece

3D echocardiography and atrial fibrillation

27. 09/10/14- 7th Congress of Interventional Cardiology and Electrophysiology

Percutaneous closure of left atrial appendage- cases presentation

28. 11/10/14-7th Congress of Interventional Cardiology and Electrophysiology

Atrial fibrillation in young patients and athletes- clinical decision and

management

29. 16/11/13-6o Congress of Interventional Cardiology and Electrophysiology

Asymptomatic WPW: When EPS is necessary

30. 10/10/13- 34o Hellenic cardiology Society Congress, Athens, Greece

Novel technology in the ablation of atrial fibrillation

Invited Chairman in Cardiology Meetings

31. 09/04/2016 - Arrhythmias update 2016, Thessaloniki Greece

Recent developments in atrial fibrillation

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

● Κατάλυση ( ablation ) αρρυθμιών ( Atrial fibrillation, Atrial flutter, Supra ventricular

tachycardias, Ventricular tachycardias, )

● Εμφύτευση απινιδωτών ( αυτόματοι, αμφικοιλιακοί )

● Εμφύτευση Βηματοδοτών ( μονοεστιακοί, διεστιακοί, αμφικοιλιακοί, His pacing)

● Εμφύτευση συσκευών συνεχούς καταγραφής καρδιακού ρυθμού (εμφυτεύσιμο

Holter)

● Αφαίρεση μολυσμένων συστημάτων βηματοδότησης / απινιδωσης)

● Σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου ( LAA)

● Στεφανιογραφία

● Αγγειοπλαστική

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΕΤΑΙ

● Arrhythmias / Αρρυθμίες

● Κολπική μαρμαρυγή / atrial fibrillation

● Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία / Supraventricular tachycardia (SVT)

● Κοιλιακή ταχυκαρδία / ventricular tachycardia

● Κοιλιακή μαρμαρυγή/ ventricular fibrillation

● Κολποκοιλιακος αποκλεισμος / Atrioventricular block (AV block)

● Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου/ sick sinus syndrome

● Βραδυκαρδία/ bradycardia

● Κληρονομικά Αρρυθμικά Σύνδρομα

● Σύνδρομο Βrugada

● Σύνδρομο long Q-T (μακρού διαστήματος QT)

● Σύνδρομο βραχέος QT (Short QT syndrome)

● Κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία

● Σύνδρομο πρώιμης επαναπόλωσης (Early repolarization

syndrome)