Καβαλλάρης

Ανδρέας
Γυναικολόγος Ογκολόγος

Καβαλλάρης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Γυναικολόγος Ογκολόγος
Γυναικολογικό
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Γυναικολόγος Ογκολόγος
Γυναικολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Education and Professional experience:

 

Study of human medicine: 10/1993-11/2000, Friedrich-Schiller-University Jena

 

 

 

Dissertation                      Histopathologicalevaluation of the rectovaginal
(doctor medicine, Dr. med.)      Endometriosis. (03.04.2003)    

 

Venia legendi(PD):           Laparoscopic nerve-sparing Surgery of deep infiltrating                    
 endometriosis, Laparoskopische Nervenschonende  
 Therapie der tief infiltrierendenEndometriose.    
 (26.11.2010)

                                                 

01.2001 - 12.2006 Specialists training
Gynaecological suuurgery, Gynaecology oncology, Maternity room and obstetrics, Gynaecology oncology and Gynaecological Oncological surgery, Interdisciplinary breast Surgery (Department of Gynaecology and Obstetrics, University of Friedrich-Schiller Jena, Germany).

                                         

01.2007 – 10.2008, senior consultant
University of Friedrich-Schiller Jena, Department of Gynaecology and Obstetrics, Germany.

 

10. 2008 – 01.2011, senior consultant
University of  Schleswig-Holstein, Department of Gynaecology and Obstetrics, Campus Luebeck, Germany.

 

11.2008 – 01.2011, Establishment of the Luebecker School of minimally invasive surgery in gynaecology:
University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany

 

06.2009 – 01.2011, Establishment of School of advanced laparoscopy in gynaecological oncological surgery:
University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany,

 

09.2009- 01.2011, Associate Director and in Charge of the Gynaecological surgical Department :
University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck. (Including: Luebecker School of minimally invasive surgery in gynaecology and Luebecker School of advanced laparoscopy in gynaecological oncological surgery)

 

03.2011- Now, Head of the department of Gynecology Oncology unit of St.Loukas Hospital, Thessaloniki, Greece. (www.klinikiagiosloukas.gr)

 

04.2014- Now, Head of the Unit of Laparoscopic surgery and Gynecology oncology of Mather andChild Clinic, Nicosia, Cyprus. (www.motherandchildclinic.com.cy)

 

 

Memberships and honors:        

Establishment member of German-Greek Society of  Gynaecology and Obstetrics

(Deutsch-Griechische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) DGGGG

Board member of  German Society of Endometriosis-Investigation(Im Beirat der StiftungEndometriose-Forschung) (SEF)

Board member of EuropeanSociety of Endometriosis Liga (Im Beirat der Europäische EndometrioseLiga) (EEL)

Member of German Society of Senology (Deutsche Gesellschaft für Senologie)(DGS)

Member of North-EastgermanSociety of Gynaecological Oncology, (Nord- Ostdeutsche Gesellschaft fürGynäkologische  Onkologie e.V.) (NOGGO)

Member of the German Society of Sonography (Deutsche Gesellschaft fürUltraschall in der Medizin e.V. )(DEGUM) DEGUM I Mamma/Gynäkologie und Geburtshilfe

Member of theCentral-German  Society of Gynaecologyand Obstetrics,(Mitteldeutsche Gesellschaftfür Gynäkologie und Geburtshilfe) (MDGG)

Member of the German Society ofGynaecology and Obstetrics (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe)(DGGG)

Member of the Societyof Gynaecological Oncology (Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO)

Member of the ESGE (European Society of Gynaecological Endoscopy)

Member of the ESGO (European Society ofGynaecological Oncology)

Member of the German Society of Minimally invasive Surgery in Gynaecology (Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Endoskopie e.V.bei DGGG) AGE

Member of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Member of the German Society of colposcopy andcervical pathologie, AGCPC (Arbeitsgemeinschaft für Zervixpathologie und Kolposkopie in der DGGG)

MSRM (Mediterranean Society for Reproductive Medicine)

Ελληνική  HPV εταιρεία 

EUGA (EUROPEAN UROGYNEGOLOGICAL ASSOCIATION)

AGUB(ARBEITSGEMEINTSCHAFT FUR UROGYNAEKOLOGIE UNS PLASTISCHEBECKENBODENREKONSTRUKTION e.V.)

Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία.

ΙΣΘ (Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης )

ΠΙΣ (Παγκυπριος Ιατρικός Σύλλογος)

ΠΓΜΕ (Παγκυπρια Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία)

1.Totallaparoscopic hysterectomy without uterine manipulator. A retrospective study of1023 cases.

Zygouris D, Chalvatzas N, Gkoutzioulis A, Anastasiou G, KavallarisA. EurJ Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Oct;253:254-258. doi:10.1016/j.ejogrb.2020.08.035. Epub 2020 Aug 26.

 

2. Laparoscopic emergency cervicoisthmic cerclage in second trimester of pregnancy: A case series report.

Kavallaris A, Gkoutzioulis A, Zygouris D.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021Jan;256:184-188. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.11.007. Epub 2020 Nov 11.

 

3. SUCCOR study: an international European cohort observational study comparing minimally invasivesurgery versus open abdominal radical hysterectomy in patients with stage IB1cervical cancer.

ChivaL, Zanagnolo V, Querleu D, Martin-Calvo N, Arévalo-Serrano J, Căpîlna ME,Fagotti A, Kucukmetin A, Mom C, Chakalova G, Aliyev S, Malzoni M, Narducci F, Arencibia O, Raspagliesi F, Toptas T, Cibula D, Kaidarova D, Meydanli MM, Tavares M, Golub D, Perrone AM, Poka R, Tsolakidis D, Vujić G, Jedryka MA, Zusterzeel PLM, Beltman JJ, Goffin F, Haidopoulos D, Haller H, Jach R, YezhovaI, Berlev I, Bernardino M, Bharathan R, Lanner M, Maenpaa MM, Sukhin V, FeronJG, Fruscio R, Kukk K, Ponce J, Minguez JA, Vázquez-Vicente D, Castellanos T, Chacon E, Alcazar JL; SUCCOR study Group. Int J Gynecol Cancer. 2020 Sep;30(9):1269-1277. doi:10.1136/ijgc-2020-001506. Epub 2020 Aug 11.PMID: 32788262.

 

4. Total Laparoscopic Hysterectomy without Uterine Manipulator. A retrospective study of 1023 cases. KavallarisA., Zygouris D. et al., on August 24, 2020. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.

 

5. Laparoscopic sacrocolpopexy comparing polypropylene mesh with polyvinylidene fluoride mesh for pelvic organ prolapse: Technique description and long term outcomes. Kavallaris A, Zygouris D. Neurourol Urodyn. 2020 Aug 10. doi: 10.1002/nau.24480.

 

6. Nerve sparing radical hysterectomy in early stage cervical cancer. Latest developments and review of the literature. Kavallaris A, Zygouris D, Dafopoulos A, Kalogiannidis I, Terzakis E. Eur J GynaecolOncol. 2015;36(1):5-9.

 

7. Laparoscopic para-aortic and pelvic lymphadenectomy and radical hysterectomy in a patientwith cervical cancer, six months after primary chemoradiation. Zygouris D, Kotsopoulos IC, Chalvatzas N, Maltaris T, Kartsiounis V, Kavallaris A. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(5):484-6.

 

8. Laparoscopic myomectomy of a giant myoma.  Kavallaris A, Zygouris D, Chalvatzas N, Terzakis E.Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):178-80.

 

9. Retromesenteric para - aortic lymphadenectomy in gynecologic malignancy. Altgassen C, Bends R,Kelling K, Hornung D, Friedrich M, Salehin D, Diedrich K, Kavallaris A. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(6):574-8.

 

10. Laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy with and without laparoscopic transsection of the uterine artery:an analysis of 1,255 cases. Kavallaris A, Kalogiannidis I, Chalvatzas N, Hornemann A, Beyer D,Georgiev I, Herrmann J, Camara O, Altgassen C, Diedrich K.Arch Gynecol Obstet. 2011 Aug;284(2):379-84.

 

11. Laparoscopic nerve-sparing surgery of deep infiltrating endometriosis: description of the technique and patients' outcome. Kavallaris A, Banz C, Chalvatzas N, Hornemann A, Luedders D, Diedrich K, Bohlmann M. Arch Gynecol Obstet. 2011 Jul;284(1):131-5.

 

12.  Laparoendoscopic single-site surgery (LESS) - is it feasible in gynecological surgery? Kavallaris A, Chalvatzas N, HornemannA, Luedders D, Diedrich K, Bohlmann MK. Acta Obstet Gynecol Scand. 2011Feb;90(2):195-7.

 

13.  Follow - up of dysfunctional bladder and rectum after surgery of a deep infiltrating rectovaginal endometriosis. Kavallaris A, Mebes I, Evaggelinos D, Dafopoulos A, Beyer DA. Arch Gynecol Obstet. 2011 Jan11.

 

14. Laparoscopic nerve-sparing radical hysterectomy: Description of the technique and patients' outcome. Kavallaris A, Hornemann A,Chalvatzas N, Luedders D, Diedrich K, Bohlmann MK. Gynecol Oncol. 2010 Aug 9.

 

15.  Standardized technique of laparoscopic pelvic and para-aortic lymphadenectomy in gynecologic cancer optimizes the perioperative outcomes. Kavallaris A, Kalogiannidis I, Chalvatzas N, Hornemann A, BohlmannMK, Diedrich K. Arch Gynecol Obstet. 2010 Jul 6.

 

16. 94months follow-up after laparoscopic assisted vaginal resection of septum rectovaginale and rectosigmoid in women with deep infiltrating endometriosis. Kavallaris A, Chalvatzas N, HornemannA, Banz C, Diedrich K, Agic A. Arch Gynecol Obstet. 2010 May 11.

 

17.Total laparoscopic hysterectomy without uterine manipulator: description of a new technique and its outcome.

Kavallaris A, Chalvatzas N, Kelling K, Bohlmann MK, Diedrich K, Hornemann A. Arch Gynecol Obstet. 2010 May 7.

 

18. Sevenyears' experience in laparoscopic dissection of intact ovarian dermoid cysts.

Kavallaris A, Mytas S, Chalvatzas N, Nikolettos N, Diedrich K, Bohlmann MK, Hornemann A. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009 Oct 23.

 

19. Immunohistochemical workup of sentinel nodes in endometrial cancer improves diagnostic accuracy.

Altgassen C, Müller N, Hornemann A, Kavallaris A, Hornung D, Diedrich K,Jarutat T. Gynecol Oncol. 2009 Aug;114(2):284-7. Epub 2009 May 17.

 

20. Ovarian cancer and Mayer–Rokitansky–Kuster–Hauser syndrome

Andreas Kavallaris, Khalid H. Sait, Ehab A. Marar, Rafat A. Shakra, Klaus Diedrich. Gynecological Surgery, Volume 6, Number 4 /November 2009

21.Treatment of endometriosis of uterosacral ligament and rectum through the vagina: description of a modified technique.

Camara O, Herrmann J, Egbe A, Kavallaris A, Diebolder H, Gajda M, Runnebaum IB. Hum Reprod. 2009Jun; 24(6):1407-13. Epub 2009 Feb 16.

 

22. Security aspects of modern endoscopic surgery—the 12 golden rules

Daniel A. Beyer, Amadeus Hornemann, Constanze Banz, Katharina Kelling, Feriel Amari, Klaus Diedrich, Christopher Altgassen and Andreas Kavallaris

Gynecological Surgery, Volume 6, Number 4 / November2009

 

23.  Subareolar  blue dye only injection sentinel lymph node biopsy could reduce the numbers  of standard axillary lymph node dissection in environments without access to  nuclear medicine.

Kavallaris A, Camara O, Runnebaum IB. J Cancer Res Clin Oncol.  2007 Nov 20;

 

24. Repair  of prolapse with vaginal sacrocolporectopexy: technique and results. Kavallaris A, Köhler C,  Diebolder H, Vercellino F, Krause N, Schneider A. Eur J Obstet. 2005 Oct 1;122(2):237-42.

25. Histopathological extent of rectal invasion by rectovaginal  endometriosis.

Kavallaris A, Kohler C,  Kuhne-Heid R, et al. Hum Reprod. Volume: 18 Issue: 6 Pages:  1323-1327Published: JUN 2003

 

 

 

         

 

 

 

1.  Μαιευτική και Γυναικολογία, Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Γυναικολογίας, Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού. (Department of Gynaecology and Obstetrics, University of Friedrich-Schiller Jena, Germany).

 

2. Γυναικολογική Ογκολογία, Χειρουργική πυέλου με εξειδίκευση στην πολυσπλαχνική χειρουργική. (University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany)

 

3. Καινοτομία στην Γυναικολογική Λαπαροσκοπική Χειρουργική (Ρομποτική) (University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany)

 

4. Λαπαροσκοπική Χειρουργική στη Γυναικολογική Ογκολογία (τραχήλου μήτρας και  ενδομητρίου) με τη μέθοδοnerve-sparing (διατήρηση των Σπλαχνικών νευρών) (University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany)

 

5. Πολυσπλαχνική χειρουργική (Καρκίνος ωοθήκης) (University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany)

 

6.  Λαπαροσκοπική θεραπείατης εν τω βάθη διεισδυτικής ενδομητρίωσης με τη μέθοδο nerve sparing (διατήρηση των Σπλαχνικών νευρών). (διατήρηση των Σπλαχνικών νευρών)

 

5. Ουρογυναικολογία, Χειρουργική Πυελικού Εδάφους, Λαπαροσκοπική Ανάρτηση Προπτώσεων Μήτρας, πυελικού εδάφους, Κολπικού κολοβώματος. TVT-O (tension-free obturator tape, minimally invasive surgical correction of stres surinary incontinence (University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany)

 

6. Δυσπλασίες τραχήλου της μήτρας και αιδοίου (Αντιμετώπιση επιπτώσεων τουιού HPV) (University of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Germany)