Καράταγλης

Δημήτριος
Ορθοπαιδικός

Καράταγλης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Ελληνικά
Ειδικότητα:
Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικό
Γλώσσες:
Ελληνικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1987. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ (1987-1993) με υποτροφία και αποφοίτησε με «Άριστα».

Μετά τη Βασική Χειρουργική εκπαίδευση, ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία σε Νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας και στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Α.Π.Θ, Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου». Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας «Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας» (CCST Orth) μετά τις απαιτούμενες Εξετάσεις (Απρίλιος 2003).

Μετεκπαιδεύτηκε - εξειδικεύτηκε στην αρθροσκοπική χειρουργική και τις επεμβάσεις αποκατάστασης και αρθροπλαστικής ώμου και γόνατος ως Έμμισθος Επιμελητής στο Τμήμα Χειρουργικής Ώμου και Γόνατος του Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, Μεγάλη Βρετανία (Ιούλιος 2003-Νοέμβριος 2004). Συνέχισε την εξειδίκευσή του ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ, Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου» (Δεκέμβριος 2004-Μάρτιος 2007).

Αναγορεύτηκε Διδάκτορας από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ με «Άριστα» τον Ιούνιο του 2005.

Από τον Μάρτιο του 2007 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011, εργάστηκε ως Επιμελητής Ορθοπαιδικής στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Α.Π.Θ, Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», με ειδικό κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον στις αθλητικές κακώσεις, την αρθροσκοπική χειρουργική ώμου και γόνατος, το μυοσκελετικό τραύμα και τις αρθροπλαστικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS).

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και συνεργάζεται ως Ορθοπαιδικός Χειρουργός με την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις, την αρθροσκοπική χειρουργική ώμου, γόνατος και ποδοκνημικής, το μυοσκελετικό τραύμα και τις αρθροπλαστικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS) γόνατος και ισχίου.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1987. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ (1987-1993) με υποτροφία και αποφοίτησε με «Άριστα».

Μετά τη Βασική Χειρουργική εκπαίδευση, ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία σε Νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας και στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Α.Π.Θ, Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου». Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας «Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας» (CCST Orth) μετά τις απαιτούμενες Εξετάσεις (Απρίλιος 2003).

Μετεκπαιδεύτηκε - εξειδικεύτηκε στην αρθροσκοπική χειρουργική και τις επεμβάσεις αποκατάστασης και αρθροπλαστικής ώμου και γόνατος ως Έμμισθος Επιμελητής στο Τμήμα Χειρουργικής Ώμου και Γόνατος του Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, Μεγάλη Βρετανία (Ιούλιος 2003-Νοέμβριος 2004). Συνέχισε την εξειδίκευσή του ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ, Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου» (Δεκέμβριος 2004-Μάρτιος 2007).

Αναγορεύτηκε Διδάκτορας από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ με «Άριστα» τον Ιούνιο του 2005.

Από τον Μάρτιο του 2007 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011, εργάστηκε ως Επιμελητής Ορθοπαιδικής στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Α.Π.Θ, Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», με ειδικό κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον στις αθλητικές κακώσεις, την αρθροσκοπική χειρουργική ώμου και γόνατος, το μυοσκελετικό τραύμα και τις αρθροπλαστικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS).

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και συνεργάζεται ως Ορθοπαιδικός Χειρουργός με την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις, την αρθροσκοπική χειρουργική ώμου, γόνατος και ποδοκνημικής, το μυοσκελετικό τραύμα και τις αρθροπλαστικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS) γόνατος και ισχίου.


το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.