Χατζηνικολάου - Κωτσάκου

Ελένη
Ηλεκτροφυσιολόγος - Επεμβατική Καρδιολόγος

Χατζηνικολάου - Κωτσάκου

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Ηλεκτροφυσιολόγος - Επεμβατική Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Ηλεκτροφυσιολόγος - Επεμβατική Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Από τον Ιούνιο του 2006 έως σήμερα εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Ασχολούμαι με την ηλεκτροφυσιολογία - επεμβατική διάγνωση και θεραπεία αρρυθμιών και με την επεμβατική καρδιολογία στην Κλινική ''ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ'' της Θεσσαλονίκης.


Οργάνωσα το  Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Κλινικής και από τον Ιούνιο του 2006 και έκτοτε διενεργώ  ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες για τη διάγνωση συμπλοκών αρρυθμιών και καταλύσεις αρρυθμιογόνων εστιών (radiofrequency ablation) για τη θεραπεία αυτών των αρρυθμιών με τη χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Διατηρώ επίσης ιδιωτικό ιατρείο επί της οδού Τσιμισκή 100, στο οποίο εξετάζω αφενός όλους τους νέους ασθενείς μου και αφετέρου παρακολουθώ όλους τους ασθενείς στους οποίους έχω διενεργήσει κάποια επεμβατική θεραπευτική αντιμετώπιση .

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχω διενεργήσει ένα σημαντικό αριθμό καρδιακών καθετηριασμών, στεφανιογραφιών, και αγγειοπλαστικών (PCI) των στεφανιαίων αγγείων, όσον αφορά τη δραστηριότητα μου στην Επεμβατική Καρδιολογία.


'Οσον αφορά τις δραστηριότητες μου στην Ηλεκτροφυσιολογία - Αρρυθμιολογία, έχω  εμφυτεύσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό βηματοδοτών (pacemaker), απινιδωτικών συσκευών (implantable defibrillators) για την αντιμετώπιση του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, συσκευών καρδιακού επανασυγχρονισμού (cardiac resynchronization-CRT) για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και συσκευών μακροχρόνιας παρακολούθησης ρυθμού (loop recorder).

Έχω διενεργήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό διαγνωστικών ηλεκτροφυσιολογικών μελετών για τη διερεύνηση και ταυτοποίηση όλων των αρρυθμιών, που συνοδεύονται με ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων και έναν επίσης σημαντικό αριθμό θεραπευτικών καταλύσεων αρρυθμιογόνων εστιών (radiofrequency catheter ablation), με σκοπό την  οριστική αντιμετώπιση των κλινικών τους εκδηλώσεων.


Ασχολούμαι επίσης και με αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές που αφορούν τη διάγνωση των αρρυθμιών και της συγκοπής (καταγραφές περιπατητικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter MONITORING ), συμψηφιστικό ηλεκτροκαρδιογράφημα (Signal averaged ECG), μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (HEART RATE VARIABILITY), δοκιμασία ανάκλισης (tilt test).  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Από τον Ιούνιο του 2006 έως σήμερα εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Ασχολούμαι με την ηλεκτροφυσιολογία - επεμβατική διάγνωση και θεραπεία αρρυθμιών και με την επεμβατική καρδιολογία στην Κλινική ''ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ'' της Θεσσαλονίκης.


Οργάνωσα το  Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Κλινικής και από τον Ιούνιο του 2006 και έκτοτε διενεργώ  ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες για τη διάγνωση συμπλοκών αρρυθμιών και καταλύσεις αρρυθμιογόνων εστιών (radiofrequency ablation) για τη θεραπεία αυτών των αρρυθμιών με τη χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Διατηρώ επίσης ιδιωτικό ιατρείο επί της οδού Τσιμισκή 100, στο οποίο εξετάζω αφενός όλους τους νέους ασθενείς μου και αφετέρου παρακολουθώ όλους τους ασθενείς στους οποίους έχω διενεργήσει κάποια επεμβατική θεραπευτική αντιμετώπιση .

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχω διενεργήσει ένα σημαντικό αριθμό καρδιακών καθετηριασμών, στεφανιογραφιών, και αγγειοπλαστικών (PCI) των στεφανιαίων αγγείων, όσον αφορά τη δραστηριότητα μου στην Επεμβατική Καρδιολογία.


'Οσον αφορά τις δραστηριότητες μου στην Ηλεκτροφυσιολογία - Αρρυθμιολογία, έχω  εμφυτεύσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό βηματοδοτών (pacemaker), απινιδωτικών συσκευών (implantable defibrillators) για την αντιμετώπιση του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, συσκευών καρδιακού επανασυγχρονισμού (cardiac resynchronization-CRT) για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και συσκευών μακροχρόνιας παρακολούθησης ρυθμού (loop recorder).

Έχω διενεργήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό διαγνωστικών ηλεκτροφυσιολογικών μελετών για τη διερεύνηση και ταυτοποίηση όλων των αρρυθμιών, που συνοδεύονται με ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων και έναν επίσης σημαντικό αριθμό θεραπευτικών καταλύσεων αρρυθμιογόνων εστιών (radiofrequency catheter ablation), με σκοπό την  οριστική αντιμετώπιση των κλινικών τους εκδηλώσεων.


Ασχολούμαι επίσης και με αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές που αφορούν τη διάγνωση των αρρυθμιών και της συγκοπής (καταγραφές περιπατητικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter MONITORING ), συμψηφιστικό ηλεκτροκαρδιογράφημα (Signal averaged ECG), μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (HEART RATE VARIABILITY), δοκιμασία ανάκλισης (tilt test).  

Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 1980, με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ :9.
Τον Σεπτέμβριο του 1986 έλαβα τον τίτλο της Ειδικού Καρδιολόγου μετά από επιτυχή εξεταστική διαδικασία. Από τον Οκτώβριο του 1986 έως τον Μάρτιο του 1992 ιδιώτευσα.


Από τον Μάρτιο του 1992 υπηρέτησα στην Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου σαν Επιμελήτρια Α΄, με εξειδίκευση στην Αιμοδυναμική.


Από 01/02/1994-01/02/1995 μετεκπαιδεύτηκα στην (Interventional Electrophysiology) ηλεκτροφυσιολογία - στο Ακαδημαικό Νοσοκομείο του Maastricht της Ολλανδίας.


Κατά την παραμονή μου και την εργασία μου στο ως άνω Νοσοκομείο, ασχολήθηκα με τη μελέτη πολλών ασθενών με κοιλιακές (ventricular and supraventricular) και υπερκοιλιακές αρρυθμίες. Διδάχθηκα διάφορες αναίμακτες και αιματηρές τεχνικές (non-invasive and invasive), όπως (programmed electrical stimulation) προγραμματισμένη ηλεκτρική διέγερση, κατάλυση της αρρυθμιογόνου εστίας με ρεύμα υψηλής ραδιοσυχνότητας (radiofrequency catheter ablation), techniques of pacemakers and  cardiac automatic defibrillators implantation and the follow – up of the implanted patients.


Επίσης συμμετείχα σε ερευνητικά πρωτόκολλα και μερικές από τις ερευνητικές μου δραστηριότητες παρουσιάστηκαν σε διεθνή καρδιολογικά συνέδρια και ανακοινώθηκαν σε διεθνή καρδιολογικά περιοδικά.


Αναγορεύτηκα διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τον Φεβρουάριο του 1998 με τον βαθμό : Άριστα.  
Τον Ιανουάριο του 2000 εξελέγην Επίκουρος Καθηγήτρια Καρδιολογίας με εξιδείκευση στην Αιμοδυναμική (interventional cardiology) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου και υπηρέτησα μέχρι τον Ιούνιο του 2006.


Οργάνωσα και έθεσα σε λειτουργία το (Catherization and Electrophysiology Laboratory) Αιμοδυναμικό  και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, και  έκτοτε άρχισε η διενέργεια όλων  των  επεμβατικών μεθόδων της σύγχρονης Καρδιολογίας στην περιοχή που καλύπτει Ιατρικά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.


Από τον Αύγουστο του 2003 έως τον Μάρτιο του 2004 μετεκπαιδεύτηκα στο Sant Ambrogio Institute του Μιλάνου στην Επεμβατική Καρδιολογία.

Η δραστηριότητα μου στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αρρυθμιολογίας - Ηλεκτροφυσιολογίας είναι συνεχής και καθημερινή.  

Είμαι ενεργό μέλος

• της Ελληνικής  Καρδιολογικής Εταιρείας, ειδικότερα των  Ομάδων Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,  
• της European Society of Cardiology,
• της European Heart Rhythm Association,  
• της Ηeart Rhythm Society και
• της Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology.

Έχω σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα Περιοδικά, τα περισσότερα εξ αυτών ως πρώτος συγγραφέας και πολύ σημαντικό αριθμό συμμετοχών ως ομιλήτρια και ως προεδρεύουσα  σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.  

• Ηλεκτροφυσιολογία - Αρρυθμιολογία

• Βηματοδότες
• Απινιδωτές
• Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες

• Κατάλυση αρρυθμιογόνων εστιών

• Δοκιμασία ανάκλισης (tilt test)

• Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού (cardiac resynchronization - CRT)  για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και συσκευών μακροχρόνιας παρακολούθησης ρυθμού (loop recorder)  

• Αιφνίδιο καρδιακό θάνατο,

• Συγκοπή

• Αρρυθμίες