Αμπού Χάντας

Αλέξανδρος
Καρδιολόγος

Αμπού Χάντας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά
Ειδικότητα:
Καρδιολόγος
Τμήμα:
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά

Σύντομο Βιογραφικό

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

 1. Στοιχεία Εκπαίδευσης : 
 •  Γυμνάσιο / Λύκειο:  Δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο στην Παλαιστίνη - Αποφοίτηση  1981
 • Παρακολούθηση και εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μονοετούς διάρκειας (1982 -1983) 
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πλήρη υποτροφία - αποφοίτηση : Σεπτέμβριος 1990, με βαθμό “Καλώς”. 
 • Ολοκλήρωση ειδικότητος στον τομέα της κλινικής καρδιολογίας – Δεκέμβριος 1999
 • Μετεκπαίδευση στην υπερηχοκαρδιογραφία (σε τύπου M-mode, 2-D Doppler και triplex) και στην διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία – ολοκλήρωση Ιούνιος 2000
 • Ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων 

Eργασιακή εμπειρία

 • 1990 – 1992 :  Εργάστηκα σε δύο ιδιωτικές κλινικές, ταυτόχρονα, όπου υπήρχαν τμήματα καρδιολογικά, παθολογικά, χειρουργικά και ορθοπεδικά.
  1.  “Κλινική Γ. Κωστόπουλος - Οι 12 απόστολοι”, Παπαρρηγοπούλου αρ. 12, Θεσσαλονίκη 

  2. “Κλινική Αθανασιάδη”, Διοικητηρίου αρ. 21, Θεσσαλονίκη

 • Δεκέμβριος 1992 – Έναρξη ειδικότητος στο “Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – Αχιλλοπούλειο”, αρχικά στον τομέα της παθολογίας και κατόπιν, στην κλινική καρδιολογία.
 • 1993 – Απέκτησα την Ελληνική Υπηκοότητα και σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, ανεστάλη η ειδικότητα μου στο προαναφερθέν νοσοκομείο, για την εκπλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας και την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου.  
 • 16.02.1994 – 15.02.1995 :  Διετέλεσα αγροτικός ιατρός στο “Κέντρο Υγίειας Φαρσάλων” 
 • 1995 – 28 Σεπτεμβρίου 1997– Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο “Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – Αχιλλοπούλειο” 
 • 29.09.1997 – 01.10.1999 :  Ειδικότητα κλινικής καρδιολογίας στο “Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο - Γεώργιος Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη, με έμφαση στην αντιμετώπιση επειγόντων οξέων καρδιολογικών περιστατικών, στη στεφανιαία μονάδα και στα ιατρεία εφημερίας καθώς και στην παρακολούθηση ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία.  Ιδιαίτερη άσκηση στο εργαστήριο υπερήχων (σε τύπου M-mode και 2-D Doppler – triplex καθώς και διοισοφάγεια), στο εργαστήριο δοκιμασίας κόπωσης, στο εργασήριο ηλεκτροφυσιολογίας καθώς και εμφύτευση βηματοδοτών, στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.  Ενεργό μέρος σε πληθώρα καρδιακών καθετηριασμών και στεφανιογραφιών και αγγειοπλαστικών
 • 13.12.1999 – Λήψη του τίτλου ειδικότητος της καρδιολογίας, κατόπιν εξετάσεων στο “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - ΑΧΕΠΑ”, Θεσαλονίκη
 • 16.12.1999 έως 16.06.2000 –  “Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο - Γεώργιος Παπανικολάου”, - Α καρδιολογικό τμήμα - Μετεκπαίδευση στην υπερηχοκαρδιογραφία (σε τύπου M-mode, 2-D Doppler και triplex) και στην διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία
 • Iανουάριος 2000 και μέχρι σήμερα– Εργάζομαι στην ιδιωτική κλινική “Κλινική Αγιος Λουκάς – Νοσηλευτική Α.Ε.” ως ειδικός καρδιολόγος. 

 • Μετά το πέρας των μετεκπαιδεύσεων μου και καθ' όλη την διάρκεια της εργασίας μου, ως κλινικός καρδιολόγος, συμμετέχω ανελλειπώς στα καρδιολογικά συνέδρια, σε σεμινάρια, ομιλίες και σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικής φύσεως γεγονός, το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει την γνώση και την επιμόρφωση μου στο συγκεκριμένο πεδίο.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.