Αμπού Χάντας

Αλέξανδρος
Καρδιολόγος

Αμπού Χάντας

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά
Ειδικότητα:
Καρδιολόγος
Καρδιολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Αφού αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησα το πρώτο μέρος της  ειδικότητάς μου στην καρδιολογία στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου. Έπειτα, ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εν συνεχεία εκπαιδεύτηκα και στα διοισοφάγεια. Έκτοτε, ήτοι από το έτος 2000, εργάζομαι στο Καρδιολογικό-Καρδιοχειρουργικό Τμήμα της Κλινικής του Αγίου Λουκά. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας συμμετείχα και εξακολουθώ να συμμετέχω σε πλήθος ιατρικών συνεδρίων και μελετών. Στόχος μου αποτελεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα του κάθε ασθενούς με γνώμονα πάντοτε την εμπειρία και τις επιστημονικές μου γνώσεις. Κινητήρια δύναμη στην προσπάθειά μου αυτή συνιστά το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο καθώς και η συμβολή μου στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Αφού αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησα το πρώτο μέρος της  ειδικότητάς μου στην καρδιολογία στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου. Έπειτα, ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εν συνεχεία εκπαιδεύτηκα και στα διοισοφάγεια. Έκτοτε, ήτοι από το έτος 2000, εργάζομαι στο Καρδιολογικό-Καρδιοχειρουργικό Τμήμα της Κλινικής του Αγίου Λουκά. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας συμμετείχα και εξακολουθώ να συμμετέχω σε πλήθος ιατρικών συνεδρίων και μελετών. Στόχος μου αποτελεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα του κάθε ασθενούς με γνώμονα πάντοτε την εμπειρία και τις επιστημονικές μου γνώσεις. Κινητήρια δύναμη στην προσπάθειά μου αυτή συνιστά το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο καθώς και η συμβολή μου στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης.

 1. Στοιχεία Εκπαίδευσης : 
 •  Γυμνάσιο / Λύκειο:  Δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο στην Παλαιστίνη - Αποφοίτηση  1981
 • Παρακολούθηση και εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μονοετούς διάρκειας (1982 -1983) 
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πλήρη υποτροφία - αποφοίτηση : Σεπτέμβριος 1990, με βαθμό “Καλώς”. 
 • Ολοκλήρωση ειδικότητος στον τομέα της κλινικής καρδιολογίας – Δεκέμβριος 1999
 • Μετεκπαίδευση στην υπερηχοκαρδιογραφία (σε τύπου M-mode, 2-D Doppler και triplex) και στην διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία – ολοκλήρωση Ιούνιος 2000
 • Ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων 

Eργασιακή εμπειρία

 • 1990 – 1992 :  Εργάστηκα σε δύο ιδιωτικές κλινικές, ταυτόχρονα, όπου υπήρχαν τμήματα καρδιολογικά, παθολογικά, χειρουργικά και ορθοπεδικά.
  1.  “Κλινική Γ. Κωστόπουλος - Οι 12 απόστολοι”, Παπαρρηγοπούλου αρ. 12, Θεσσαλονίκη 

  2. “Κλινική Αθανασιάδη”, Διοικητηρίου αρ. 21, Θεσσαλονίκη

 • Δεκέμβριος 1992 – Έναρξη ειδικότητος στο “Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – Αχιλλοπούλειο”, αρχικά στον τομέα της παθολογίας και κατόπιν, στην κλινική καρδιολογία.
 • 1993 – Απέκτησα την Ελληνική Υπηκοότητα και σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, ανεστάλη η ειδικότητα μου στο προαναφερθέν νοσοκομείο, για την εκπλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας και την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου.  
 • 16.02.1994 – 15.02.1995 :  Διετέλεσα αγροτικός ιατρός στο “Κέντρο Υγίειας Φαρσάλων” 
 • 1995 – 28 Σεπτεμβρίου 1997– Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο “Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – Αχιλλοπούλειο” 
 • 29.09.1997 – 01.10.1999 :  Ειδικότητα κλινικής καρδιολογίας στο “Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο - Γεώργιος Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη, με έμφαση στην αντιμετώπιση επειγόντων οξέων καρδιολογικών περιστατικών, στη στεφανιαία μονάδα και στα ιατρεία εφημερίας καθώς και στην παρακολούθηση ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία.  Ιδιαίτερη άσκηση στο εργαστήριο υπερήχων (σε τύπου M-mode και 2-D Doppler – triplex καθώς και διοισοφάγεια), στο εργαστήριο δοκιμασίας κόπωσης, στο εργασήριο ηλεκτροφυσιολογίας καθώς και εμφύτευση βηματοδοτών, στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.  Ενεργό μέρος σε πληθώρα καρδιακών καθετηριασμών και στεφανιογραφιών και αγγειοπλαστικών
 • 13.12.1999 – Λήψη του τίτλου ειδικότητος της καρδιολογίας, κατόπιν εξετάσεων στο “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - ΑΧΕΠΑ”, Θεσαλονίκη
 • 16.12.1999 έως 16.06.2000 –  “Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο - Γεώργιος Παπανικολάου”, - Α καρδιολογικό τμήμα - Μετεκπαίδευση στην υπερηχοκαρδιογραφία (σε τύπου M-mode, 2-D Doppler και triplex) και στην διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία
 • Iανουάριος 2000 και μέχρι σήμερα– Εργάζομαι στην ιδιωτική κλινική “Κλινική Αγιος Λουκάς – Νοσηλευτική Α.Ε.” ως ειδικός καρδιολόγος. 

 • Μετά το πέρας των μετεκπαιδεύσεων μου και καθ' όλη την διάρκεια της εργασίας μου, ως κλινικός καρδιολόγος, συμμετέχω ανελλειπώς στα καρδιολογικά συνέδρια, σε σεμινάρια, ομιλίες και σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικής φύσεως γεγονός, το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει την γνώση και την επιμόρφωση μου στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πρόσφατη δημοσίευση αποτελεί : 

Article in press, Karkos CD, Hantas A, A Paradoxical “Near Miss”, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 • Καρδιολογικός έλεγχος 
 • Παρακολούθηση καρδιοχειρουργικών περιστατικών

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ 

Μεγάλη εμπειρία στην παρακολούθηση καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων