Γρηγοριάδης

Γεώργιος
Χειρουργός Γυναικολόγος

Γρηγοριάδης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Χειρουργός Γυναικολόγος
Γυναικολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Ειδικότητα:
Χειρουργός Γυναικολόγος
Γυναικολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Γρηγοριάδης, MD,MRCOG, είναι χειρουργός γυναικολόγος- μαιευτήρας με εξειδίκευση στη χειρουργική της ενδομητρίωσης και την ελάχιστα επεμβατική (λαπαροσκοπική κι υστεροσκοπική) χειρουργική για τη θεραπεία καλοήθων γυναικολογικών παθήσεων και τη χειρουργική αντιμετώπιση της γυναικείας υπογονιμότητας. Αφού αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποίησε την ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (2014-2021). Το 2017, έγινε μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Μαιευτήρων και Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG). Αφότου εργάστηκε ως επιμελητής (consultant) στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), πραγματοποίησε μετεκπαίδευση στη χειρουργική της ενδομητρίωσης στη Γαλλία (καθηγητής Horace Roman), όπου συμμετείχε συστηματικά στην πραγματοποίηση περίπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων διηθητικής ενδομητρίωσης. Ο ιατρός είναι, επίσης, άρτια καταρτισμένος στην κολποσκόπηση (πιστοποιημένος από το British Society of Colposcopy and Cervical Pathology, BSCCP), τον προηγμένο γυναικολογικό υπέρηχο, καθώς και τις κυήσεις υψηλού κινδύνου. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα  δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.  Φιλοσοφία του είναι η παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας στις ασθενείς του, τόσο μέσω της άρτιας επιστημονικής του κατάρτισης, όσο και μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Γεώργιος Γρηγοριάδης, MD,MRCOG, είναι χειρουργός γυναικολόγος- μαιευτήρας με εξειδίκευση στη χειρουργική της ενδομητρίωσης και την ελάχιστα επεμβατική (λαπαροσκοπική κι υστεροσκοπική) χειρουργική για τη θεραπεία καλοήθων γυναικολογικών παθήσεων και τη χειρουργική αντιμετώπιση της γυναικείας υπογονιμότητας. Αφού αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποίησε την ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (2014-2021). Το 2017, έγινε μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Μαιευτήρων και Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG). Αφότου εργάστηκε ως επιμελητής (consultant) στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), πραγματοποίησε μετεκπαίδευση στη χειρουργική της ενδομητρίωσης στη Γαλλία (καθηγητής Horace Roman), όπου συμμετείχε συστηματικά στην πραγματοποίηση περίπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων διηθητικής ενδομητρίωσης. Ο ιατρός είναι, επίσης, άρτια καταρτισμένος στην κολποσκόπηση (πιστοποιημένος από το British Society of Colposcopy and Cervical Pathology, BSCCP), τον προηγμένο γυναικολογικό υπέρηχο, καθώς και τις κυήσεις υψηλού κινδύνου. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα  δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.  Φιλοσοφία του είναι η παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας στις ασθενείς του, τόσο μέσω της άρτιας επιστημονικής του κατάρτισης, όσο και μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Ιατρικής- Πανεπιστήμιο Κρήτης 
  • Ειδικότητα Μαιευτικής/Γυναικολογίας- Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG)

Επιπλέον εκπαίδευση

  • Μετεκπαίδευση στη χειρουργική της ενδομητρίωσης- Institut Franco-Européen
    Multidisciplinaire d'Endométriose (IFEMEndo), Bordeaux, Γαλλία

Πιστοποιήσεις

  • Minimally Invasive Gynaecological Surgeon Certificate: European Academy of Gynaecological Surgery (GESEA)-level 2 

  • Bachelor in Gynaecological Endoscopy: European Academy of Gynaecological Surgery (GESEA)- Level 1

  • BSCCP Colposcopy Certificate

  • RCOG ATSM: Benign Abdominal Surgery: Open and Laparoscopic

  • RCOG ATSM: Advanced Labour Ward Practice

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Surgical Management of Ovarian Endometrioma: Impact on Ovarian Reserve Parameters and Reproductive Outcomes  08/2023  

J. Clin. Med. 2023, 12, 5324. https://doi.org/10.3390/jcm12165324

Fertility, pregnancy and perioperative outcomes after operative hysteroscopy for uterine septum: a network meta‑analysis 06/2023  

Arch Gynecol Obstet. 2023 Jun 24. doi: 10.1007/s00404-023-07109-2.

Mechanisms and Therapeutic Approaches for Peritoneal Adhesions: A Comprehensive Review   04/2023

Chirurgia (Bucur). 2023 Apr;118(2):113-126. doi: 10.21614/chirurgia.2840.

Diagnosis of Endometriosis by Transvaginal Ultrasound: An Online Survey of Gynecologists Practising in Greece  04/2023

Cureus. doi: 10.7759/cureus.37950

Large Haemoperitoneum Caused by a Ruptured Endometrioma: A Case Report  12/2022

Cureus 14(12): e33113. doi:10.7759/cureus.33113

Combined vNOTES and Robotic Excision of Large Endometriosis Nodule of Low Rectum, Vagina and Both Parametria (Left Side Extension to S3 Sacral Root) 12/2022

Colorectal Dis. 2022 Dec 9. doi: 10.1111/codi.16448.

Transvaginal Ultrasound in the Diagnosis and Assessment of Endometriosis - An Overview: How, Why, and When.   11/2022

Diagnostics, https://doi.org/10.3390/diagnostics12122912

Colectomy for Endometriosis with Natural Orifice Specimen Extraction Technique (NOSE) in 10 Steps  09/2022                           

Colorectal Dis. 2022 Sep 13. doi: 10.1111/codi.16340.

Natural Orifice Specimen Extraction (NOSE) colorectal resection for deep endometriosis: A 50 case series  05/2022

J Min Inv Gynecol, https://doi.org/10.1016/j.jmig.2022.05.009

''The Inverse Technique'' for Rectovaginal Endometriosis Nodules with Opening of the Vagina  06/2022   

6th European Endometriosis Congress

Solitary Endometriosis Nodules of the Sigmoid Colon: How to Approach Surgically 06/2022

6th European Endometriosis Congress

Laparoscopic Sciatic Nerve Dissection:  A Reproducible Approach 05/2022

SEUD 2022 Congress

Robotic management of diaphragmatic endometriosis in 10 steps 03/2022

J Min Inv Gynecol, https://doi.org/10.1016/j.jmig.2022.03.005

Trocar Configuration in Laparoscopic Hysterectomy for Benign Indications 08/2021

Gynecol Minim Invasive Ther 2021; 10:137-42 DOI: 10.4103/GMIT.GMIT_50_20

Fitz-Hugh-Curtis syndrome: An incidental diagnostic finding during laparoscopic sterilisation 09/2020

Cureus 12(9): e10304. doi:10.7759/cureus.10304

Correlation Between Urodynamic and Clinical Diagnoses in Classifying the Type of Urinary Incontinence in Women 10/2019      

Cureus 11(10): e6016. DOI 10.7759/cureus.6016             

Candidate Gene Association Studies of Urinary Symptoms and Pelvic Organ Prolapse in Women: A systematic review and Meta-analysis 04/2013 

The Journal of Urology 2013;189. DOI : https://doi.org/10.1016/j.juro.2013.02.1495

Vaginal vault closure following laparoscopic hysterectomy: Comparing Techniques and Outcomes 12/2020  

ESGE LIVE 2020 (Online Congress): Pre-recorded Oral Presentation

Robotics in Gynaecological Surgery: Experience of a Tertiary Gynaecological Oncology Referral Centre  10/2019

ESGE 28th Annual Congress

Endometrial Hyperplasia: A 5-year Review of Our Clinical Practice 10/2017

ESGE 26th Annual Congress

 

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.