Φελεσάκης

Ιωάννης
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Φελεσάκης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Γυναικολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Γυναικολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Dr Φελεσάκης Ιωάννης με εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική και την  αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης συνεργάζεται με το Μαιευτικό και Γυναικολογικό τμήμα  του Αγίου Λουκά από το 2013. 

Αφού πραγματοποίησε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, ολοκλήρωσε την  ειδικότητά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Εως το 2011 ήταν επιστημονικός συνεργάτης της Γ' Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ., ολοκληρώνοντας τη διδακτορική του διατριβή.  

Μετά από παραμονή του στο Fetal Medicine Foundation του King's College Hospital,  London, υπό του καθηγητού Κύπρου Νικολαϊδη (www.harrisbirthright.org  ,https://fetalmedicine.org/fmf/ ) στο Λονδίνο απέκτησε τη "Πιστοποίηση εκτέλεσης  υπερήχων β' επιπέδου". Το 2017 κατόπιν εξάμηνης μετεκπαίδευσής του στους υπερήχους  στο ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης απέκτησε την επίσημη Άδεια Εκτέλεσης Υπερήχων  από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας.  

Το 2014 ολοκλήρωσε το Bachelor στην Ενδοσκόπηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία  Ενδοσκόπησης στη Γυναικολογία (ESGE) και το 2015 απέκτησε τον τίτλο του Minimal  Invasive Gynaecological Surgeon από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκόπησης στη  Γυναικολογία (ESGE). Το 2018 συμμετείχε στις δραστηριότητες της Clinica Malzoni  (Avellino, Naples, Italy), η οποία είναι κέντρο αναφοράς για τη διάγνωση και λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης υπό τον καθ. Mario Malzoni.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Dr Φελεσάκης Ιωάννης με εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική και την  αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης συνεργάζεται με το Μαιευτικό και Γυναικολογικό τμήμα  του Αγίου Λουκά από το 2013. 

Αφού πραγματοποίησε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, ολοκλήρωσε την  ειδικότητά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Εως το 2011 ήταν επιστημονικός συνεργάτης της Γ' Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ., ολοκληρώνοντας τη διδακτορική του διατριβή.  

Μετά από παραμονή του στο Fetal Medicine Foundation του King's College Hospital,  London, υπό του καθηγητού Κύπρου Νικολαϊδη (www.harrisbirthright.org  ,https://fetalmedicine.org/fmf/ ) στο Λονδίνο απέκτησε τη "Πιστοποίηση εκτέλεσης  υπερήχων β' επιπέδου". Το 2017 κατόπιν εξάμηνης μετεκπαίδευσής του στους υπερήχους  στο ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης απέκτησε την επίσημη Άδεια Εκτέλεσης Υπερήχων  από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας.  

Το 2014 ολοκλήρωσε το Bachelor στην Ενδοσκόπηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία  Ενδοσκόπησης στη Γυναικολογία (ESGE) και το 2015 απέκτησε τον τίτλο του Minimal  Invasive Gynaecological Surgeon από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκόπησης στη  Γυναικολογία (ESGE). Το 2018 συμμετείχε στις δραστηριότητες της Clinica Malzoni  (Avellino, Naples, Italy), η οποία είναι κέντρο αναφοράς για τη διάγνωση και λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης υπό τον καθ. Mario Malzoni.