Ζλατίντσης

Μάρκος
Γενικός Ιατρός

Ζλατίντσης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Γενικός Ιατρός
Παθολογικό
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Γενικός Ιατρός
Παθολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Επαγγελματική εμπειρία


6/8/2004-Σήμερα    Υπηρεσία στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών σε θέση κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. με βαθμό αρχικά Επιμελητή Β’ και στην συνέχεια Επιμελητή Α’ από τις 17/7/2012.

12/7/1999-14/7/2003   Ειδικευόμενος Ιατρός Γενικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Σερρών.

24/7/1997-23/1/1999   Ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Κ.Υ. Δροσάτου Γ.Ν.Ν. Κιλκίς.

18/7/1996   Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με βαθμό πτυχίου Καλώς (6,25)

Επιστημονικό έργο


1. Εκπαιδευτής προπτυχιακών φοιτητών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του Α.Π.Θ.

2. Εκπαιδευτής σε φροντιστηριακή άσκηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
(Φροντιστήριο τραύματος).
3. Μέλος ειδικής επιτροπής κοινωνικής αρωγής για την έκδοση αποφάσεων οικονομικά
αδυνάτων και ανασφάλιστων πολιτών.
4. Ελεγκτής Ιατρός ελληνικού δημοσίου.
5. Αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης ειδικευομένων Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής.
6. Συνεργάτης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας-Ειδικό Κέντρο Επιδημιολογικής
Παρακολούθησης και Παρέμβασης και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στην
πανελλαδική καταγραφή εμβολιασμών.
7. Εισηγητής στην ενημέρωση και εκπαίδευση στο Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών και του
προσωπικού του Κ.Υ. Νέων Μουδανιών.
8. Συμμετοχή μετά από σχετική εκπαίδευση ως συνεργάτης εκπαιδευτής στην “Κλινική
Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική.

Σεμινάρια-Ανακοινώσεις


1. Συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια, ομιλητής σε πανελλήνιο συνέδριο επείγουσας
προνοσοκομειακής φροντίδας με διεθνή συμμετοχή με θέμα “Επείγουσες διαβητολογικές
καταστάσεις στο προνοσοκομειακό περιβάλλον:Υπερώσμωση”.
2. Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης σε ανακοινώσεις με θέμα “Βότανα και
νοσολογία του αναπνευστικού συστήματος” και “Αλλεργιολογικοί τύποι γύρεων και η
κλινική τους σημασία στον νομό Χαλκιδικής”.
3. Εκπαίδευση P.H.T.L.S. και B.L.S.
4. Συμμετοχή στο κλινικό φροντιστήριο με θέμα “Βασική υποστήριξη της ζωής &
αντιμετώπιση της πνιγμονής στα παιδιά”.
5. Παρακολούθηση σχολείου διαχείρισης χρονίων νοσημάτων στην Π.Φ.Υ.
6. Παρακολούθηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την
γενική ιατρική.
7. Συμμετοχή στο κλινικό φροντιστήριο “Αρχική εκτίμηση & αντιμετώπιση πολυτραυματία”.
8. Συμμετοχή στο σχολείο εκπαίδευσης δασκάλων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.