Στεργιόπουλος

Πέτρος
Οφθαλμίατρος

Στεργιόπουλος

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Οφθαλμίατρος
Οφθαλμολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερανικά
Ειδικότητα:
Οφθαλμίατρος
Οφθαλμολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερανικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

ΣΠΟΥΔΕΣ                                                                                                                              

1979-1991: Ελληνικό Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Μονάχου, Γερμανία

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ                                                                                                      

1998: Στρατιωτική θητεία ωςστρατιώτης υγειονομικού με ειδικότητα ιατρού                                      

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ                                                                                      

Σεπτέμβριος 1998 - Νοέμβριος 1998: Τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση στην παθολογική, χειρουργική και καρδιολογική κλινική του Γ.Ν. Νοσοκομείου Χαλκιδικής

Δεκέμβριος 1998 - Νοέμβριος 1999: Υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ιατρείο Τρίγλιας, Χαλκιδική

 

ΛΗΨΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                                                      

Νοέμβριος 2000 – Μάρτιος 2002: Ειδικευόμενος στην οφθαλμολογική κλινική του Γ.Ν Νοσοκομείου Νάουσας

Μάρτιος 2002 - Αύγουστος 2002: Οφθαλμολογική κλινική του Γ.Ν Νοσοκομείου Καστοριάς

Σεπτέμβριος 2002 - Ιανουάριος 2006: Ειδικευόμενος στην πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης, Γερμανία

Ιανουάριος 2006 - Οκτώβριος 2006: Ειδικευόμενος στην οφθαλμολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ                                                                                      

"Μακροχρόνιααποτελέσματα μετά από χειρουργική θεραπεία οφθαλμικών χωριστωμάτων"

Οφθαλμολογική κλινική Πανεπιστημίου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης, Γερμανία

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ                                                                                                

DFG (Γερμανική εταιρίαερευνών) ειδικό τμήμα ερευνών 539:

"Γλαυκώματα συμπεριλαμβανομένων των γλαυκωμάτων με ψευδοαποφιλίδωση" (PEX)

Projekt A.1 ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις στο γλαύκωμα

Πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης, Γερμανία

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ                                                                                              

Μάιος 2006 (Έρλανγκεν-Νυρεμβέργη, Γερμανία) :Φλουροαγγειογραφίες και γνωμάτευση τους

Φεβρουάριος 2005 (Μόναχο-Γερμανία): Λήψη της επάρκειας σύμφωνα με την Γερμανική οφθαλμολογική εταιρία για την εφαρμογή διαγνωστικών υπερήχων στον οφθαλμό και οφθαλμικό κόγχο

Μάιος 2004: Λήψη της επάρκειας σύμφωνα με την Γερμανική ιατρική εταιρία για την διενέργεια διαγνωστικών ραδιολογικών εξετάσεων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ                                                                                                          

Επιστημονικός συνεργάτης Β' Πανεπιστημιακής παθολογικής κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (2006-2008)

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των φοιτητών ιατρικής της οφθαλμολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης (2002-2005)

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Ms Windows Fundamentals

Ms Word Fundamentals

Υπηρεσίες Internet Fundamentals

Ms Excel Fundamentals

Υπηρεσίες Internet Fundamentals

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΠΟΣΤΕΡ                                                              

 

Συστηματική θεραπεία περιοφθαλμικών τριχοειδικών αιμαγγειωμάτων σε βρέφη (DOG 2006).

Stergiopoulos P., Kozeis N., Kokkinou D., Felekidis A.

 

Μακροχρόνια αποτελέσματα μετά απόχειρουργική θεραπεία δερμοειδών του κερατοειδούς (DOG/SOE 2005)

Stergiopoulos P., Naumann G.O.H.,Cursiefen K., Kruse F.E., Seitz B.

                                   

Ωχροπάθεια από χλωροκίνη (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)

Stergiopoulos P., Kozeis N., Tourvalis E., Kokkinou D.,

Felekidis A., Sakkias G.

 

Επιπτώσεις μιας προηγηθείσας φωτοθεραπευτικής κερατεκτομής στα λειτουργικά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης του κερατοειδούς σε ασθενείς με δυστροφίες του στρώματος του κερατοειδούς (BAYOG 2003)

P. Stergiopoulos, B. Seitz, N. Szentmáry, A. Langenbucher,A.

Hafner, G. O. H. Naumann

 

Brain MRI Findings vs. Visual Disorders in Full Term Babies With Perinatal Asphyxia (ARVO 2007)

A.Felekidis,N.Kozeis, P.Stergiopoulos, S.Lake, D.Kokkinou

 

Αγωνιστικά αυτοαντισώματα έναντι Βήτα-2 αδρενεργικώνυποδοχέων σε οφθαλμικές υπερτονίες και πρωτοπαθή γλαυκώματα ανοιχτής γωνίας (ARVO 2006)

A.GJünemann, M. Herrmann, A. Sheriff, P. Stergiopoulos, U.Schlotzer-Schrehardt, F.E. Kruse, R. Kunze, G. Wallukat

 

Το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς είναι συνδεμένο με την πρόοδο της πάθησης σε οφθαλμικές υπερτονίες και αρχόμενα γλαυκώματα (SOE 2005)

A.G Jünemann, Horn F.K., Gottschalk K., Lämmer R., Stergiopoulos P., Mardin C.Y, Kruse F.E

 

Αποτελέσματα οπτικής οξύτητας σε άφακα και ψευδόφακα παιδιά δύο χρόνια μετά από το χειρουργείο καταρράκτη.

KozeisN., Kokkinou D., Felekidis A., Stergiopoulos P.

 

Στραβισμός και μικροσακκαδικές κινήσεις σε παιδιά με συγγενή σπαστική τετραπληγία με δυσκολίες στη μάθηση (DOG 2006)

Felekidis A., Kozeis N., Kokkinou D., Stergiopoulos P., Saiti P., Lake S.

 

Οπτική οξύτητα και οπτική αντίληψη σε παιδιά με συγγενή σπαστική τετραπληγία με δυσκολίες στη μάθηση (DOG 2006)

Kokkinou D., Kozeis N., Felekidis A., Stergiopoulos P., Saiti P., Lake S.

 

Διακύμανση του δείκτη φυσιολογικής ανάπτυξης τηςοπτικής λειτουργίας σε βρέφη και παιδιά με το VFA-K TEST (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)

Kozeis N., Felekidis A, Kokkinou D., StergiopoulosP.

 

 

Σκληροτραμπεκουλεκτομή με ή χωρίς τη χρήση αμνιακής μεμβράνης - συγκριτικήμελέτη (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)                                                                    Sakias G, Felekidis A, Troxopoulos M, Stergiopoulos P, Stogianovits N, Kallinderis K, Abramidis S.

 

Εμμένουσα υαλοειδική αιμορραγία. θεραπευτική αντιμετώπιση με ενδουαλοειδική έγχυση Avastin (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)                                 Troxopoulos M, Kiropoulos A, Triantafillidis X, Stergiopoulos P, Mposkos G, Kokkinou D, Stergiou P.

                                   

Μη διατιτραίνουσα αντιγλαυκωματική επέμβαση με αμνιακή μεμβράνη (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)                                                                               Sakias G, Malamos Κ, Felekidis A, Kozeis N, Drakiotis E, Triantafillidis X, Stergiopoulos P.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

Solid corneal dermoids and conjunctival lipodermoids: Impact of differentiated surgical therapy on the functional long-term outcome. (Cornea. 2009Jul;28(6):644-51.)

Stergiopoulos P., Link B., Naumann G.O.H., Seitz B.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

Συγκριτική μελέτη ενός νέου Τεστ(NK LET Test) με το SHERIDIAN-GARDINER Test: Eκτίμηση οπτικής οξύτητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Πανόπτης, Ιούνιος 2006)

Κοζέης Ν, Σαίτη Π, Κοκκίνου Δ, Τροχόπουλος Μ, Στεργιόπουλος Π, Αβραμίδης Σ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ                                              

 

 • XXXVII  Congress of the ESCRS (Σεπτέμβριος 2019)
 • 52 Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μαιος 2019)
 • 51 Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μαιος 2018)
 • 32 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (Μάρτιος 2018)
 • XXXV Congress of the ESCRS (Σεπτέμβριος2017)
 • 50 Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μαιος 2017)
 • 31 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής  Χειρουργικής (Μάρτιος 2017)
 • XXXIV  Congress of the ESCRS (Σεπτέμβριος2016)
 • 49 Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μαιος 2016)
 • 30 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής  Χειρουργικής (Φεβρουάριος 2016)
 • XXXIII  Congress of the ESCRS (Σεπτέμβριος 2015)
 • 48 Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μαιος 2015)
 • 29 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής  Χειρουργικής (Φεβρουάριος 2015)
 • 47 Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μαιος 2014)
 • 28 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής  Χειρουργικής (Φεβρουάριος 2014)
 • 13th  EURETINA Congress (Σεπτέμβριος 2013)
 • 43ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Μάιος 2010)
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Dialog- Στρατηγικές για μεταβολή της κλινικής πράξης στο γλαύκωμα (2008-2010)
 • 41ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Μάιος 2008)
 • Συμμετοχή  στις ημερίδες της  οφθαλμολογικής εταιρίας βορείου Ελλάδος (2007-2011)
 • Οφθαλμολογική εταιρία βορείου Ελλάδος-Νεότερες εξελίξεις στην θεραπευτική αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς  (Απρίλιος 2007)
 • Interactive σεμινάριο με θέμα: Διαθλαστική χειρουργική του φακού: Η αξία του  προεγχειρητικού σχεδιασμού (Δεκέμβριος 2006)
 • 39ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Ιούνιος 2006)
 • 104ο Γερμανικό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2006)
 • 4o Ιπποκράτειο Συμπόσιο Retina-Macula-Vitreous  (Απρίλιος 2006)
 • 103ο Γερμανικό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2005)
 • 15ο Πανευρωπαϊκό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2005)
 • Σχολή τυφλών παιδιών Νυρεμβέργης – Σεμινάριο για παροχή βοήθειας σε παιδιά με τύφλωση (Φεβρουάριος 2005)
 • 102ο Γερμανικό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2004)
 • 17ο Οφθαλμολογικό συνέδριο Γερμανών οφθαλμοχειρουργών (Ιούνιος 2004)
 • Symposium of Glaucoma-Basic and Clinical Aspects (Ιανουάριος 2004)
 • 16ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρίας ενδοφθάλμιων φακών και διαθλαστικής χειρουργικής (Φεβρουάριος 2002)
 • Ετήσια ημερίδα της ένωσης Βαβαρών οφθαλμιάτρων  (Ιούνιος 2003)
 • 34ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Ιούνιος 2002)
 • 33ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Μάιος 2001)
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της γερμανικής οφθαλμολογικής εταιρίας με ακόλουθο πρόγραμμα (2002-2005):

12/2005: 100 χρόνια μεταμοσχεύσειςκερατοειδούς                

6/2005: Παθήσεις κερατοειδούς

5/2005: Πλαστική χειρουργική των βλεφάρων, των δακρυικώνοδών, και οφθαλμικού κόγχου

2/2005: Οφθαλμικές φλεγμονές

12/2004: Χειρουργική του αμφιβληστροειδούς και υαλοειδούςσήμερα

7/2004: Στραβισμοί και Νευροοφθαλμολογία

6/2004: Κερατοειδής και επιφάνεια οφθαλμού

5/2004: Χειρουργική του οφθαλμικού κόγχου

1/2004: Νεότερες απόψεις στην παθοφυσιολογία, διάγνωση και θεραπεία των γλαυκωμάτων

7/2003: Σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης στην έρευνα καικλινική

6/2003: Ημερίδα κερατοειδούς

5/2003: Νεότερες γνώσεις στην έρευνα της μυωπίας

2/2003: Παθήσεις των βλεφάρων

11/2002: Ενδοφθάλμιοι φακοί και προσαρμογή

11/2002: Ενδοφθάλμιοι όγκοι