Σωτηριάδου

Ελένη
Βιοπαθολόγος

Σωτηριάδου

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Βιοπαθολόγος
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Ελληνικά, Ρώσικα, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Βιοπαθολόγος
Τμήμα:
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Γλώσσες:
Ελληνικά, Ρώσικα, Αγγλικά

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ελένη Σωτηριάδου είναι Ειδικός Ιατρός-Βιοπαθολόγος και εργάζεται στο Μικροβιολογικό τμήμα της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2011.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή της Κρατικής Ακαδημίας της Βόρειας Οσετίας στη Μόσχα της Ρωσίας το 1998.

Έκανε εκπαίδευση στα ΤΕΠ στο Γ.Ν. Βέροιας και εργάστηκε ως Αγροτικός Ιατρός στο Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Π.Ι. Μαρίνας.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε την ειδικότητά της στο Γ.Ν. Νάουσας και στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο. 

Απέκτησε τον τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας - “ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ” το 2009.

Διετέλεσε ως επικουρική ιατρός στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο μετά τη λήψη της ειδικότητας επί δύο έτη.

Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλινικών Εργαστηρίων του Α.Ν.Θ. Θεαγενείου των φοιτητών Τ.Ε.Ι. και του Βιολογικού τμήματος του Α.Π.Θ.

Στη διάρκεια της ειδικότητάς της, εκπαιδεύτηκε στα παρακάτω Νοσοκομεία:

1) Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (τμήμα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας) 2) Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης 3) Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Μυκητολογικό Εργαστήριο) 4) 424 ΓΣΝΕ (Βιοπαθολογικό εργαστήριο -Σπερμοδιαγράμματα).

Συμμετείχε σε πάνω από 40 Ιατρικά Συνέδρια και έχει 14 έρευνες και δημοσιεύσεις, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.


Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», ασχολείται ως υπεύθυνη του τμήματος των Καλλιεργειών. Διενεργεί κάθε χρόνο πάνω από 10.000 τεστ καλλιεργειών, παρέχοντας στους ιατρούς άμεση και έγκυρη ενημέρωση στην παρακολούθηση των λοιμώξεων. Εκτός από αυτό, είναι υπεύθυνη των διαδικασιών Εσωτερικού & Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας των Καλλιεργειών (Internal & External Quality Control). Διενεργεί τις καλλιέργειες του προσωπικού της Κλινικής και όλων των χώρων της, ελέγχοντας τη στειρότητα επιφανειών - αέρα, καθώς και του νερού χρήσης. Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ISO της Κλινικής.

Η μεγάλη υπομονή στη δουλειά της και η ευαισθησία για τον ασθενή είναι αυτά που την διακρίνουν ιδιαίτερα. Έχει άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσα από την εκτενή συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας των ασθενών με διάφορα προβλήματα υγείας.

Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με την οικογένειά της, διαβάζει λογοτεχνία και αθλείται.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 544 | +30 2310 380 000

Η Ελένη Σωτηριάδου είναι Ειδικός Ιατρός-Βιοπαθολόγος και εργάζεται στο Μικροβιολογικό τμήμα της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2011.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή της Κρατικής Ακαδημίας της Βόρειας Οσετίας στη Μόσχα της Ρωσίας το 1998.

Έκανε εκπαίδευση στα ΤΕΠ στο Γ.Ν. Βέροιας και εργάστηκε ως Αγροτικός Ιατρός στο Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Π.Ι. Μαρίνας.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε την ειδικότητά της στο Γ.Ν. Νάουσας και στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο. 

Απέκτησε τον τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας - “ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ” το 2009.

Διετέλεσε ως επικουρική ιατρός στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο μετά τη λήψη της ειδικότητας επί δύο έτη.

Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλινικών Εργαστηρίων του Α.Ν.Θ. Θεαγενείου των φοιτητών Τ.Ε.Ι. και του Βιολογικού τμήματος του Α.Π.Θ.

Στη διάρκεια της ειδικότητάς της, εκπαιδεύτηκε στα παρακάτω Νοσοκομεία:

1) Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (τμήμα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας) 2) Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης 3) Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Μυκητολογικό Εργαστήριο) 4) 424 ΓΣΝΕ (Βιοπαθολογικό εργαστήριο -Σπερμοδιαγράμματα).

Συμμετείχε σε πάνω από 40 Ιατρικά Συνέδρια και έχει 14 έρευνες και δημοσιεύσεις, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.


Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», ασχολείται ως υπεύθυνη του τμήματος των Καλλιεργειών. Διενεργεί κάθε χρόνο πάνω από 10.000 τεστ καλλιεργειών, παρέχοντας στους ιατρούς άμεση και έγκυρη ενημέρωση στην παρακολούθηση των λοιμώξεων. Εκτός από αυτό, είναι υπεύθυνη των διαδικασιών Εσωτερικού & Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας των Καλλιεργειών (Internal & External Quality Control). Διενεργεί τις καλλιέργειες του προσωπικού της Κλινικής και όλων των χώρων της, ελέγχοντας τη στειρότητα επιφανειών - αέρα, καθώς και του νερού χρήσης. Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ISO της Κλινικής.

Η μεγάλη υπομονή στη δουλειά της και η ευαισθησία για τον ασθενή είναι αυτά που την διακρίνουν ιδιαίτερα. Έχει άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσα από την εκτενή συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας των ασθενών με διάφορα προβλήματα υγείας.

Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με την οικογένειά της, διαβάζει λογοτεχνία και αθλείται.


- Ιατρική Σχολή, Κρατική Ιατρική Ακαδημία Βόρειας Οσετίας  Μόσχα Ρωσία, 1992-1998

- Αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών, Δίπλωμα Ιατρικής, 2001 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

- Απόκτηση Άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, 20/07/2001

- Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Βιοπαθολογίας,13/01/2009 


Εκπαιδευόμενη Ιατρός

-Τρίμηνη Εκπαίδευση, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν. Βέροιας, 2001


Αγροτικός Ιατρός

-Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, Π.Ι. Μαρίνας, 2001-2002


Ειδικευόμενος Ιατρός

- Έναρξη ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας  στο Γ.Ν. Νάουσας, 2003

- Ολοκλήρωση ειδικότητας Ιατρική Βιοπαθολογίας  στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, 2008

- Μέλος Εταιρίας Ιατρικής Βιοπαθολογίας  Βορείου Ελλάδος, 2004


Επιμελητής  - Επικουρικός Ιατρός

-Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Μικροβιολογικό Τμήμα, 2010-2011


-Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», Υπεύθυνη τμήματος Καλλιεργειών, 2011 μέχρι και σήμεραΕπιπλέων εκπαίδευση


  • Εκπαίδευση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, (Τμήμα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας), 2005
  • Εκπαίδευση στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, (Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Μέθοδος Ανοσοφθορισμού στην ανίχνευση Χλαμυδίων), 2006
  • Εκπαίδευση στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, (Μυκητολογικό Εργαστήριο, Μυκητιάσεις), 2008
  • Εκπαίδευση στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, (Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Σπερμοδιάγραμμα), 2008
  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα: «ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ», 2006, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο.
  • Ως εκπαιδευτής των φοιτητών του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ και σπουδαστών ΤΕΙ, στο “Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλινικών Εργαστηρίων”, Α.Ν.Θ .Θεαγένειο, 2004-2009.
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αναλυτικών Συστημάτων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

Από το 2003 έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 Ιατρικά Συνέδρια και Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια με 14 ανακοινώσεις μέχρι σήμερα:


1. Δραστικότητα των αντιβιοτικών έναντι στελεχών Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae με φαινότυπο ESBL στο Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2006.

2.  Συγκριτική Μελέτη τριών εργαστηριακών μεθόδων μέτρησης Δ-ΔΙΜΕΡΩΝ.

Αιματολογικό εργαστήριο Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2006.

3.  Ποσοτική μέτρηση ελαφρών αλυσίδων ανοσοσφαιρινών σε ούρα ασθενών με παραπρωτεϊναιμίες

4ο Πανελλήνιος Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2006.

4.  Μικροβιακά αίτια ουρολοιμώξεων και αντοχή τους στα αντιβιοτικά κατά την τριετία 2002-2004 στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Μικροβιολογικό εργαστήριο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2006.

5.   Acinetobacter baumannii: Εξέλιξη της αντοχής στα αντιβιοτικά των στελεχών που απομονώθηκαν στο Α.ΝΘ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Μικροβιολογικό εργαστήριο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2006.

6.   Ασπεργίλλωση  σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

Μικροβιολογικό εργαστήριο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογία 2006.

7.   Επιπολασμός του Toxoplasma gondii σε ασθενείς αντικαρκινικού νοσοκομείου

Μικροβιολογικό εργαστήριο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2006.

8.  Μελέτη της έκφρασης της γλυκοφορίνης Α στην οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία-Ανοσολογικές και κλινικές συσχετίσεις

Αιματολογικό εργαστήριο και Αιματολογική Κλινική Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

16ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2005.

9.   Μελέτη ερυθροποιητίνης σε έγκυες και μη έγκυες γυναίκες με σιδηροπενική αναιμία,

1) Αιματολογικό Εργαστήριο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, 2) Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 3) Τμήμα Κλινικής χημείας Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

17ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2006.

10.  Συγκριτική αξιολόγηση των εργαστηριακών μεθόδων μέτρησης των Δ-Διμερών

Αιματολογικό εργαστήριο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

17ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2006.

11.   Μελέτη των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη πηκτάση-αρνητικών σταφυλοκόκκων σε αντικαρκινικό νοσοκομείο 

α) Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ

β) Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο 2006.

12.  The impact of chronic inflammation on bone turnover in hemodialysis patients.

Eleftheriadis T, Kartsios C, Antoniadi G, Kazila P, Dimitriadou M, Sotiriadou E, Koltsida M, Golfinopoulos S, Liakopoulos V, Christopoulou-Apostolaki M.

Department of Nephrology, General Hospital of Serres

( Ren Fail.2008;30(4):431-7).

13.   Μελέτη της αντοχής στα αντιβιοτικά των εντεροβακτηριακών  στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο για τη διετία 2008-2009.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2010.

14.    Εξέλιξη της αντοχής των στελεχών  Enterococcus faecalis και Enterococcus faecium στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2010