Μεταλλίδης

Συμεών
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος

Μεταλλίδης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
Παθολογικό
Ειδικότητα:
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
Παθολογικό
Γλώσσες:
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας και Υπεύθυνος του Τμήματος Λοιμωξιολογίας, της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων και του Κέντρου Αναφοράς COVID-19 στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγεία του ΑΠΘ. (Με την Πρυτανική Πράξη Αρ Πρ 62181/11-4-2023 διορίζομαι μετά από εξέλιξη σε οργανική θέση ΔΕΠ, της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία Λοιμωξιολογία).


 Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.


 Συντονιστής του Επιστημονικού Κέντρου Αναφοράς Μακροχρόνιου Covid - Long Covid Scientific Center (LCSC) στα πλαίσια λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας & Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και υπό την Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας.


 Μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας.


 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.


 Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης της Ανοσολογίας της Λοίμωξης.


 Μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής του Ιατρικού Τμήματος και του ΑΠΘ για την διαχείριση της πανδημίας στο ΑΠΘ.


 Μέλος στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS στην Ελλάδα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.


 Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή της EuropeanCommittee on Infection Control (EUCIC) της European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ESCMID)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας και Υπεύθυνος του Τμήματος Λοιμωξιολογίας, της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων και του Κέντρου Αναφοράς COVID-19 στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγεία του ΑΠΘ. (Με την Πρυτανική Πράξη Αρ Πρ 62181/11-4-2023 διορίζομαι μετά από εξέλιξη σε οργανική θέση ΔΕΠ, της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία Λοιμωξιολογία).


 Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.


 Συντονιστής του Επιστημονικού Κέντρου Αναφοράς Μακροχρόνιου Covid - Long Covid Scientific Center (LCSC) στα πλαίσια λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας & Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και υπό την Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας.


 Μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας.


 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.


 Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης της Ανοσολογίας της Λοίμωξης.


 Μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής του Ιατρικού Τμήματος και του ΑΠΘ για την διαχείριση της πανδημίας στο ΑΠΘ.


 Μέλος στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS στην Ελλάδα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.


 Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή της EuropeanCommittee on Infection Control (EUCIC) της European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ESCMID)

Διδακτικό έργο.


 Στην προπτυχιακή εκπαίδευση διδάσκω τους φοιτητές 3 ου, 5 ου και 6 ου έτους του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, όπως και επίσης τους φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ το μάθημα της Παθολογίας.


 Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχω δώσει μεγάλο αριθμό ομιλιών σε συνέδρια και μετακπαιδευτικά μαθήματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Συμμετέχω ως
διδάσκων σε 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.


 Είμαι υπεύθυνος του προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευομένων Παθολογίας και των εξειδικευομένων Λοιμωξιολογίας.


 Μέλος τριμελούς επιτροπής σε 8 Διδακτορικές διατριβές και 6 Διπλωματικών Εργασιών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Κλινικό Έργο


 Συμμετέχω στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με κλινικές επισκέψεις, εξωτερικά ιατρεία, εφημερίες, απογευματινά ιατρεία.


 Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, πρωτοστάτησα τόσο στην αντιμετώπιση ασθενών όσο και στην οργάνωση του Κέντρου Αναφοράς COVID-19
για την Βόρεια Ελλάδα. Για την κλινική μου προσφορά βραβεύτηκα από πολλούς φορείς.


 Έχω συνδυάσει το ερευνητικό μου έργο έτσι ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν το μέγιστο κλινικό όφελος μέσω των κλινικών μελετών και των διεθνών
προγραμμάτων.

Ερευνητικό Έργο:


 162 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, (βιβλιογραφικές αναφορές 13999, συντελεστής εμβέλειας 1896,483), με h-factor 35. Από το σύνολο των δημοσιεύσεων οι 82 έγιναν μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Αναπληρωτής Καθηγητής.


 Συμμετοχή σε 29 Ερευνητικά Πρωτόκολλα – Προγράμματα και σε 57 χρηματοδοτούμενες Κλινικές Μελέτες. Στη διάρκεια της πανδημίας συμμετείχε σε
περισσότερα από 25 ερευνητικά πρωτόκολλα, ενώ πρωταγωνίστησε κατά τη διεξαγωγή των μελετών φάσης ΙΙ και ΙΙΙ που οδήγησαν στην αδειοδότηση του
φαρμάκου anakinra από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη νόσο COVID- 19 και την αδειοδότητηση του αντιικού φαρμάκου remdesivir από τον Αμερικανικό
Οργανισμό Φαρμάκων.