Μαργαριτόπουλος

Γεώργιος
Πνευμονολόγος

Μαργαριτόπουλος

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Πνευμονολόγος
Πνευμονολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Πνευμονολόγος
Πνευμονολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Μαργαριτόπουλος εργάζεται ως ακαδημαϊκός (Reader) στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες στην Πανεπιστημιακή Κλινική ‘Γ. Παπανικολάου’, καθώς και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι Επίτημος Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College, London, UK. Έχει επίσης δουλέψει ως επιμελητής (Conslultant) στο μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς Διαμέσων Νοσημάτων στην Ευρώπη (Royal Brompton Hospital, London, UK), καθώς και στη μονάδα Διάμεσων Πνευμονοπαθειών στο Manchester University Hospital. Για 3 χρόνια εργαζόταν ως Διευθυντής της Μονάδας Διάμεσων Πνευμονοπαθειών στο London North West University Hospital.


Στο Ιατρείο Διάμεσων Πνευμονοπαθειών της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» γίνεται διάγνωση και παρακολούθηση των κυριότερων Διάμεσων Πνευμονοπαθειών, όπως η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση, η πνευμονική ίνωση στα πλαίσια ρευματολογικών νοσημάτων (όπως π.χ η Ρευματειδής Αρθρίτιδα και το Σκληρόδερμα), η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία και η Σαρκοείδωση. Επίσης, παρακολουθούνται ασθενείς με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες σχετιζόμενες με το κάπνισμα, καθώς και με πνευμονική ίνωση ως επιπλοκή μετά από νόσο COVID-19.


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, στην Κλινική εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες, όπως αιματολογικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου του ανοσολογικού ελέγχου, αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, σπιρομέτρηση/μέτρηση διαχυτικής ικανότητας, υπέρηχος καρδιάς και βρογχοσκόπηση με λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος.


Η έγκαιρη διάγνωση των ασθενών με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες και ιδιαίτερα με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση είναι πρωτεύουσας σημασίας για την έγκαιρη έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. Για τον λόγο αυτό, οδηγηθήκαμε στην έναρξη αυτού του εξειδικευμένου Ιατρείου για τη σωστότερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση των ασθενών με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες.

Consultant in Respiratory Medicine

Reader in Interstitial Lung Diseases, "G.Papanikolaou' Hospital,

Aristotle University,Thessaloniki,Greece

Honorary Clinical Lecturer, Imperial College, London, UK

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο κ. Μαργαριτόπουλος εργάζεται ως ακαδημαϊκός (Reader) στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες στην Πανεπιστημιακή Κλινική ‘Γ. Παπανικολάου’, καθώς και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι Επίτημος Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College, London, UK. Έχει επίσης δουλέψει ως επιμελητής (Conslultant) στο μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς Διαμέσων Νοσημάτων στην Ευρώπη (Royal Brompton Hospital, London, UK), καθώς και στη μονάδα Διάμεσων Πνευμονοπαθειών στο Manchester University Hospital. Για 3 χρόνια εργαζόταν ως Διευθυντής της Μονάδας Διάμεσων Πνευμονοπαθειών στο London North West University Hospital.


Στο Ιατρείο Διάμεσων Πνευμονοπαθειών της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» γίνεται διάγνωση και παρακολούθηση των κυριότερων Διάμεσων Πνευμονοπαθειών, όπως η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση, η πνευμονική ίνωση στα πλαίσια ρευματολογικών νοσημάτων (όπως π.χ η Ρευματειδής Αρθρίτιδα και το Σκληρόδερμα), η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία και η Σαρκοείδωση. Επίσης, παρακολουθούνται ασθενείς με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες σχετιζόμενες με το κάπνισμα, καθώς και με πνευμονική ίνωση ως επιπλοκή μετά από νόσο COVID-19.


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, στην Κλινική εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες, όπως αιματολογικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου του ανοσολογικού ελέγχου, αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, σπιρομέτρηση/μέτρηση διαχυτικής ικανότητας, υπέρηχος καρδιάς και βρογχοσκόπηση με λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος.


Η έγκαιρη διάγνωση των ασθενών με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες και ιδιαίτερα με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση είναι πρωτεύουσας σημασίας για την έγκαιρη έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. Για τον λόγο αυτό, οδηγηθήκαμε στην έναρξη αυτού του εξειδικευμένου Ιατρείου για τη σωστότερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση των ασθενών με Διάμεσες Πνευμονοπάθειες.

Consultant in Respiratory Medicine

Reader in Interstitial Lung Diseases, "G.Papanikolaou' Hospital,

Aristotle University,Thessaloniki,Greece

Honorary Clinical Lecturer, Imperial College, London, UK