Κολούτσος

Γεώργιος
Γναθοπροσωπικός χειρουργός

Κολούτσος

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Ειδικότητα:
Γναθοπροσωπικός χειρουργός
Τμήμα:
Γλώσσες:

Σύντομο Βιογραφικό

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 544 | +30 2310 380 000

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.

το περιεχόμενο θα ανανεωθεί σύντομα.