Γούδα

Νίκη
Παθολόγος

Γούδα

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Παθολόγος
Παθολογικό
Ειδικότητα:
Παθολόγος
Παθολογικό
Γλώσσες:
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000