Τεύχος 48

NEWS: Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 15224

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών στο ευρύ κοινό, με σαφή καθορισμό και εφαρμογή πρότυπων μεθόδων και διεθνών προδιαγραφών στην περίθαλψη των ασθενών, πιστοποίησε πρόσφατα τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την Παιδιατρική Κλινική με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 15224:2017.

Το Σύστημα ΕΝ 15224:2016 «Προσαρμοσμένη Διαχείριση Ποιότητας για την Ιατρική Περίθαλψη» περιλαμβάνει εξειδικευμένες απαιτήσεις για την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων. Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εργάστηκε με σκοπό την κάλυψη όλων των απαιτήσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στο αυστηρότερο πρότυπο υγείας με διευρυμένους ελέγχους και διαδικασίες στην αξιολόγηση και πρόληψη των κινδύνων.

Η Ομάδα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» θα συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης.