Τεύχος 48

Επεμβατικός ενδοσκοπικός υπέρηχος

October 1, 2020

Με επιτυχία αντιμετωπίσθηκε η ενδοσκοπική παροχέτευση μιας συμπτωματικής περιπαγκρεατικής συλλογής με τη χρήση της συσκευής HOT AXIOS® της Boston Scientific καθοδηγούμενης από ενδοσκοπικό υπέρηχο. Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος είναι μια συσκευή που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε και να στοχεύσουμε δομές πέριξ του στομάχου και του λεπτού / παχέος εντέρου και το HOT AXIOS® είναι μια (one in all device) συσκευή που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε ένα ειδικό μεταλλικό stent, το οποίο μπορεί να φέρει σε επικοινωνία και να αντιπαραθέσει κυστικές συλλογές με τον αυλό ενός κοίλου σπλάχνου (έντερο - στομάχι).

Η ασθενής νοσηλεύτηκε στην Κλινική με μια μετρίως βαριά παγκρεατίτιδα ως επιπλοκή της οποίας, 4 εβδομάδες αργότερα, αναπτύχθηκε μια περιχαρακωμένη παγκρεατική νέκρωση (walled off necrosis). Η συλλογή αυτή είχε μέγιστη διάμετρο 9cm, καταλάμβανε τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο από το ύψος του στομάχου μέχρι την πύελο και προκαλούσε έντονη κοιλιακή δυσφορία, ναυτία με εμετούς και λόγω των παραπάνω σημαντική απώλεια βάρους. Στην ασθενή τοποθετήθηκε ενδοσκοπικά υπό την καθοδήγηση του ενδοσκοπικού υπερήχου ένα HOT AXIOS® διαστάσεων 20x10mm και η συλλογή παροχετεύτηκε επιτυχώς στο σώμα του στομάχου. Στον επανέλεγχο, 6 εβδομάδες αργότερα, η συλλογή είχε σχεδόν εξαφανιστεί.

Εικόνες 1α:
Walled off necrosis (WON) στην περιοχή της κεφαλής του παγκρέατος η οποία συμπιέζει το στομάχιΕικόνες 2α:
Παροχέτευση της συλλογής στο στομάχι. Στομάχι πλήρες σκιαγραφικού. Αξονική 4 εβδομάδες μετά την παροχέτευση

Ιστορικά, οι συλλογές αυτές αντιμετωπίζονταν αρχικά χειρουργικά με ανοιχτή λαπαροτομία και παροχέτευση της συλλογής είτε στο στομάχι (κυστεο-γαστρική αναστόμωση) είτε εξωτερικά στο δέρμα, ενώ αργότερα η παροχέτευση των συλλογών αυτών γινόταν διαδερμικά από επεμβατικούς ακτινολόγους, δημιουργώντας την ανάγκη είτε για μια πολυήμερη νοσηλεία είτε για την παρουσία μιας παροχέτευσης στο δέρμα. Σήμερα, με τη χρήση της πρωτοποριακής αυτής συσκευής μέσω του ενδοσκοπικού υπερήχου, οι συλλογές αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν ενδοσκοπικά χωρίς ανάγκη νοσηλείας, χωρίς ανάγκη για μετεπεμβατική ανάρρωση του ασθενούς και άρα μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ μέσω της συσκευής δίνεται η δυνατότητα για μελλοντική ενδοσκοπική επίσκεψη και καθαρισμό της κυστικής συλλογής.

Εικόνες 1β:
Ουραία επέκταση της WONΕικόνες 2β:
Πλήρης εξάλειψη της συλλογής 4 εβδομάδες μετά

Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος και η συσκευή αυτή έχουν φέρει επανάσταση στην ενδοσκόπηση τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εφαρμογές τους ολοένα και αυξάνονται, πολλές από τις οποίες ιδιαίτερα πρωτοποριακές, όπως δημιουργία ενδοσκοπικά χοληδοχο-γαστρικής αναστόμωσης, χοληδοχοκυστεο-γαστρικής αναστόμωσης και γαστρο-εντεροαναστόμωσης, αφαιρώντας την ανάγκη για χειρουργικές επεμβάσεις και δίνοντας τη δυνατότητα ακόμα και σε ασθενείς που δεν είναι χειρουργικοί υποψήφιοι, είτε λόγω συννοσηροτήτων είτε λόγω ηλικίας, να αντιμετωπισθούν με μικρότερα ρίσκα και αντίστοιχη αποτελεσματικότητα.

Εικόνες 1γ, 1δ:
Ουραία επέκταση της WONΕικόνες 2γ, 2δ:
Πλήρης εξάλειψη της συλλογής 4 εβδομάδες μετά