Τεύχος 48

Επεμβατική πνευμονολογία

October 1, 2020

Ο συνδυασμός χρήσης βρογχοσκοπικού υπερήχου, τόσο μέσω του βρογχικού δέντρου, όσο και μέσω του οισοφάγου (EBUS & EUS-B), αποτελεί άριστη, λεπτομερή, ελάχιστα επεμβατική και ανεπίπλοκη μέθοδο διάγνωσης βλαβών του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου. Αποτελεί πλέον τη μέθοδο εκλογής για τη σταδιοποίηση και διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.


Παρουσιάζουμε το πρώτο περιστατικό EUS-B FNB (διοισοφάγεια προσπέλαση όγκου πνεύμονα με τη χρήση ενδοβρογχικού υπερήχου και λήψη βιοψίας).

Πρόκειται για ασθενή 76 ετών με Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (ΙΙΙ, C) και χρόνιο βήχα, στα πλαίσια διερεύνησης του οποίου αποκαλύφθηκε όζος διαμέτρου 2,5cm στην κορυφή του αριστερού πνεύμονα παρατραχειακά και σε επαφή με το οισοφαγικό τοίχωμα. Λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης, διενεργήθηκε EUS-B FNB (χρήση βρογχοσκοπικού υπερήχου διαμέσου του οισοφάγου και λήψη βιοψίας) και τέθηκε η διάγνωση μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα.

Από το 2015, η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» σε συνεργασία με τον επεμβατικό πνευμονολόγο Αναστάσιο Τσιότσιο και την ομάδα του (ENDOS) πρωτοπορεί στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα με άριστα αποτελέσματα.