Παπαδημητρίου

Στέργιος
Αιματολόγος

Παπαδημητρίου

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Αιματολόγος
Αιματολογικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Ειδικότητα:
Αιματολόγος
Αιματολογικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Τμήμα:

Σύντομο Βιογραφικό

Ο ιατρός είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 • Επιτέλεσε την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) στο Περιφερικό Ιατρείο Τετραλόφου Κοζάνης και στο Κέντρο Υγείας Σερβίων.
 • Υπηρέτησε ως έμμισθος Ειδικευόμενος ιατρός του Παιδιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) υπό τη διεύθυνση της κ. Ελένης Βούρτη.
 • Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Αιματολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», στην Αιματολογική κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, υπό τη διεύθυνση του κ. Αχιλλέα Αναγνωστόπουλου.
 • Ασκήθηκε στα κλινικά καθήκοντα νοσηλείας και εξωτερικής παρακολούθησης ασθενών με αιματολογικές παθήσεις.
 • Εργάστηκε στο Αιματολογικό Εργαστήριο του Τμήματος, εκτελώντας όλες τις οριζόμενες από τον νόμο αιματολογικές εργαστηριακές εξετάσεις (χρώσεις, τεχνικές, μορφολογία, ανοσοφαινότυπο, καρυότυπο, μοριακές εξετάσεις, PCR).
 • Εργάστηκε στο Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Α. Τσάπα.
 • Ασκήθηκε στο Τμήμα Αιμόστασης της Β´ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στις αιμορραγικές και θρομβοφιλικές διαταραχές, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Μ. Δούμα.
 • Ασκήθηκε σε καθήκοντα Αιμοδοσίας στον Σταθμό Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, της Διευθύντριας κ. Μαρίας Γκανίδου.
 • Παρακολούθησε ανελλιπώς τις κλινικο-ιστοπαθολογικές συνεδριάσεις του Τμήματος, οι οποίες διενεργούνται σε τακτά διαστήματα σε συνεργασία με το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Γ.Ν Παπανικολάου.
 • Εκπαιδεύθηκε στον τομέα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών και περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων στη Μονάδα Μεταμόσχευσης του Γ.Ν Παπανικολάου και είναι σε θέση να παρακολουθεί ιατρικά ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μυελική μεταμόσχευση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο ιατρός είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 • Επιτέλεσε την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) στο Περιφερικό Ιατρείο Τετραλόφου Κοζάνης και στο Κέντρο Υγείας Σερβίων.
 • Υπηρέτησε ως έμμισθος Ειδικευόμενος ιατρός του Παιδιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) υπό τη διεύθυνση της κ. Ελένης Βούρτη.
 • Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Αιματολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», στην Αιματολογική κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, υπό τη διεύθυνση του κ. Αχιλλέα Αναγνωστόπουλου.
 • Ασκήθηκε στα κλινικά καθήκοντα νοσηλείας και εξωτερικής παρακολούθησης ασθενών με αιματολογικές παθήσεις.
 • Εργάστηκε στο Αιματολογικό Εργαστήριο του Τμήματος, εκτελώντας όλες τις οριζόμενες από τον νόμο αιματολογικές εργαστηριακές εξετάσεις (χρώσεις, τεχνικές, μορφολογία, ανοσοφαινότυπο, καρυότυπο, μοριακές εξετάσεις, PCR).
 • Εργάστηκε στο Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Α. Τσάπα.
 • Ασκήθηκε στο Τμήμα Αιμόστασης της Β´ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στις αιμορραγικές και θρομβοφιλικές διαταραχές, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Μ. Δούμα.
 • Ασκήθηκε σε καθήκοντα Αιμοδοσίας στον Σταθμό Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, της Διευθύντριας κ. Μαρίας Γκανίδου.
 • Παρακολούθησε ανελλιπώς τις κλινικο-ιστοπαθολογικές συνεδριάσεις του Τμήματος, οι οποίες διενεργούνται σε τακτά διαστήματα σε συνεργασία με το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Γ.Ν Παπανικολάου.
 • Εκπαιδεύθηκε στον τομέα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών και περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων στη Μονάδα Μεταμόσχευσης του Γ.Ν Παπανικολάου και είναι σε θέση να παρακολουθεί ιατρικά ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μυελική μεταμόσχευση.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 • 10/11/2020 

Λήψη τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Αιματολογίας

 • 15/04/2019–18/09/2020 

Ειδικευόμενος Ιατρός για την ολοκλήρωση της Ειδικότητας της Αιματολογίας με χορήγηση υπηρεσιακής εκπαιδευτικής άδειας, ως υπεράριθμος ειδικευόμενος.

Γ.Ν.Θ Παπανικολάου- Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών,  Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

 • 11/04/2014–06/11/2016 

Ειδικευόμενος ιατρός στην Αιματολογία, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Γ.Ν.Θ Παπανικολάου - Αιματολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).

 • 20/04/2012–01/04/2014

Ειδικευόμενος ιατρός στην Παιδιατρική Κλινική (Γενικό Μέρος για την ειδικότητα της Αιματολογίας) Γ.Ν Βέροιας, Βέροια (Ελλάδα).

 • 23/03/2010–22/03/2011

 Ιατρός Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης - Κέντρο Υγείας Σερβίων - Περιφερικό Ιατρείο Πενταλόφου, Κοζάνη (Ελλάδα)

Υποχρεωτική τρίμηνη εκπαίδευση στα Τμήματα του Χειρουργικού και Παθολογικού του Νοσοκομείου.

Εννιά μήνες (9) ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του Κέντρου Υγείας Σερβίων.

Καθημερινή άσκηση της προληπτικής , διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής στα Περιφερικά Ιατρεία Πενταλόφου, Αγίου Δημητρίου , Ρυακίου του Νομού Κοζάνης.

 • 2008 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης –Τμήμα. Ιατρικής, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 1. European Resuscitation Council : Immediate Life Support (ILS), 25 Μαρτίου 2018.
 2. Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής, E.C.O.S.E.P (European College of Sports & Exercise Physians), Μάρτιος 2018, Θεσσαλονίκη.
 3. Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή: Sports on Field Trauma Emergency S.O.F.T.E Course, Θεσσαλονίκη , 3 Μαρτίου 2019, E.C.O.S.E.P (European College of Sports & Exercise Physians).

 • Μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής  Εταιρείας

(Αρ.Πρωτ: 4089/4-11-2015).

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας & Αναγεννητικής Ιατρικής (Αρ.Πρωτ: 48/ 15-05-2015).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ:

 1. «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ», που παρουσιάσθηκε στο 300 Πανελλήνιο Συνέδριο Αιματολογίας, 7-10 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα 

Κλινικά χαρακτηριστικά και έκβαση σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (ΑΥας) με Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία.

Λαλαγιάννη, Α. Μαρβάκη, Σ. Μπουζιανά, Σ. Παπαδημητρίου, Ε. Μπαλντούμη, Μ. Ισκάς, Α. Συρίγου, Μ. Παπαθανασίου, Ι. Μπάτσης, Α. Παπαλεξανδρή, Α. Αθανασιάδου, Δ. Μαλλουρή, Ι. Σακελλάρη, Ρ. Σαλούμ, Α. Αναγνωστόπουλος

Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη.

 1. «Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» , για την εργασία που παρουσιάσθηκε στο 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 11-14 Μαΐου 2016, Αθήνα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΛΥΠΑΘΟΓΟΝΟ-ΕΙΔΙΚΩΝ

Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Α. Παπαδοπούλου1, Π. Καλογιαννίδης2, Μ. Αλβανού1, Σ. Παπαδημητρίου1, Γ. Καρπόνη1, Ι. Μπάτσης1, Ι. Σακελλάρη1, Α. Αναγνωστόπουλος1, Ε. Γιαννάκη1

1 Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Κλινική-ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 

2 Stem cell Transplant, King Fahad Specialist Hospital Dammam

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 1. 61st ASH Annual Meeting & Exposition

The premier event in malignant and non-malignant hematology

December 7-10, 2019, Orange County Convention Center (OCCC), Orlando, FL 

Risk Factors and Outcomes of Klebsiella Pneumoniae Infection before and after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation
Eleni Gavriilaki, MD1, Ioanna Sakellari2*, Thomas Chatziconstantinou2*, Despina Mallouri3*, Ioannis Batsis4*, Eleni Katsifa5*, Stergios Papadimitriou2*, Alkistis Panteliadou, MD2*, Eirini Baldoumi2*, Christos Demosthenous, MD6, Zoi Bousiou, MD, MSc1*, Varnavas Constantinou4*, Damianos Sotiropoulos, MD7 and Achilles Anagnostopoulos4

1Hematology Department-BMT Unit, G.Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece
2Hematology Department - BMT Unit, G. Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece
3Hematology Department - BMT Unit, G. Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, Greece
4Hematology Department & HCT Unit, G. Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, Greece
5Microbiology Department, G. Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece
6George Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, GRC
7Hematology Department-BMT, G.Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece

 1. 30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 07-10 Νοεμβρίου 2019, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Αθήνα
 1. Κλινικά χαρακτηριστικά και έκβαση σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (ΑΥας) με Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία.

Λαλαγιάννη, Α. Μαρβάκη, Σ. Μπουζιανά, Σ. Παπαδημητρίου, Ε. Μπαλντούμη, Μ. Ισκάς, Α. Συρίγου, Μ. Παπαθανασίου, Ι. Μπάτσης, Α. Παπαλεξανδρή, Α. Αθανασιάδου, Δ. Μαλλουρή, Ι. Σακελλάρη, Ρ. Σαλούμ, Α. Αναγνωστόπουλος Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη.

 1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΠΡΙΝ Η/ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Ε. Γαβριηλάκη, Ι. Σακελλάρη, Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Δ. Μαλλουρή, Ι. Μπάτσης, Ε. Κατσίφα, Σ. Παπαδημητρίου, Α. Παντελιάδου, Ε. Μπαλντούμη, Χ. Δημοσθένους, Ζ. Μπούσιου, Β. Κωνσταντίνου, Δ. Σωτηρόπουλος, Α. Αναγνωστόπουλος

Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

 1. 27° Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 3-5 Νοεμβρίου 2016, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη

 1. Η ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΟΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΞΕΝΙΣΤΗ

Ι. Σακελλάρη, Ι. Μπάτσης, Δ. Μαλλουρή, Ε. Γαβριηλάκη, Ζ. Μπούσιου, Β. Κωνσταντίνου, Μ. Ισκάς, Α. Βαρδή, Σ. Παπαδημητρίου, Α. Παντελιάδου, Χ. Σμίας, Ε. Γιαννάκη, Α. Φυλάκτου, Χ. Βαδικόλιου, Π. Καλογιαννίδης, Γ. Μπαμίχας, Τ. Νάτσε, Α. Αναγνωστόπουλος

Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

 1. ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΝΣ): ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΥΤΟλΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ+/- ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Χ. Λαλαγιάννη, Σ. Παπαδημητρίου, Ι. Μπάτσης, Β. Κωνσταντίνου, Α. Συρίγου, Μ. Ισκάς, Δ. Μαλλουρή, Β. Γιαννουζάκος, Τ. Γερούκης, Ρ. Σαλούμ, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος

Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

iii)    ΟΞΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕλΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Β. Δούκα1, Κ. Καρυπίδης1,2, Μ. Ισκάς1, Β. Ταχυνοπούλου1, Μ. Γκαϊτατζή1, Τ. Τουλουμενίδου1, Σ. Παπαδημητρίου1, Γ. Παπαϊωάννου1, Α. Αθανασιάδου1, Α. Τσομπανάκου1, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

 1. 58th ASH Annual Meeting & Exposition , Major Advances in Hematology Research

WASHINGTON, November 30, 2016

Transplant-Associated Thrombotic Microangiopathy: Prevalence, Prognostic Factors and Treatment Outcomes in Unrelated Allogeneic Transplant for Hematologic Diseases

Ioanna Sakellari, Ioannis Batsis, MD, Zoi Boussiou, Despina Mallouri, Varnavas Konstantinou, Michail Iskas, MD, Anna Vardi, Stergios Papadimitriou, MDResident, Alkistis Panteliadou, Christos Smias, MD, Evangelia Yannaki, MD, Asimina Fylaktou, Aliki Tsompanakou, Chrysanthi Vadikoliou, Panayotis Kaloyannidis, MD, Taisir Natse, Gerasimos Bamichas, Eleni Gavriilaki, MD PhD, Achilles Anagnostopoulos

 1. ASGCT 19th Annual Meeting, Washington, DC on May 4-7, 2016, for the premiere gene and cell therapy conference in the world

Multi-Pathogen-Specific T Cells: A Single T-Cell Product Simultaneously Targeting Multiple Pathogens for Adoptive Immunotherapy

Anastasia Papadopoulou, Panayotis Kaloyannidis, Maria Alvanou, Stergios Papadimitriou, Ioannis Batsis, Ioanna Sakellari, Achilles Anagnostopoulos, Evangelia Yannaki

 1. 42nd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 3–6 April 2016  Valencia, Spain

Optimization and scale up production of aspergillus- and multipathogen-specific T cells for adoptive immunotherapy

Anastasia Papadopoulou, Panayotis Kaloyannidis, Maria Alvanou, Stergios Papadimitriou, Ioannis Batsis, Ioanna Sakellari, Achilles Anagnostopoulos, Evangelia Yannaki

 1. EHA 2016 – The 21st European Hematology Association Congress

Location: Copenhagen, Denmark, June 9, 2016 - June 12, 2016

 1. NOVEL PERSPECTIVES IN PATIENTS WITH REFRACTORY CHRONIC IMMUNE THROMBOCYTOPENIA FOLLOWING ELTROMBOPAG TREATMENT 

M Kaliou*, E Gavriilaki, Z Bousiou, S Papadimitriou, G Papaioanou, K Tsirou, A Syrigou, M Iskas, A Anagnostopoulos

Hematology Department - BMT Unit, G. Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece

 1. TRANSPLANT-ASSOCIATED THROMBOTIC MICROANGIOPATHY IS STRONGLY ASSOCIATED WITH SEVERE GRAFT VS HOST DISEASE POST UNRELATED ALLOGENEIC TRANSPLANT FOR HEMATOLOGIC DISEASES

I Sakellari1,*, I Batsis1, Z Bousiou1, D Mallouri1, V Constantinou1, M Iskas1, A Vardi1, S Papadimitriou1, AK Panteliadou1, C Smias1, E Yannaki1, A Fylaktou2, A Tsombanakou1, C Vadikoliou1, P Kaloyannidis1, T Natse3, G Bamihas3, E Gavriilaki1, A Anagnostopoulos1

1.Haematology department - BMT unit, George Papanicolaou Hospital, 

2.Immunology Department, Hippokration Hospital, 

3.Nephrology Department, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, 

 1. 57th ASH Annual Meeting & Exposition

The premier event in malignant and non-malignant hematology

December 5-8, 2015, Orlando, FL

The Predictive Significance of Early Metabolic Remission Post Autologous Hematopoietic Transplantation in Lymphomas Conditioned with Either BEAM or a Busulfan-Based Regimen

Ioanna Sakellari, MD, PhD1*, Despina Mallouri, MD1*, Varnavas C Constantinou, MD1*, Michail Iskas, MD1*, Ioannis Batsis, MD1*, Stergios Papadimitriou, MD Resident1*, Kira Panteliadou, MD Resident1*, Panayiotis Palladas, MD2*, Ioannis Datseris, MD, PhD3* and Achilles Anagnostopoulos, MD1

1.Hematology - BMT Unit, George Papanicolaou General Hospital, Thessaloniki, Greece

2.Department of Radiology, George Papanicolaou General Hospital, Thessaloniki, Greece

3.Evangelismos General Hospital, Nuclear Medicine and PET/CT Department, Athens, Greece.

 1. 41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 

Istanbul, Turkey - Istanbul Congress Center 22nd - 25th March, 2015

 1. The impact of carbapenem resistant klebsiella pneumonia related infections on the outcome of haematopoietic cell transplant recipients

D. Mallouri1,*, E. Tsorlini2, V. Constantinou1, S. Papadimitriou1, M. Kaliou1, V. Kalaitzidou1, K. Panteliadou1, M. Iskas1, I. Batsis1, C. Smias1, D. Apostolou1, D. Sotiropoulos1, I. Sakellari1, A. Anagnostopoulos1

1.Haematology department - BMT unit,

2.Microbiology Department, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece

 1. Successful treatment of sino-orbital mucormycosis after allogeneic transplantation: the role of urgent surgical approach

I. Batsis1,*, G. Venetis2, S. Papadimitriou1, Z. Bousiou1, N. Pasteli3, V. Constantinou1, D. Mallouri1,1, I. Sakellari1, A. Anagnostopoulos1

1.Haematology department - BMT unit,

2.maxillofacial surgery,

3.Pathology, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ:

 1. Κλινική Αιματολογία
 1. Διερεύνηση και θεραπεία όλων των αναιμιών( πτώση αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη) και των ερυθροκυτταρώσεων (αύξηση αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη)
 2. Διερεύνηση αιματολογικής παθολογίας με μυελόγραμμα, οστεομυελική βιοψία, καρυότυπο και μοριακές τεχνικές. Συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια της κλινικής ( άμεσα αποτελέσματα και διαστρωμάτωση κινδύνου για έναρξη θεραπέιας). 
 3. Διερεύνηση και θεραπεία διαταραχών των λευκών κυττάρων: Λευχαιμίες, Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα και Μυελοπαραγωγά Νεοπλάσματα, λεμφώματα, λευκοπενίες, λευκοκυτταρώσεις, πολλαπλούν μυέλωμα και άλλες πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες.
 4. Διερεύνηση και θεραπεία διαταραχών λεμφαδένων: Λεμφώματα Hodgkin και Non Hodgkin, καλοήθεις λεμφαδενίτιδες/ διογκώσεις λεμφαδένων. Βιοψίες σε συνεργασία με χειρουργούς και άμεση αποστολή των δειγμάτων σε πιστοποιημένα εργαστήρια της κλινικής.
 5. Θεραπευτική αντιμετώπιση αιματολογικών διαταραχών με σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα, σύμφωνα και με τις ανάγκες των ασθενών.
 6. Πρώιμη πρόσβαση σε θεραπευτικά πρωτόκολλα.
 7. Υποστηρικτική και Επείγουσα φροντίδα σε ουδετεροπενικούς ασθενείς.
 1. Θρόμβωση και Αιμόσταση
 1. Διερεύνηση και θεραπεία διαταραχών των αιμοπεταλίων: 
 2. Θρομβοπενίες, θρομβοκυτταρώσεις, θρομβοπενικές πορφύρες.
 3. Επίκτητες διαταραχές της αιμόστασης, 
 4. Συγγενείς διαταραχές της αιμόστασης, 
 5. Αντιθρομβωτικά φάρμακα.
 1. Ιατρική των Μεταγγίσεων

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση ερυθρών, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μετάγγιση αιμοπεταλίων, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μετάγγιση πλάσματος, Κατευθυντήριες οδηγίες για χρήση ειδικά επεξεργασμένων παραγώγων και προϊόντων αίματος, Χορήγηση μετάγγισης, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Θεραπευτική αφαίμαξη.

 1. Θρομβοφιλία
 1. Αντιμετώπιση οξείας φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής, 
 2. Χρόνια αντιπηκτική αγωγή. 
 3. Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου. 
 4. Πρόληψη μεταθρομβωτικού συνδρόμου. 
 5. Πρόληψη θρομβώσεων. 
 6. Εκτίμηση κινδύνου θρόμβωσης για ασφαλή έναρξη αντισυλληπτικών.
 1. Αιματολογικές Διαταραχές Κυήσεως
 1. Έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας & αιματολογικών αιτίων επαναλαμβανόμενων αποβολών.
 2. Πρόληψη & αντιμετώπιση θρομβώσεων κατά την κύηση και τη λοχεία. 
 3. Αναιμία & θρομβοπενία κατά την κύηση. 
 4. Αντιμετώπιση Αλλοάνοσων καταστάσεων (μητρικά αντισώματα έναντι εμβρύου- Rhesus και άλλα). 
 5. Πρόληψη & αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό. 
 6. Αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών κατά την κύηση.

 1. Συμβουλευτική Αιματολογία σε Προεγχειρητικό Έλεγχο
 1. Διερεύνηση προεγχειρητικής αναιμίας και θεραπευτική παρέμβαση. 
 2. Ανεξήγητο αιμάτωμα, εκχυμώσεις (μελανιές), πετέχιες στον κορμό ή σε ασυνήθιστη τοποθεσία. 
 3. Φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη: παυσίπονα, αντιθρομβωτικά και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα.

 Οι αιματολόγοι ερευνούν και αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις ασθένειες. Συμμετέχουν στη φροντίδα ενός ασθενούς από την πρώτη εξέταση αίματος έως τη διάγνωση και τη θεραπεία. Λόγω αυτών των ποικίλων ρόλων και του μοναδικού διαχωρισμού της εργαστηριακής έρευνας και της κλινικής εξέτασης των ασθενών, η αιματολογία είναι ένας απαιτητικός αλλά έντονα ικανοποιητικός τομέας της ιατρικής. Εκτός από το ότι έχουν τους δικούς τους ασθενείς, οι αιματολόγοι αποτελούν συχνή πηγή συμβουλών για ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.