Τιμοκατάλογος

Εξετάσεις & Επεμβάσεις

Παρακάτω θα βρείτε, ενδεικτικές τιμές των υπηρεσιών μας
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LISTERIA IgM
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LISTERIA IgG ΕΝΥ
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LISTERIA IgG
25
Αντισώματα για Leismania
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΟΛΙΚΑ
40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG
40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ECHO IgM
40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ECHO IgG
40
CA 15-3
18
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ Coxsackie IgM
30
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ Coxsackie IgG
30
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ Coxsackie B
100
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ COXIELLA BURNETTI IgM (φάση 1 και 2)
40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ COXIELLA BURNETTI IgG (φάση 1 και 2)
40
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA WESTERN BLOT
80
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA IgM
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA IgG
25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA (ΟΛΙΚΑ) ΕΝΥ
25
Αντισώματα Αδενοϊού IgΜ
30
CA 125 Περικαρδιακού Υγρού
18
Αντισώματα Αδενοϊού IgG
25
Αντισώματα Parvovirus B19 IgM
35
Αντισώματα Parvovirus B19 IgG
35
Αντισώματα Helicobacter pylori IgM
15