ΠΙΣΩ
Καρδιοχειρουργικό

Το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ιδρύθηκε το 1989. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του διετέλεσαν συνεργάτες σε αυτό πολλοί καρδιοχειρουργοί μεγάλης επιστημονικής αξίας και κύρους. Μέχρι σήμερα έχουν χειρουργηθεί πάνω από 20.000 ασθενείς και έχει αντιμετωπισθεί όλο το φάσμα των καρδιοπαθειών. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση μεγάλης εμπειρίας και παράδοσης στο Τμήμα.

Σήμερα, το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Κλινική μας παρακολουθούνται στενά όλες οι εξελίξεις στην καρδιοχειρουργική επιστήμη και τεχνολογία και εφαρμόζονται οι πλέον πρωτοποριακές μέθοδοι και τεχνικές για τη χειρουργική αντιμετώπιση κάθε είδους καρδιοπάθειας που επιδέχεται τέτοια θεραπεία. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό το καθαρά επιστημονικό έργο του Τμήματος (ιατρική έρευνα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.)

Τα Χειρουργεία Καρδιάς της Κλινικής είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα και επανδρωμένα με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιοχειρουργικής είναι εξοπλισμένη με τα τελειότερα μηχανήματα υποστήριξης και παρακολούθησης των ασθενών και λειτουργεί με βάση σύγχρονα ιατρικά πρωτόκολλα μετεγχειρητικής αγωγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ