ΠΙΣΩ
Θωρακοχειρουργικό

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» υπάρχει η δυνατότητα για τη διενέργεια όλων των Θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί η δυνατότητα που έχουμε όσον αφορά στη διενέργεια της Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής Τεχνικής VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery), καθώς είναι γνωστά σε όλους μας τα ξεχωριστά πλεονεκτήματά της (ο ασθενής πονά λιγότερο μετά το χειρουργείο, παραμένει λιγότερες μέρες στην Κλινική, έχει μειωμένη νοσηρότητα, αναρρώνει ταχύτερα και υπόκειται σε χαμηλότερο συνολικό οικονομικό κόστος για τον ίδιο και το ασφαλιστικό του ταμείο). Οι συνεργάτες της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» έχουν τη δυνατότητα για την 24ωρη κάλυψη όλων των περιστατικών ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ. 

Αναλυτικότερα, στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» διενεργούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις:

 • Μεσοθωρακοσκόπηση
 • Πρόσθια μεσαυλιοτομή σε όγκους μεσοθωρακίου
 • Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος
 • Ερευνητική θωρακοτομή
 • Αφαίρεση εχινόκοκκου πνεύμονα
 • Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου 
 • Λοβεκτομή, Πνευμονεκτομή (mini θωρακοτομή υποβοηθούμενη από κάμερα)
 • Lung Volume Reduction Surgery 
 • Βρογχοπλαστικές επεμβάσεις
 • Περικαρδιακό παράθυρο σε χρόνια περικαρδίτιδα (VATS τεχνική)
 • Πλευροδεσία για πνευμοθώρακα ή κακοήθη πλευριτική συλλογή (VATS τεχνική)
 • Παροχέτευση-καθαρισμός εμπυήματος (VATS τεχνική στα πρώιμα στάδια)
 • Εκτομή κύστεων (VATS τεχνική)
 • Συμπαθεκτομή (VATS τεχνική)
 • Τμηματεκτομή πνεύμονα για μονήρη όζο πνεύμονα (VATS τεχνική-ενίοτε)
 • Βιοψία πνεύμονα, υπεζωκότα για διαγνωστικούς λόγους, π.χ. διάμεση πνευμονική ίνωση, όγκους κτλ. (VATS τεχνική)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ