ΠΙΣΩ
Γυναικολογικό

Το Γυναικολογικό Τμήμα της Κλινικής είναι από τα πρώτα που εφάρμοσαν τη λαπαροσκοπική προσπέλαση. Οι λαπαροσκοπήσεις αρχικά είχαν μόνο διαγνωστικό χαρακτήρα, πολύ σύντομα όμως άρχισαν να εφαρμόζονται και λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις, που σήμερα αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των χειρουργικών επεμβάσεων του τμήματος.

Το Γυναικολογικό μας Τμήμα αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα της γυναικολογίας, εφαρμόζει τόσο τις μεθόδους της μικροχειρουργικής όσο και της μακροχειρουργικής, ακόμη και σε περιπτώσεις που επεκτείνονται και πέραν του γεννητικού συστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ